WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тeopeтичні проблеми криміналістики в дисертаційних дocлiджeнняx в Україні - Реферат

Тeopeтичні проблеми криміналістики в дисертаційних дocлiджeнняx в Україні - Реферат

У1974 р. було завершено дві дисертації. В.К. Лисиченко захистив роботу "Криміналістичне дослідження документів (правові і методологічні проблеми)" [27]. Змістовно вона розкривала проблеми юридичного поняття документа і його значення; види документів та їх функції в доведенні; використання документів як речових доказів і об'єктів дослідження; питання слідчо-судового й експертного дослідження документів.

І.Я. Фрідман захистив дисертацію "Судова експертиза і питання попередження злочинів" [39]. У роботі на основі загальних питань криміналістичної профілактики і профілактичної діяльності співробітників експертних підрозділів висвітлені причини й умови, що сприяють здійсненню злочинів; розроблені основи вчення про криміналістичну профілактику злочинів; проаналізовані методологічні питання виявлення обставин, що сприяють злочинам і можливості профілактичної діяльності експертів. Автор визначив основні напрями профілактичної діяльності з використанням можливостей окремих видів експертиз: техніко-криміналістичного дослідження документів; трасологічної, балістичної; автотехнічної.

Г.А. Матусовский дисертацію "Криміналістика в системі юридичних наук та її міжнаукові зв'язки" [30] захистив у 1980 р. Робота відображала такі основні проблеми: питання розвитку криміналістики як науки; становлення криміналістичної науки з урахуванням розвитку суміжних областей знання; аналіз криміналістики як системи наукового знання; можливості наукометричних і історико-логічних досліджень проблем криміналістики; визначення місця криміналістичних знань у системі професійних знань слідчого і їх економічної ефективності в сфері боротьби з злочинністю; поглиблення міжнаукових зв'язків криміналістики.

У1980 р. захищена дисертація "Методологічні проблеми використання даних природничих і технічних наук у кримінальному судочинстві", підготовлена В.Г. Гончаренком [10]. У роботі розглянуто низку методологічних проблем використання досягнень природничих і технічних наук у кримінальному судочинстві. Мова йде про: визначення предмета криміналістики і його співвідношення з предметами природничих і технічних наук; дослідження методів криміналістики; аналіз форм використання у кримінальному судочинстві засобів і методів, заснованих на даних природничих і технічних наук; сучасному стані і перспективах використання досягнень науки і техніки у кримінальному судочинстві; наукових основах і можливостях застосування кібернетики й оптичних квантових генераторів у кримінальному судочинстві.

З 1986 р. у спеціалізованих радах України почали захищатися дисертації, підготовлені вченими, що працюють за межами України. В основному захисти проходили в Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка.

На початку 1986 р. захищена дисертація завідувача відділом Казахського науково-дослідного інституту судових експертиз А.Ф. Аубакирова "Теорія і практика моделювання в криміналістичній експертизі" [4]. Автор зосередив увагу на таких основних положеннях: а) визначення поняття криміналістичної моделі і значення моделювання для криміналістичних експертиз; б) виявлення шляхів удосконалення експертної діяльності на основі автоматизації процесу проведення експертиз; в) розкриття криміналістичної сутності експертизи матеріалів, речовин і виробів; г) розгляд способів, прийомів, технічних засобів одержання криміналістичних моделей, що розширюють можливості експертного дослідження; д) аналіз методики дослідження динамічних характеристик письма шляхом фотографування в полях струмів високої частоти; є) висвітлення особливостей методики ідентифікації друкарської машинки, встановлення виконавця машинописного тексту; ж) дослідження наркотичних речовин кустарного виготовлення - опію і гашишу.

У 1987 р. представлена дисертація "Криміналістичне вчення про розшук", підготовлена заступником начальника кафедри криміналістики Волгоградської вищої слідчої школи МВС СРСР О.О. Закатовим [16]. У роботі розкриті теоретичні основи криміналістичного вчення про розшук: його методологія, психологічні й організаційні аспекти, питання професійної підготовки слідчих, правового регулювання. Крім того, показані особливості пошукової діяльності в залежності від злочину, розшукуваних об'єктів, відображені особливості взаємодії слідчого з органами дізнання й іншими державними і громадськими організаціями.

Доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики Воронезького університету В.Ф. Зудин дисертацію "Криміналістична профілактика злочинів. Теорія і практика" [17] захищав у 1988 р. Автор розглянув соціальну природу й особливості профілактики антигромадських явищ, істотно доповнив теоретичні основи криміналістичної профілактики злочинів, висвітлив засоби і прийоми криміналістичної профілактики злочинів і показав методику її здійснення. У роботі відображені питання взаємодії кримінологічної і криміналістичної профілактики, визначений предмет криміналістичної профілактики, принципи вирішення експертно-криміналістичних задач, запропонована методика навчання прокурорсько-слідчих кадрів в галузі криміналістичної профілактики злочинів.

1989 р. у спеціалізованих вчених радах України були захищені ще дві докторські дисертації, підготовлені за межами України. Перша - робота співробітника кафедри криміналістики Мінської вищої школи МВС СРСР Г. І. Грамовича "Проблеми теорії і практики ефективного застосування спеціальних знань і науково-технічних засобів у розкритті і розслідуванні злочинів" [11]. Автор зупинився на теоретичних проблемах ефективності використання спеціальних знань і науково-технічних засобів у кримінальному судочинстві. У роботі істотно доповнені основи вчення про криміналістичні знання і науково-технічні засоби; сформульоване визначення спеціальних знань і принципи їхнього застосування в правоохоронній діяльності; узагальнено досвід використання спеціальних знань і науково-технічних засобів і виявлені фактори, що впливають на його ефективність; запропоновані нові методики роботи з речовими доказами; сформульовані пропозиції щодо удосконалення законодавства, підготовки фахівців.

Друга дисертація представлена заступником директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Прокуратури СРСР М.І. Хлюпіним на тему: "Методичні основи розслідування злочинів" [40]. Вона була захищена в спеціалізованій вченій раді при Харківському юридичному інституті. У роботі визначене поняття методики розслідування злочинів; розглянуті кримінально-процесуальні і методичні основи розслідування злочинів; показані інформаційні і методичні передумови розкриття злочинів; конкретизована роль тактичних операцій у розслідуванні; проаналізовані методичні основи виявлення й усунення причин і умов, що сприяють здійсненню злочинів.

У1990 р. захищені ще дві докторські дисертації, підготовлені за межами України. Директор Азербайджанського НДІСЕ ІА. Алієв підготував роботу "Проблеми судово-експертної профілактики" [2]. Автором розглянута загальна теорія судової експертизи і її науково-практичне значення для побудови окремих теорій. У роботі визначені поняття судово-експертної профілактики і її місце в загальній системі боротьби зі злочинністю; принципи побудови і зміст окремої теорії експертної профілактики; правові, організаційні і методичні проблеми експертної профілактичної діяльності.

Друга робота представлена співробітником Латвійського державного університету Р. Г. Домбровським на тему: "Пізнання і доведення в розслідуванні злочинів" [14]. Автор зосередив увагу на гносеологічних проблемах кримінально-правових наук, розкрив історико-методологічні аспекти теорії розслідування злочинів, розглянув взаємозв'язок і взаємовплив логіки і теорії розслідування, показав роль фактів у розслідуванні кримінальних справ, обгрунтував доцільність використання у науковому обігу таких термінів, як "криміналістична діяльність", "криміналістичні відносини", "криміналістична форма розслідування злочинів".

Український вчений М.В. Костицький 1990 р. захистив дисертацію "Використання спеціальних психологічних знань у радянському кримінальному процесі" [25]. Автор розкрив теоретичні основи використання спеціальних психологічних знань у кримінальному процесі, показав процесуальні і непроцесуальні форми їх використання, розглянув особливості застосування спеціальних психологічних знань на досудових стадіях кримінального процесу, у суді і для попередження злочинів.

1991 р. відзначений захистом двох дисертацій українських криміналістів. В. П. Бахін завершив роботу "Слідча практика: проблеми вивчення й удосконалення" [5]. У ній розкрита слідча практика як об'єкт криміналістичного вивчення: поняття і сутність, мета вивчення і соціально-економічна обумовленість організації і діяльності правоохоронних органів. Крім того, розглянуті соціально-економічна сутність природи і функціонування слідчої діяльності, обгрунтовані функції криміналістики по забезпеченню слідчої практики науково-технічними досягненнями, охарактеризований процес упровадження наукових рекомендацій у практику, відображена роль практики як критерія істини, проаналізований стан інформування практичних працівників про науково-технічні нововведення, обгрунтована необхідність систематизації наявних криміналістичних розробок.


 
 

Цікаве

Загрузка...