WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кадровий потенціал місцевого самоврядування: регіональний аспект - Реферат

Кадровий потенціал місцевого самоврядування: регіональний аспект - Реферат

Як відмічає професор В. Луговий, ректор Української Академії державного управління при Президентові України, яка є головним закладом цієї системи, щоб досягти необхідного рівня пропускної спроможності її, необхідно запровадити наступне: [5,с. 88]

По-перше, продовжити роботу з подальшого зміцнення регіональних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, припинити спроби передачі приміщень цих центрів іншим закладам і установам. По-друге, доповнити систему новими навчальними закладами, які відповідають сучасним вимогам, чітко визначивши їх місце і роль у такій системі. По-третє, важливо вдосконалити планування підготовки кадрів місцевого самоврядування. По-четверте, має бути вирішене питання закладення у місцеві бюджети необхідних коштів на навчання кадрів.

З огляду на певний досвід співпраці Хмельницького інституту регіонального управління та права та Хмельницького Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, є необхідність ширше акцентувати увагу на перших двох пропозиціях, що викладені вище. Хмельницький інститут регіонального управління та права був створений Постановою Кабінету Міністрів України [14] у серпні 1995 року на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевих органів влади і самоврядування, який став структурним підрозділом даного інституту. На нашу думку, тих позитивних результатів, що наявні сьогодні в роботі закладів, було б набагато менше, коли б не існувало подібної (мабуть єдиної в Україні) організаційної структури різнопланових навчальних закладів. Така співпраця є, по суті, експериментальною і вимагає додаткового законодавчого врегулювання. Однак факт активної участі інституту у вирішенні питань інтелектуального та кадрового забезпечення регіону, наявна наукова, методична та матеріальна бази, з одного боку, а також велика потреба у підготовці та перепідготовці кадрів органів влади області та прилеглих регіонів - з іншого, підводить до висновку про доцільність унормування питань щодо віднесення Інституту до загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з наданням права підготовки фахівців в освітній галузі "Державне управління" чи надання навчальному закладу спеціального статусу і, відповідно, державної підтримки для вказаних цілей.

Отже, з метою підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, в недалекій перспективі необхідно здійснити низку важливих освітніх та кадрових заходів:

- організувати вивчення і аналіз стану кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування, розробити доступні методики розрахунків потреб у кадрах місцевого самоврядування і рекомендації з організації служби в органах місцевого самоврядування та роботі з кадрами;

- розробити пропозиції по формуванню прямих муніципальних замовлень на підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, визначитись із органом, який буде координувати цю роботу (обласна рада, Центр тощо);

- реалізувати завдання з удосконалення системи професійної освіти кадрів для місцевого самоврядування, для чого ввести додаткові спеціальності "Муніципальне управління" чи "Місцеве самоврядування", або розширити існуючі, наприклад "Державне та муніципальне управління", "Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування";

- на умовах конкурсу, надати можливість вищим навчальним закладам, які мають відповідне науково-методичне і технічне забезпечення (особливо регіональним), здійснювати підготовку та перепідготовку кадрів за цими напрямками, в тому числі і на основі засобів дистанційного навчання;

- затвердити державні стандарти професійного навчання кадрів для органів місцевого самоврядування;

- вирішити питання ресурсного забезпечення безперервного професійного навчання, в тому числі і гарантованого фінансування видатків на освіту для працівників органів місцевого самоврядування.

Література

1. Бабаев В. Інкорпоративна кадрова політика як чинник відновлення муніципальної управлінської еліти // Управління сучасним містом. - 2002. - № 7–9 (7). - С. 152-155.

2. Воронько О. А. Керівні кадри: державна політика та система управління: Навч.посібн. -К.: Вид-во У АДУ, 2000. – 156 с.

3. Князев В.М. Інтелектуальний ресурс місцевого та регіонального розвитку // Інноваційні механізми місцевого та регіонального розвитку. - К: Атіка-Н, 2003. - С 320-323.

4. Леліков Г.І. Кадрове забезпечення реформ // Уряд. Кур єр. - 2000. - 21 грудня. -№ 238. - С 8.

5. Луговий В.І. Інтелектуальні ресурси місцевого та регіонального розвитку //Інноваційні механізми місцевого та регіонального розвитку. - К: Атіка-Н, 2003. С 86-89.

6. Луговий В.І, Князев В.М. Діяльність Української Академії державного управління при Президентові України з кадрового і наукового забезпечення регіонального та місцевого розвитку //Місцеве самоврядування: 10років здобутків. - К: Атіка, 2002. -С 32–50.

7. Мальчин Ю.М. Академія муніципального управління: досвід підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування, проблеми формування місцевих лідерів //Аспекти самоврядування. - 2000. - № 3(8). - С 50-52.

8. Мальчин Ю.М., Власенко О.В. Кадрове забезпечення соціально-економічних та політичних перетворень у процесі здійснення муніципальної реформи в Україні //Місцеве самоврядування: 10років здобутків. -К: Атіка, 2002. - С 134-138.

9. Мельников О.Ф. Проблеми підготовки кадрів державної служби і місцевого самоврядування: історичний досвід та сучасність // Актуальні проблеми державного управління. - 2000. - № 1. - С. 58-69.

10. Олуйко В.М. Кадри в регіоні України: становлення та розвиток / За заг. ред. Н.Р. Нижник таГ.І Лелікова. -К: Наук. Світ, 2001. - 237с.

11. Олуйко В., Смішко Л. До питання кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування // Управління сучасним містом. - 2003. - № 1–3 (9). - С 104–109.

12. Плаксій Л.1. Удосконалення змісту та методів підвищення кваліфікації державних службовців в умовах адміністративної реформи в Україні: Автореф. дис. ...канд. наук з держ. управл.: 25.00.05./УАДУ. - К, 2000. - 21 с

13. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997року № 280/97-ВР // Відом. Верховної Ради України. - 1997. -№24. - Cm. 170.

14. Про створення Хмельницького інституту регіонального управління та права: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.1995 року №606 // Зібр. Пост. Уряду України. -1995. -№ 11. - Cm. 267.

15. Про обласний бюджет на 2002 рік: Рішення сесії Хмельницької обласної ради від

21.03.2002 р. №21. -Хмельницький: Вид-во обласної ради, 2002.

16. Про обласний бюджет на 2003 рік: Рішення сесії Хмельницької обласної ради від

28.01.2003 р. №7. -Хмельницький: Вид-во обласної ради, 2003.

17. Яцуба В., Луговий В., Князев В. Кадрове забезпечення місцевого самоврядування. //Вісник УАДУ. - 1998. -№ 4. - С 5-13.

18. ЯцюкВ.А.До проблеми удосконалення кадрового та інтелектуального ресурсу місцевого самоврядування //Інноваційні механізми місцевого та регіонального розвитку. - К: Атіка-Н, 2003. С 327–332.


 
 

Цікаве

Загрузка...