WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Комп’ютерні технології в організаційно економічному механізмі управлінського консультування - Реферат

Комп’ютерні технології в організаційно економічному механізмі управлінського консультування - Реферат

Бізнес-ситуація характеризується декількома припущеннями, на основі яких приймаються рішення у процесі діяльності будь-якої організації. Ймовірність одних припущень може бути досить високою, тоді як інші можуть бути недостатньо точними. Бізнес-ситуація повинна підтверджувати логічні припущення, які були взяті за основу чисельних значень, ураховувати ступінь чуттєвості результатів аналізу до змін у початкових даних. Тобто, змінюючи початкові дані, консультант повинен вміти визначати, наскільки конкретні показники чуттєві до змін у початкових припущеннях. Для цього необхідно вивчити основну структуру ситуації, визначити кількісні характеристики факторів, які впливають на основні показники діяльності торговельного підприємства, та проаналізувати кожний фактор. Це дозволить визначити рівень довіри щодо точності впливу цих факторів. При цьому ці фактори можуть виражатися змінними показниками і в одних випадках точність оцінки буде практично не мати ніякого значення, а в інших - а навпаки, адже незначні зміни при оцінці можуть мати значний вплив на результат. Аналіз чуттєвості дозволяє визначити ступінь важливості окремих припущень і необхідно зосередити увагу на точності найбільш важливих факторів. [3]

Складність аналітичного процесу полягає у тому, що потрібно виконувати громіздкі розрахунки з різними значеннями одних і тих же факторів і мати всі результуючі варіанти для порівняння. Проблема вирішується засобами пакету прикладних програм MS Excel, яка має інструменти і функції, за допомогою яких можна виконувати дослідження факторів за короткий час. Один з таких інструментів - це сценарії, які допомагають управляти вхідними даними для виконання бізнес-аналізу Згідно зі звітом консультант може порівняти результативні дані та робити суб'єктивні висновки щодо рівня ризику рішення, яке потрібно прийняти.

Аналіз чуттєвості за допомогою диспетчера сценаріїв під час дослідження бізнес-ситуації дозволяє виділити саме ті фактори ділової активності, які мають значний вплив на результати діяльності підприємства. Але це не єдиний програмний засіб для рішення подібних завдань.

Консультаційний процес буде виконано більш ефективно завдяки програмі Microsoft Project. Вона дозволяє реалізувати метод мережного планування і управління в організаційно-економічному механізмі консультаційного процесу, бо може виконувати:

- складання плану виконання робіт як для одного користувача, так і для цілого відділу;

- оптимальний розподіл ресурсів, які необхідні для виконання проекту з урахуванням можливостей виконавців, обладнання, партнерів;

- оперативний контроль виконання робіт;

- аналіз проекту під час виконання та після завершення.

Особливістю даної програми є можливість спостерігати за процесом виконання проектного завдання і використовувати необхідну інформацію про проект у інших програмах пакетів прикладних програм Microsoft Office-2000.

Підсумком дослідження щодо напрямків використання програмного забезпечення у консалтингових фірмах є інформаційна таблиця 1, в якій надається орієнтовний перелік програм та задачі управлінського консультування, рішення яких можливо реалізувати за допомогою цих програм.

Таблиця 1

Програмне забезпечення організаційно-економічного механізму (OEM) управлінського консультування.

Назва або вид програми

Приклади задач OEM управлінського консультування

MS Access, MS Word, WinRar, MS Explorer, програми щодо ведення картотеки та ін.

Комплектування, зберігання та обробка довідково-інформаційного фонду

MS Power Point

Візуальне супроводження демонстраційного матеріалу

MS Excel

Аналіз чуттєвості бізнес-ситуацій, оптимізаційні задачі

MS Project

Мережне планування і управління

Як показали дослідження методом анкетування, 37 консалтингових фірм, що були опитані в Донецькому регіоні, використовують у своїй діяльності прикладні програми, але не весь перелік цих програм сприяє підвищенню якості виконання безпосередньо консультаційного процесу.

Використання прикладного програмного забезпечення (ППЗ) консультаційних фірм можна розподілити за критеріями, які надані на рис. 1.

При цьому дольове значення кількості консультаційний фірм в залежності від програм, якими вони користуються, розподіляється наступним чином (значення відсотків розраховувалось від загальної кількості анкетованих фірм):

1. Текстові редактори - 100% консультаційних фірм;

2. Редактори щодо обробки табличних даних - 76 %;

Рис. 1. Критерії розподілу ППЗ, яке використовують консультаційні фірми

3. Програми щодо створення баз даних - 33 %;

4. Програми-браузери - 21%;

5. Бухгалтерські програми -16 %;

6. Програми щодо створення презентацій - 14 %;

7. Спеціалізовані програми щодо реалізації задач процесу управлінського консультування або апробації моделей, необхідних для вирішення задач консультаційного процесу - 5 %.

Як показали дані за результатами досліджень, майже всі консультаційні фірми використовують прикладні програми тільки для організації діяльності фірми, про що свідчить функціональне призначення програмних пакетів, якими користуються фірми.

Слід зазначити, що серед спеціалізованих програм, які використовуються консультантами для проведення консультаційного процесу, були названі такі відомі продукти корпорації Microsoft, як Excel, MS Project, Project expert. Робота цих програм грунтується на використанні методів лінійного програмування, рішення оптимізаційних задач, методів мережного планування і управління та інших.

Таким чином, можназробити висновки, що спеціалісти тільки 5% досліджених консультаційних фірм володіють не тільки новими комп'ютерними технологіями, але й глибокими знаннями економіко-математичних методів, які можливо застосувати до виконання консультаційного процесу чим значно підвищити якість виконання консультаційних послуг. Це не є вирішальним показником професіоналізму вітчизняних консультантів і тільки по ньому не можна визначати рівень виконаних послуг, але подальший розвиток уііравлшськогоконсультутння змусить його представників шукати додаткові шляхи для підвищення якості цієї діяльності, таких, як нові комп'ютерні технології та їх складова - математичне та програмне забезпечення.

Література

1. Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: Навч. посібник. -К: КНЕУ, 2000. - 244с.

2. Барзов Ю. Системная ошибка // Office. - 2002. - №6.

3. Карлберг К. Бизнес-анализ с помощью MSExcel. - М.: Санкт-Петербург; Киев.: Издательский дом "Вильяме", 2002.

4. Трофимова О. Весенний срез консалтинга // Office. - 2002. - № 3


 
 

Цікаве

Загрузка...