WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правосвідомість молоді в сучасних умовах: порівняльний аспект - Реферат

Правосвідомість молоді в сучасних умовах: порівняльний аспект - Реферат

На ставлення молодих людей до права і правових явищ впливають поширені в молодіжному середовищі уявлення лише про каральну сторону права і закону, як наслідок, більшість молодих людей пов'язують право тільки з системою заборон. Вони вважають, що закони існують тільки для боротьби зі злочинами і в основному зводяться до переліку того, що забороняється, і до викладення заходів покарання. Така ситуація є закономірним результатом багатовікової традиції до формування у молодих людей страху перед законом, правоохоронними органами. В процесі правового виховання довгий час не враховувалося, що головним в процесі формування правосвідомості є не страх людини перед законом, а свідоме і добровільне виконання правових норм. Крім того, в молодіжному середовищі глибоко вкоренилося уявлення про формальність правових приписів („закон - одне, а життя - інше"), про це свідчать результати проведеного автором опитування на сайті www.all.km.ua. з 1 червня по 1 вересня 2003 року. Молоді люди схильні вважати, що закони не мають великого значення в сучасному суспільстві, зараз діють інші неписані правила.

Формою прояву ставлення молоді до правових явищ є ставлення до девіантної поведінки. Викликає занепокоєння толерантність молоді до таких форм девіантної поведінки, як пияцтво, азартні ігри, проституція тощо. Зараз ми спостерігаємо за тим, що змінюються погляди, які були в минулому незмінно негативними і загальноприйнятими (наприклад, осуд проституції). Яскравим свідченням цього твердження може бути такі приклад. На одному з занять, яке проводилося в рамках Міжнародної програми стажування молодих викладачів і аспірантів юридичних вузів Білорусі, Молдови і України „Європейські стандарти в області прав людини і їх імплементація в пострадянських державах" (Львів, 2001), лише троє з 25 учасників різко осудили проституцію, інші учасники висловили терпиме ставлення до цього явища. Також в молодіжному середовищі спостерігається не тільки терпиме ставлення до злочинів і злочинців, а й готовність самостійно вчиняти правопорушення. Проведене автором дослідження показало, що серед молоді спостерігається висока потенційна готовність до вчинення правопорушень. В результаті анкетування ми встановили, що більшість молодих людей (64,1%) бачать себе в майбутньому правослухняними громадянами. Насторожує той факт, що 27,3% опитаних не можуть відповісти на це питання, тобто спостерігається тенденція до невизначеності правової установки на майбутню правомірну поведінку, а 7,6% опитаних молодих людей впевнені, що в майбутньому будуть правопорушниками. 2 молодих людей зізналися, що взагалі не визнають будь-яку владу та її закони. Результати соціологічного дослідження, проведеного серед молоді Білорусії, Росії, України, також вказують на значний відсоток молодих людей, які готові скоїти злочин з метою збагачення. Дослідниками правосвідомості була виявлена схильність до вчинення правопорушень і серед молодих людей, які пов'язують своє майбутнє з юридичною професією. За даними дослідження правосвідомості молоді, проведеного в МГУ ім. Ломоносова, тільки 42% майбутніх юристів вважають, що закони потрібно виконувати... 41% схиляється до думки, що розумна людина завжди знайде спосіб обійти закон10. У молодих людей поруч з готовністю здійснювати правопорушення співіснує установка соціальної пасивності та невтручання в протиправну поведінку інших. На поведінковому рівні значна частина молоді воліє „не бачити" вчинення правопорушень іншими. Поширення настроїв соціально-правової пасивності та невтручання в протиправну поведінку інших породжують низький рівень готовності допомагати правоохоронним органам, а також готовність захищати законними методами порушені права і свободи.

Результати проведеного автором дослідження, а також результати досліджень інших науковців підтверджують нашу гіпотезу про низький рівень правосвідомості сучасних молодих людей в пострадянських країнах (Україна, Росія, Білорусія, Молдова). Така ситуація вимагає якнайшвидшого здійснення заходів по підвищенню правосвідомості молоді. Для підвищення рівня правосвідомості молодих людей автор пропонує здійснити такі заходи: створення державою належних умов для юридичного гарантування безпеки особи, дотримання прав і свобод людини, боротьби з будь-якими проявами беззаконня і свавілля; вироблення єдиної правової політики; суворе дотримання конституції, законів та інших нормативно-правових актів всіма державними органами та посадовими особами; посилення юридичної відповідальності за порушення прав і свободи громадян, проведення практичних семінарів для працівників державних органів; організація на державному і місцевому рівнях юридичної просвіти для всіх категорій населення і молоді зокрема; підвищення ефективності вищої юридичної освіти; пропаганда правових знань (в тому числі через ЗМІ), широке публічне висвітлення законопроектної діяльності, пробудження інтересу до правових знань та підвищення їх доступності, розвиток правового виховання найближчого оточення молодих людей; формування правового світогляду молоді у контексті загальнолюдських цінностей; розвиток системи громадських організацій, які активно відстоюють права і свобод громадян та борються з будь-якими проявами беззаконня та свавілля; проведення широкомасштабних наукових досліджень в сфері правосвідомості різних категорій населення України і молоді зокрема; подолання розриву між наукою і практикою, проведення порівняльного аналізу світового і вітчизняного досвіду щодо вивчення проблеми юридичної просвіти; розроблення практичних рекомендацій по здійсненню просвітницької діяльності та формуванню правосвідомості для відповідних (державних і недержавних) органів, організацій, інститутів; підготовка та видання підручників, навчальних та методичних посібників з даної проблематики; підготовка та опублікування популярних видань для різних груп населення; організація та проведення, за державною підтримкою семінарів, стажувань, курсів в правовій галузі. Вищезазначені заходи у сфері загальнодержавної стратегії, правотворчої і правозастосовчої діяльності, у сфері юридичної освіти і науки, в сфері громадянського суспільства допоможуть значно підвищити рівень правосвідомості молодих людей сучасного періоду.

Література

1. Абдумоминов А.А. Формирование правосознания работников органов внутренних дел: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 /Академия Министерства внутренних дел России. -Москва, 1995. - 166 с.

2. Васъкович Й. Про що свідчать результати соціологічного дослідження //Право України. - 1994. -№ 1-2. - С 20-22.

3. Евпалова Н.Ю. Правосознание молодёжи: теоретический и социальный аспекты: Дис.канд. юрид. наук: 12.00.01 / Самарская государственная экономическая академия. -Самара, 2000. - 176 с.

4. Ишкилъдина Г.Р. Правосознание молодёжи: проблемы становления и эволюции в современных условиях. Автореф. дис.канд. юрид. наук. -Казань, 2002. - 21 с.

5. Клочкова А.В. Правовое сознание студенческой молодёжи: результаты криминологи-ческих исследований //Вестник Московского университета. - 1998. - Серия 11. Право. -№ 1. - С. 78-89.

6. Минъковский Г.М., Мидлер НИ. Некоторые методические и организационные вопросы изучения правосознания младших подростков и совершенствования их правового воспитания //Вопросы эффективности правового воспитания (Сборник научных трудов). -М.:Б.и., 1977. - 195 с.

7. Раднаева Э.Л. Правосознание несовершеннолетних правонарушителей и источники его крими-ногенной деформации (по материалам республики Бурятии): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации - Москва, 1999. - 172 с.

8. Соломатина Т.Е. Проблемы формирования правосознания молодёжи //Дополнительное образование. - 2001. -№ 5. - С. 37-39.

9. Широ С. В. Формирование у старшеклассников правосознания в обучении гуманитарным дисциплинам: Дис... канд. педаг. наук: 13.00.01/ Волгоградський государственный педагогический университет. - Волгоград, 1999. - 221 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...