WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Бюджетно-правові поняття: теоретико-правовий аспект - Реферат

Бюджетно-правові поняття: теоретико-правовий аспект - Реферат

Як бачимо, відмінності в трактуванні нормативної природи юридичних (в тому числі і бюджетних) понять у авторів досить суттєві. До того ж залишається невирішеним головне питання: в чому суть нормативності юридичних понять. Логіка, як відомо, не ділить поняття на нормативні і ненормативні. І якщо правова теорія вводить термін "нормативні поняття", то він повинен бути визначеним. Трактування ж цього терміну ні одним автором не дається. Не виясняється також питання про те, як відбивається нормативність на юридичних поняттях, чи набувають вони додаткових рис, властивостей, що дозволить відрізнити їх від понять інших наук.

Таким чином, проблема специфіки бюджетно-правових понять лише поставлена і потребує глибокого і всестороннього дослідження.

Суб'єктивність же понять заключаемся у неповній тотожності їх змісту відображеному окремому предмету [5, с 18], оскільки не завжди словами можна передати смисл, охопити зміст.

Бюджетно-правове поняття знаходиться в тісному зв'язку зі словом: поняття як форма мислення не існує поза словом, поза мовою. Слово грає суттєву роль у формуванні поняття: кожне поняття утворюється у нас тільки разом зі словом, що йому відповідає. Слово закріплює за собою певне поняття і одночасно служить для вираження поняття [4, с 17].

Кожне слово, що визначає предмети дійсності і їх властивості, має лексичне значення. Лексичним значенням слова являється той зміст (сукупність загальних відрізняючи ознак), знання котрого дозволяє відносити певний комплекс звуків до визначеної групи предметів, тобто дозволяє правильно вживати слова. Наприклад, щоб правильно вжити слово "норма бюджетного права", ми повинні знати загальні риси останніх, що дозволить відрізнити їх від інших видів правових норм (наприклад, така їх основна властивість, як категоричний характер імперативності). Ці властивості закріплюються за звуковим комплексом "норма бюджетного права" і складають значення словосполучення "норма бюджетного права".

Будь-яке бюджетне поняття виражається одним або декількома словами. Прикладом понять, що виражаються одним словом, можуть бути наступні: "бюджет". Прикладами понять, виражених декількома словами, можуть слугувати наступні: "бюджетний процес", "бюджетне правовідношення", "державні доходи", "державні видатки", "бюджетні трансферти", "наука бюджетного права" та ін. Взагалі останній вид переважає в бюджетному праві.

Існують також слова різні за звучанням, але які мають одне і те ж значення, що виражають одні і ті ж поняття, наприклад: "форма бюджетного права" і "джерела бюджетного права".

Поряд з цим є тотожні за звучанням, але які мають різне значення, а відповідно виражають різні поняття, наприклад слова-омоніми: "бюджет - основний фінансовий план держави" [15, с 118] і "бюджет (кошторис, баланс) підприємства, установи, організації [6, с.23], бюджет сім'ї".

Кожне бюджетне поняття має зміст і об'єм. Зміст поняття - це сукупність ознак предметів чи явищ, що відображаються в поняттях [4, с 19]. В зміст поняття входять, таким чином, загальні і суттєві ознаки предметів і явищ дійсності. Наприклад, в зміст такого поняття, як "бюджетне правовідношення", входять наступні ознаки: "виникнення виключно на основі норм права", "це зв'язок між його суб'єктами, що виникає на основі норм права через їх суб'єктивні юридичні права і обов'язки", "індивідуальний, конкретно визначений характер", "підтримується (гарантується) примусовою силою держави" [12, с.163-165].

Об'єм поняття - це сукупність предметів чи явищ, що відображаються в понятті [4, с 19]. Так в об'єм поняття "бюджетні закони" увійдуть всі відомі нам закони. Наприклад: Закон України "Про Державний бюджет на 2002 рік" від 20 грудня 2001 року., Закон України "про Державний бюджет на 2001 рік" від 7 грудня 2000 року та ін., оскільки всім їм притаманні ознаки, що відображені в понятті "бюджетні закони" (в тому числі, наприклад, ознака "прийняття виключно Верховною Радою України - вищим представницьким та законодавчим органом держави") [12, с.61]. Тобто в об'єм поняття, що розглядається, входять в сіті окремі предмети, відносно яких можна стверджувати, що їм належить зміст цього поняття. При цьому ми будемо одержувати істинні думки.

Отже, бюджетно-правове поняття - це результат форми мислення, тобто логічні узагальнення, що відображають найбільш суттєві властивості, ознаки, а також зв'язки і відносини однорідних і складних явищ та процесів бюджетно-правової дійсності.

З приводу значення поняття у системі понятійно-категорійного апарату бюджетного права потрібно сказати, що воно виступає як ядром, серцевиною усього апарату (у вигляді основних, базис-них категорій), так і простою ланкою апарату, найменшим структурним елементом цілісної системи.

І накінець підкреслимо, що будучи відпрацьованим на дійсно науковій основі, являючись вираженням певного ступеня пізнання дійсності, бюджетно-правове поняття служить разом з тим засобом подальшого поглиблення наших знань і орієнтиром у практичній діяльності.

Література

1. Бабаев В.К. Советское право как логическая система. -М., 1978.

2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. -К: Атіка, 2001.

3. Головина СЮ. Понятийный аппарат трудового права. -М.: УрГЮА, 1998.

4. Горский Д.П. Логика. Учебное пособие для педагогических училищ. Госуд. учебно-педагогич. издательство Мин. просвещения РСФСР. - М.: 1954.

5. Готт В. С, Землянский Ф.М. Диалектика развития понятийной формы мышления (анализ становления различных понятийных форм). -М.: Высшая школа, 1981.

6. Грачёва ЕЮ., СоколоваЭД. Финансовое право России: Учебное пособие. -М.: Новый юрист, 1995.

7. Жеребкин В.Е. К вопросу о специфике юридических понятий //Проблемы социалисти-ческой законности. - С.48-53.

8. Кашанина Т.В. Правовые понятия как средство выражения содержания права // Советское государство и право. - 1981. - №1. - С.36-41.

9. Кириллов В.П., СтарченкоАА. Логика: Учебник для вузов. - 5-е изд., перераб и доп. -М., 2000

10. Лазарев В.В. Применение советского права. Казань, 1972.

11. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К: Каннон, А. СК, 2002.

12. Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права. - Чернівці, ЧДУ, 1998.

13. Розенталь М.М. Принципы диалектической логики. - М, 1960.

14. Советский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1979.

15. Фінансове право: Підручник / (Алісов CO., Воронова Л,К, Кадькаленко СТ. та ін.).. Керівник авт. колективу і відпов. ред. Л.К Воронова. -Харків, 1998.

16. Философская энциклопедия. Т.4. -М.: Советская энциклопедия, 1967.

17. Формальная логика. Издательство Ленинградского ун-та. -Л., 1977.

18. Хоменко І.В. Логіка - юристам. - К, 1997.

19. Чернобель Г.Т. Проблема истинности и научной достоверности в правоведении // Методологические проблемы советской юридической науки. - М., 1980.


 
 

Цікаве

Загрузка...