WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Підвідомчість як передумова виникнення процесуальних правовідносин у міжнародному арбітражі - Реферат

Підвідомчість як передумова виникнення процесуальних правовідносин у міжнародному арбітражі - Реферат

Отже, обсяг компетенції арбітражних установ визначений декількома способами. По-перше, це загальний спосіб окреслення за предметною та суб'єктною ознаками (природи та галузевої приналежності правовідносин, а також окреслення кола осіб, спірні правовідносини між якими можуть стати предметом арбітражного розгляду). Другим способом є можливість визначення компетенції арбітражних установ у міжнародних договорах. Третім способом слід визначити встановлення спеціальним законодавством або міжнародними договорами обмежень компетенції арбітражної установи щодо розгляду та вирішення тих чи інших спорів.

Важливою передумовою виникнення процесуальних правовідносин у міжнародному арбітражі є підвідомчість справи, яку слід визначати як комплексне явище, оскільки включає в себе декілька ступенів, а саме: нормативне визначення (потенційна можливість); диспозитивне волевиявлення, закріплене в арбітражній угоді (конкретний вибір способу захисту права); безпосереднє звернення до арбітражної установи. Безпосередньою ж підставою виникнення процесуальних правовідносин в арбітражній установі слід визначити волевиявлення арбітражної установи про свою компетенцію.

Визначення підвідомчості як важливої передумови виникнення процесуальних правовідносин у міжнародному арбітражі, визначення компетенції справи цим арбітражним установам зумовлює необхідність розгляду низки інших правових питань, особливо зважаючи на прийняття Верховною Радою України 16 січня 2003 року Цивільного та Господарського кодексів України із відповідним розумінням цивільних та господарських правовідносин, підвідомчості справ господарським судам у руслі судово-правової реформи, розуміння цивільно-правових відносин, як критерію розмежування компетенції юрисдикційних органів, удосконалення механізму правового регулювання такої форми захисту, як третейський розгляд.

Література

1. Брунцева Е. В. Международный коммерческий арбитраж: Учебное пособие для высших юридических заведений. - СПб: Сентябрь, 2001. - 368 с.

2. Васильев Е. А. Формирование состава арбитража. Квалификация арбитров//Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража. - М.: Спарк, 2002. - С. 51-68.

3. Гетъмащев О. Теорія О. Бюлова про поняття цивільних процесуальних правовідносин в кінці XIX- на початку XXcm. //Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник ЮІ ТАНГ. Bun. 2. - Тернопіль, 2001. - С 28-31.

4. Господарський кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики. - 2003. -№ 4.

5. Господарський процесуальний кодекс України // Бюлетень законодавства і юридичної практики. - 2003. -№ 4.

6. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже, подписанная 21 апреля 1961 года (дата вступления в силу для Украины - 7 января 1964 года) // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1964. - № 44. - Ст. 485.

7. Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве. - М.: Юридическая литература, 1984. - 144 с.

8. Кейлин А. Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических стран. Ч. III. Арбитраж. -М.: Госюриздат, 1961. - 359 с.

9. Конституція України: Прийнята на п 'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№ 30. - Cm. 141.

10. Лебедев С. П. Международный коммерческий арбитраж: компетенция арбитров и соглашение сторон. - М., 1988. - 122 с.

11. Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества, подписанная 26 мая 1972 года (дата вступления в силу для СССР - 13 августа 1973 года) // <http://businesspravo.ru/Docum/DocumShowDocumID33449.html>

12. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, подписанная 10 июня 1958 года (дата вступления в силу для Украины - 10 января 1961 года) //Ведомости Верховного Совета СССР. - 1960. -№ 46 - Ст. 421.

13. Притика Ю. Д., Куфтирєв П. В. Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. -№3. - С 67-73.

14. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999року із змінами, внесеними Законом України від 28 листопада 2002 року//Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 24. - Cm. 207; 2002. -№ 52. - Ст. 2358.

15. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996року //Відомості Верховної Ради України. - 1996 -№ 47. - Cm. 256.

16. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. -№ 25. - Cm. 198.

17. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996року//Відомості Верховної Ради України. - 1996 -№ 19. - Cm. 80.

18. Про третейські суди (арбітраж): текст Закону України, підписаний Головою Верховної Ради України 16 червня 2003 року // <http://www.rada.gov.ua/zakon/STENOGR/0506030355.htm>

19. Светланов А. Г. Международный гражданский процесе: современные тенденции. - М.: Острожье, 2002. - 182 с.

20. Скородумов Е. Третейсъкие суды, налоги и страховые сборы //Хозяйство и право. -1999. -№9. - приложение.

21. Третейсъкие суды на Украине (интервью с первым заместителем председателя Комитета Верховного Совета Украины по вопросам правовой политики П. Онищуком) // Юридическая практика. - 2003. -№24. - 17 июня.

22. Соглашение о порядке споров связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, подписанное 20 марта 1992 года (дата вступления в силу для Украины - 19 декабря 1992 года) // Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под общ. ред. И.Г. Побирченко. - К: Ин Юре, 2000. - 973 с.

23. Цивільний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. - 2003. -№ 11. - Cm. 461.

24. Цивільний процесуальний кодекс України // Бюлетень законодавства і юридичної практики. - 2001. -№ 9

25. Шелкопляс Н. Арбитражное соглашение: теоретические вопросы, имеющие практическое значение //Белорусский журнал международного права и международных отношений. - 1998. - № 3: http://www.beljournal.by.ru/1998.3 /shelcoplyas.shtml.

26. Штефан М. Й. Цивільний процес: Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. -Вид. 2-ге, перероб. та доп. -К: Ін Юре, 2001. - 696 с.

27. Chrictian Buhring-Uhle. Arbitration and Mediation in International Business 61 (1996).


 
 

Цікаве

Загрузка...