WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Комп’ютерні технології в організаційно економічному механізмі управлінського консультування - Реферат

Комп’ютерні технології в організаційно економічному механізмі управлінського консультування - Реферат

Комп'ютерні технології в організаційно економічному механізмі управлінського консультування

В статті надаються результати досліджень щодо використання прикладного програмного забезпечення консалтинговими фірмами, при цьому програмне забезпечення розглядається як засіб підвищення якості виконання процесу управлінського консультування.

В останній час стало звичайним звертання підприємців до консалтингових фірм з метою вирішення управлінських проблем на підприємстві. Однак трапляються випадки, коли консультанти, у тому числі і найбільш відомі міжнародні компанії, роблять помилки, що негативно впливає на подальшу діяльність підприємства-замовника послуг. Ці негативні явища не можуть не помітити і самі консультанти. Партнер компанії Ward Howell International Ю.Барзов у своєму інтерв'ю висловлюється про зниження професійності серед консультантів, що призводить до більш значних наслідків ніж незадовільність клієнтів. [2] Це, на його думку зумовлено такими факторами:

- значна кількість помилок, які вже вспіли наробити великі компанії, які мають значну репутацію;

- послуги, які виконуються іноземними компаніями на вітчизняному ринку, не достатньо адаптовані до місцевих умов або зовсім не працюють, або призводять до помилок.

Вирішення проблем підвищення професійності консультантів з управління протягом всього періоду розвитку цього виду діяльності розглядалось багатьма іноземними та вітчизняними вченими та ведучими фахівцями цієї галузі, такими, як М.Кубр, С.О'Донелл, Я.Лейманн, А.Посадский, А.Пригожин та ін. В їх роботах розглядаються основні методичні підходи щодо технології проведення консультаційного процесу, але використовування в цьому процесі засобів нових комп'ютерних технологій та їхнього математичного забезпечення не зазнало належної уваги. Тому метою даної статті є аналіз застосування прикладного програмного забезпечення у консалтингових фірмах та його опис стосовно використання як засобу підвищення ефективності виконання консультаційного процесу.

Розвиток світового управлінського консультування у сучасний період спостерігає тенденції заволодіння нових територій для функціонування на ринках Східної Європи, Азії, Індії. Провідні консультаційні фірми розвинутих країн від цього процесу отримують більше третини своїх прибутків. Серед найбільш прибуткових у теперішній час визначається консультування соціального та державного секторів, послуги з "public relations". За даними бюлетеня "Consultants News" середньогалузевий щорічний темп приросту у світовому управлінському консультуванні за останні десять років складає більше 10%. [1]

Як основну причину такого стрімкого розвитку послуг управлінського консультування на світовому ринку можна назвати умови, що склалися у світовому господарстві. Це:

. загальна тенденція глобалізації бізнесу;

. бурхливий розвиток індустрії інформаційних технологій;

. існування на даному етапі багатого досвіду консультантів у вирішуванні різних проблем, можливість його використання як конкурентної переваги у боротьбі на ринках діяльності.

Ці ж самі умови сприяли і розвитку управлінського консультування в Україні. За даними Асоціації "Укрконсалтинг" зараз в Україні нараховується майже 400 вітчизняних консалтингових фірм, серед яких 42% займаються виключно управлінським консультуванням, 30% - фірми, які послугам з консультування присвячують 80% загального обсягу діяльності. Одна третина учбових організацій мають власні консалтингові підрозділи. [4] Відсутність статистичної інформації не дозволяє в грошових одиницях оцінити цей вид діяльності з точки зору його прибутковості та фінансової привабливості.

Однак зразок стану і ролі цієї галузі в соціально-економічній системі країн з розвинутою економікою вказує на те, що розширення ринку консультаційних послуг в Україні є дуже перспективним напрямком, але його розвиток залежить, поперед за все, від росту професійності самих спеціалістів з управлінського консультування.

Практика показує, що найбільш важливим для 87% клієнтів є високий рівень професіоналізму робітників консультаційної фірми, при цьому клієнти в першу чергу аналізують імідж фірми і досвід її роботи на ринку. Наступним значимим фактором є плата за послуги і складає 26% клієнтів, що було запитано. Репутація консалтингової фірми, досвід її діяльності важливі для 23% клієнтів, приблизно 18% клієнтів головною вимогою називають гарантію конкретних результатів та 22% при виборі консультаційної фірми керується рівнем якості наданих послуг. При цьому переважна більшість клієнтів визначає його як: оперативність, достовірність, точність, повнота і релевантність одержуваної від консультанта інформації.[1]

Одним з якісних показників професійності консультантів є вільне володіння не тільки теоретичними та практичними навичками щодо предмету консультування, але й вміння застосування до консультаційних процесів теорії економіко-математичних методів та сучасних засобів комп'ютерних технологій.

Необхідність їх використання зумовлена ще й тим, що рівень функціонування і якості послуг консультаційних фірм значною мірою залежать від повноти, достовірності, актуальності науково-технічної інформації, що в теперішній час можна забезпечити тільки завдяки новим комп'ютерним технологіям. Розглянемо ще декілька напрямків використання комп'ютерних програм, які забезпечать підвищення ефективності діяльності консультантів.

Специфіка роботи консультаційних фірм потребує наявності не тільки основного центрального довідково-інформаційного фонду в цілому всієї фірми, де потрібні документи повинні комплектуватися, зберігатися та оброблятися, але й наявності локальних фондів окремих консультантів. Локальні фонди повинні містити певну сукупність документальних масивів, вузькоспеціалізованих документів щодо консультування окремих клієнтів та прикладних програм і знаходитися на персональному комп'ютері постійного користувача, але зв'язаного з центральним фондом комп'ютерною мережею.

Всі інформаційні фонди консультативних фірм мають тенденцію до безперервного кількісного росту, який супроводжується або зміною у них даних, або збільшенням у них числа документів, що рідко використовуються. Тому для більш ефективного використання довідково-інформаційних фондів необхідно, крім систематичної обробки документів взагалі та знищення з його складу або архівації документів, які рідко використовуються, застосовувати пошукові програми, які дозволяють за короткий час знаходити актуальну інформацію.

Дуже важливим є під час виконання якогось процесу навчання клієнтів або підвищення кваліфікації застосовувати програмне забезпечення щодо візуального супроводження демонстраційного матеріалу. При цьому чим вище кваліфікація консультанта, тим він більше заінтересований у нових слайдах. Ціль управління цим процесом є в тому що кожен консультант має знати всі слайди центрального фонду консалтингової фірми, використовувати у своїй роботі їх обов'язковий перелік та самостійно доповнювати цей перелік розробленими ним новими слайдами.

Крім елементів діяльності щодо організації функціонування консалтингової фірми, окремо слід виділити безпосередньо сам процес здійснення консультаційних послуг з управління, тобто його організаційно-економічний механізм. Наприклад, часто виконується послуга з аналізу чуттєвості бізнес-ситуацій.


 
 

Цікаве

Загрузка...