WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тeopeтичні проблеми криміналістики в дисертаційних дocлiджeнняx в Україні - Реферат

Тeopeтичні проблеми криміналістики в дисертаційних дocлiджeнняx в Україні - Реферат

У 2002 р. була захищена дисертація А.Ф. Волобуєва "Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва" [8]. У ній автор дає кримінологічну і криміналістичну характеристики корисливих злочинів у сфері підприємництва, конкретизує типові задачі, виділяє слідчі ситуації і визначає комплекси дій їх вирішення, визначає можливості використання спеціальних знань у розслідуванні цих злочинів і показує напрями профілактики корисливих злочинів у сфері підприємництва.

Отже, у науково-дослідних установах і навчальних закладах України за 45 років (1957-2002 р.) було підготовлено і захищено 37 докторських дисертацій з криміналістики. Хронологічно це відображено в таблиці.

Як свідчить аналіз, початок захисту докторських дисертацій приходиться на кінець п'ятдесятих років минулого сторіччя. Слід зазначити, що на той час в Україні вже сформувалися наукові центри, де досліджувалися проблеми криміналістики. Це відомі навчальні заклади і науково-дослідні установи, у яких працювали досвідчені практики і кваліфіковані науковці. Вони узагальнювали досвід боротьби зі злочинністю, розробляли нові методи, прийоми, способи роботи з доказовою інформацією, визначали напрями удосконалення криміналістичної техніки, тактики і методики.

Мова йде про Національний університет ім. Тараса Шевченко, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, Харківський юридичний інститут (нині Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого), Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз, Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова.

Дозволимо собі відзначити, що в спеціалізованих радах України за останні 14 років захищено 9 докторських дисертацій з інших держав. Мова йде про Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Латвію, Росію.

Певний інтерес представляє і тематична спрямованість докторських дисертацій. Цілком зрозуміло, що такого рівня роботи присвячені фундаментальним проблемам криміналістики і мають загальнотеоретичне, загалькриміналістичне значення. Однак зміст кожноїз докторських дисертацій має ту чи іншу тематичну спрямованість. З погляду хронології слід зазначити, що спочатку увагу майбутніх докторів наук привертали проблеми методики розслідування злочинів. Надалі розроблялися питання, що стосувалися загальної теорії криміналістики.

Маємо надію, що ці узагальнені дані про докторські дисертації криміналістів будуть корисними науковцям та спонукають їх до нових пошуків.

Література

1. Аленин Ю. П. Теоретические и практические основы раскрытия и расследования очагов преступлений: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -Харьков, 1997.

2. Алиев И. А. Проблемы судебно-экспертной профилактики: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -К, 1990.

3. Ароцкер Л. Е. Криминалистические методы в судебном разбирательстве уголовных дел: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -М., 1965.

4. Аубакиров А. Ф. Теория и практика моделирования в криминалистической экспертизе: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -К, 1985.

5. Бахин В. П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -К, 1991.

6. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики в 3 томах. Т.3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. -М., 1979.

7. Варфоломеева Т. В. Организационные, процессуальные и криминалистические проблемы защиты адвокатом прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -К, 1994.

8. ВолобуевА.Ф. Наукові основи комплексної методології розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. -Харків, 2002.

9. Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном производстве. - К, 1980.

10. Гончаренко В. И. Методологические проблемы использования данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -К, 1981.

11. Грамович Г. И. Проблемы теории и практики эффективного применения специальных знаний и научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений: Автореф. дисс... д-ра юрид. наук. -К, 1989.

12. ГрановскийГ Л. Научные основы и методы трассолошческой идентификации личности: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -М., 1967.

13. Джавадов Ф.М. Концептуальные основы развития судебной экспертизы в современных условиях: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. -К, 2000.

14. Домбровский Р. Г. Познание и доказывание в расследовании преступлений: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -К, 1990.

15. Журавель В. А. Теорія та методологія криміналістичного прогнозування: Автореф. due... д-ра юрид. наук. -Харків, 1999.

16 Закатов А. А. Криминалистическое учение о розыске: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -К, 1987.

17. Зудин В. Ф. Криминалистическая профилактика преступлений. Теория и практика: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -К, 1988.

18. Ищенко А. В. Методологические и организационные проблемы развития криминалисти-ческих научных исследований: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. - К, 1997.

19. Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень. - К: Національна академія внутрішніх справ України. - 2003.

20. Кириченко А. А. Основы криминалистической микрологии: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. - Харьков, 1996.

21. Клименко П. И. Криминалистические знания: природа, структура, оптимизация использования: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -К, 1993.

22. Колесниченко А. П. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -Харьков, 1967.

23. Колмаков В. П. Криминалистические методы расследования и предупреждения преступлений против жизни: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -Харьков, 1962.

24. Коновалова В. Е. Теоретические проблемы следственной тактики (Познавательная функция логики и психологии в следственной тактике): Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -Харьков, 1966.

25. Костицкий М. В. Использование специальных психологических знаний в советском уголовном процессе: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -К, 1990.

26. КузъмичевВ. С. Следственная деятельность: сущность, принципы, криминалистические приемы и средства осуществления: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -К, 1997.

27. Лисиченко В. К. Криминалистическое исследование документов (правовые и методологические проблемы): Дис... д-ра юрид. наук. - К, 1974.

28. Лукашевич В. Г. Основи теорії професійного спілкування слідчого: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. - К, 1993.

29. Матусовский Г. А. Криминалистика в системе научных знаний. -Харьков, 1976

30. Матусовский Г. А. Криминалистика в системе юридических наук и ее междунаучные связи: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -М., 1980.

31. Поетика И. В. Основные проблемы криминалистической науки, раскрытия и расследования преступлений в восточноевропейских странах: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -М., 1991.

32. Салтевский М. В. Теоретические основы установления групповой принадлежности в судебной экспертизе (методологические и правовые проблемы): Дис... д-ра юрид. наук. -Харьков, 1969.

33. Сегай М. Я. Методология судебной идентификации: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -К, 1970.

34. СенчикН. А. Расследование и предупреждение хищений в торговле: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -К, 1973.

35. Снігерьов О. П. Діяльність органів внутрішніх справ на залізничному транспорті щодо боротьби з організованими злочинними групами: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -Харків, 1996

36. Соколовский 3. М. Проблема использования в уголовном судопроизводстве специальных знаний при установлении причинной связи явлений: Автореф. дис... канд. юрид. наук. -Харьков, 1968.

37. СулеймановД. И. Концептуальные основы использования информации при раскрытии преступлений: Автореф. due... д-ра юрид. наук. -К, 1997.

38. Тихенко С. И. Борьба с хищениями социалистической собственности, связанными с подлогом документов: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -К, 1957.

39. Фридман И. Я. Судебная экспертиза и вопросы предупреждения преступления: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -К, 1974.

40. Хлюпин П. И. Методические основы расследования преступлений: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -Харьков, 1989.

41. Шепитько В. Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -Харьков, 1996.


 
 

Цікаве

Загрузка...