WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Регіональне правове поле та управління в державних установах - Реферат

Регіональне правове поле та управління в державних установах - Реферат

Лібералізоване державне управління в умовах великої невизначеності стратегічних цілей розвитку суспільства, коли окремі суб'єкти бажають "не відриватися" від центру, приймати послуги і платити за них вищим (центральним) органам влади, можна умовно назвати відцентровим державним управлінням. Очевидно, що для досягнення такого управління необхідно мати високий рівень координації здійснення і розвитку державних інформаційних систем і комунікацій, систем правової інформації. Проте ідеал на те й ідеал, щоб до нього постійно цілеспрямовано просуватися. Крім того, в інших галузях державної діяльності також є свої ідеали і всі їх зразу досягти неможливо. За цих умов важливо хоч би концептуально не здійснювати великих помилок при визначенні оптимального шляху формування інформаційно-правового простору як взагалі в Україні, так і на рівні регіонів, областей, окремих міст, селищ. Для цього, користуючись вже вивіреним підходом при концептуальній розробці і вирішенні складних проблем в умовах великої невизначеності цілей, автор пропонує органам державної влади і органам місцевого самоврядування такі напрямки діяльності:

1. На основі документів, які можна визначити як стратегічні, слід коротко сформулювати ціль поетапного розвитку, виходячи із проблем загальнодержавної Концепції, наприклад, "Забезпечення державних інтересів і підвищення сімейного благополуччя українців на основі бережливого використання ресурсів".

2. Структурувати цю стратегію з виділенням ідеальних (інтуїтивних, якісних), заформалізованих, а також нечітко вербалізованих і слабко пов'язаних між собою компонентів.

3. Сформулювати фактори, що характеризують вказані вище основні компоненти, виділити групи інтересів (громадяни, окремі сім'ї, органи влади, політики, організації.

4. Оцінити взаємовплив груп інтересів і факторів, визначити вірогідні стратегії розвитку подій залежно від динаміки зміни факторів, базових ресурсів і бажаних цілей.

5. Підтвердити та уточнити правову основу, суть своїх конструкцій через організацію відповідного інформаційно-аналітичного моніторингу, соціологічних досліджень суспільних поглядів.

6. Забезпечити упорядкування, подальше визначення і створення державних інформаційних систем в інтересах цілеспрямованого державного управління. Крім того, необхідно також визнати, що державна політика створення різними відомствами не поєднаних між собою інформаційних систем, повільне формування єдиного інформаційно-правового простору загрожує марними витратами фінансових ресурсів і, головне, посилює тенденції сепаратистських настроїв на регіональному рівні. Створення державних інформаційних систем, які включають системи правової інформації, - це питання благополуччя народу, ефективного впровадження законів, забезпечення державної цілісності. Особливо слід підкреслити, що приведений вище підхід і контури загальнодержавної програми не суперечать лібералізації процесу правової інформації - комерційним структурам надається повна свобода дій для створення правових інформаційних систем на загальнодержавному рівні. У той же час за рахунок загальнодержавної програми важко на цей час вирішити позитивно питання створення централізованих правових баз даних на рівні суб'єктів держави, але позитивним слід вважати те, що з'явилась гостра потреба в реалізації цього питання на рівні органів місцевого самоврядування. Тому як варіант, необхідно переспрямувати діяльність по створенню президентської загальнодержавної програми на стимулювання відповідних умов для комерційних організацій. Задача президентського впливу на вирішення цієї проблеми - в розробці правових класифікаторів, виходячи із пріоритетів національної стратегії, формування стандартів і правил конкурсного втілення правових інформаційних систем на всіх рівнях влади і управління, дослідження мотиваційних аспектів роботи, змістовий контроль виконання програми. Саме в цьому, як нам здається, основа наведення інформаційно-правового порядку в державі. З усіх інформаційно-технологічних робіт в Україні інформаційно-правова сфера повинна стати пріоритетною, тому що лише вона може забезпечити порядок для всіх інших напрямків діяльності суспільства. Разом з тим, очевидно, що хоча президентські, регіональні, обласні програми потрібні, проблему докорінного позитивного вирішення проблеми українського державного управління за їх рахунок забезпечити неможливо, необхідної єдності правового та інформаційного простору не забезпечити. Тому, на наш погляд, необхідна окремо викреслена концепція контролю за створенням та використанням загальнодержавної структури під патронажем Президента Україні, яка б постійно визначала політику підвищення ефективності державного управління, включаючи дію регіональних інформаційних систем.

Література

1. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 4.02.98. № 75/ 98-ВР.

2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.-М.:Юридическая литература, 1997. - 487 с.

3. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т.3 Философия духа / Отв. ред. Е.П.Ситковский, ред. кол.: Б.М.Кадров и др. –М.: "Мысль", 1997. - С. 326-334.

4. Любченко П.М. Компетенція місцевого самоврядування. Організаційно-правові питання реалізації: Автореферат дисертації на здобуття ступеня кандидата юридичних наук. -Харків, 1998. - 14 с

5. Дункан Д. У. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников менеджмента в управленческой практике /Пер.с англ. - М.: Дело, 1996. - 327 с.

6. Економічне та соціальне становище Луганської області за січень-вересень 2000 року: Комплексна доповідь //Луганське обласне управління статистики. - Луганськ, 2000. - 107 с

7. Єфремов О. Стабілізація - не абстрактне, а стовідсоткове конкретне поняття // Постскриптум. - 2001. -Липень. –№ 7(12). - С 9-13.

8. Карло Ф.Б. Деловая стратегия: /Пер. с англ.; Общая ред. Е.В.Виноградова. - М.: Економика, 1991. - 417 с.

9. Керецман В. Регіон як науковий правовий термін: Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України, вип.1. - К - 2001. - С.20-27.

10. Кураев. Диалоги. Сатанизм для интеллигенции в двух томах. - М., 1997. - Т. 1. - 336 с.

11. Кучма Л.Д. Нужны новые технологии прозрачности //День. - 2000. - 2 августа.

12. Кучма Л.Д. Послання Президента України до Верховної Ради України; Європейській вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на2002-2011 роки. -К.: Інформ.-вид. Центр Держкомітету України, 2002. - 74 с

13. Мир управління проектами / Под ред. Х.Решке, Х.Шелле. - М.: Аланс, 1993. - 304 с

14. Паршина Ю.Е. Стратегия и техника гибкого управления. - М.: Финансы и статистика,1995. - 316 с.

15. Подведены итоги работы хозяйственного комплекса области //Постскриптум. - 2001. - Серпень-вересень. –№ 8-9. - С. 13-14 ; Матеріали по Луганській області в Українському регіональному віснику . № 24, 1 жовтня, 2001 p., № 29,15 грудня 2001 p., 30 (1 січня 2002р.), № 26 (1 листопада 2001р.), № 23 (15 вересня 2001 p.).

16. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році: Послання Президента України до Верховної Ради. - К, 2002. - 412 с

17. Райков А.И. Принцип устойчивой информатизации управленческих структур // Весник РОИВТ. –М.: В ИМИ, 1995. –№4. – С. 23–31.

18. Ринок праці maйого державне регулювання. - К., 1997. - 16 с

19. Савчук В.П., Величко Е.Г., Применко СИ. Основные положения инвестиционного проектирования и общий подход к разработке проектов (международная практика) / Welkom. - 1997. –№ 1–2. – С. 13–25.

20. Токовенко В.В. Політичне керівництво і державне управління: проблеми взаємовідносин та оптимізація взаємодії: Монографія. - К: Вид-во УАДУ, 2001. - С 26–56.

21. Mordenthay H. Politicals amond nations. - N.Y., 1967.


 
 

Цікаве

Загрузка...