WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сучасні проблеми і перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні - Реферат

Сучасні проблеми і перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні - Реферат

Недоліки реалізації Хартії пов'язані і з недостатнім фінансуванням заходів на розвиток місцевого самоврядування. У зв'язку з цим неефективно виконується Указ Президента України від 21 січня 2001 року "Про утворення місцевої міліції". Пропозиція щодо виділення в Державному бюджеті 2002 р. окремим рядком коштів на фінансування заходів, передбачених Указом Президента України "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні", не знайшла підтримки [24, 15].

Особлива роль у реалізації Хартії належить Конституційному Судові України. Нещодавно було прийняте рішення про визнання неконституційним положення закону України "Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів" 1994 р., згідно з яким депутата не можна звільнити з роботи або посади без попередньої згоди відповідної місцевої ради. Дане рішення базується на національному законодавстві та відповідає ст. 7 Хартії [25, 62].

Проте доцільність такого рішення не всі сприймають однозначно. На думку судді-доповідача М. Селівона, дане положення було однією з гарантій місцевого самоврядування в Україні [26, 7].

Органи судової влади поки що не сформували ґрунтовної практики реалізації Хартії. Дотепер продовжуються спроби адміністративного підпорядкування органів і посадових осіб місцевого самоврядування місцевим та центральним органам державної виконавчої влади. Тому на сьогоднішній день ми маємо "спробу популяризації досвіду судового захисту законних прав та інтересів місцевого самоврядування..." [27, 5-6].

Захист прав громадян на місцеве самоврядування Європейським судом з прав людини є дуже малоймовірним. З жодної іншої країни світу не надходить так багато скарг на судові рішення, як з України. За останні роки від українських громадян в Європейський Суд надійшло понад 7 000 скарг-заяв, проте відсоток їх розгляду цим Судом є надто низьким. [28, 7].

Таким чином, можна зробити висновок, що розвиток місцевого самоврядування в Україні має як позитивні, так і негативні тенденції.

На нашу думку, позитивним моментом є, зокрема, те, що для виконання Хартії нам не потрібно змінювати Конституцію України, але треба змінювати модель місцевого самоврядування в Україні: від традиційної (номенклатурної) потрібно перейти до європейської моделі, насамперед до її консервативного варіанту [29, 15].

Існуюча модель місцевого самоврядування є недосконалою, оскільки органи місцевого самоврядування і місцеві органи виконавчої влади здійснюють одні і ті ж функції і вирішують ті ж питання, а розмежувати їхню діяльність практично неможливо.

У Концепції адміністративної реформи закладено ідею, що поступово місцеві державні адміністрації набудуть функцій і повноважень, аналогічних тим, які здійснюють префектури у Франції. Вони є урядовими представництвами і здійснюють лише нагляд і контроль, так звану адміністративну опіку, і не втручаються у діяльність органів місцевого самоврядування [30, 11].

Для України ж сьогодні важливо належним чином розвинути конституційні положення, які визначають і гарантують права територіальних громад. Це створить достатнє підґрунтя для подальшого втілення у життя муніципальної та адміністративної реформи в Україні [31, 13].

Отже, проаналізувавши законодавство та практику місцевого самоврядування, можна зауважити низький рівень співпраці різних державних і недержавних інституцій щодо реалізації Хартії, недооцінку її регулятивної функції. Іноді вона сприймається як культурно-правове надбання тощо, а не як імператив для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Незважаючи на існування різних поглядів щодо можливостей реалізації Хартії, для державних і політичних діячів, практиків і науковців у сфері місцевого самоврядування однозначним є те, що розбудова європейського типу місцевого самоврядування в Україні вже не можлива без цього док

Література

1. Принципи Європейськоїхартії місцевого самоврядування. Навч. посів. /М.Пітцик, ЄЄ. Мальто. В.Кравченко та ін. /Заред. канд. юрид. наук, доцента Кравченка В.В. -К, 2000. - 120 с

2. Європейська Хартія місцевого самоврядування. Страсбург, 15 жовтня 1985 року. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2002. - № 10: Місцеве самоврядування в Україні. - 448 с

3. Кампо В. Філософія "повернення до себе" // Український Регіональний Вісник. - 2002. -№ 9. - 15 грудня.

4. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні: Указ Президента України від 30.08.2001 № 749/2001. //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2002. -№ 10: Місцеве самоврядування в Україні. - 448 с

5. Адміністративна реформа в Україні. Документи і матеріали. // Український правовий часопис. Випуск 4. 1999. - 108 с

6. Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки // Урядовий кур 'єр. - 2002. - 4 червня.

7. Кампо В. Що таке державна муніципальна політика? // Міжнаціональний конгрес "Злагода" - 2002. - № 5 (13).

8. Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування в Україні. -К, 2002. - 199с.

9. Корнієнко М.І. Закон України потребує змін, якими вони мають бути? //36. матеріалів Координаційно-методологічної наради "Сучасні проблеми місцевого самоврядування в контексті адміністративної реформи та регіональної політики" та виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. Гаспра-Ялта. 9-13 квітня 2001р. -К, 2001.

10. Мартиненко П.Ф. Децентралізація у здійсненні державної влади як конституційний принцип в Україні // Українсько-Європейський журнал міжнародного і порівняльного права. -Т.1.Вип.2. - 2001.

11. Калиновський Б. Місцеве самоврядування в Україні: інноваційні підходи до розв'язання проблем у законодавстві // Підприємництво, господарство і право. - 2002. -№8. - С 45.

12. Аксанюк М. Ответ на критику -разорение //Зеркало недели. - 2002. - № 37(412). - 28 сентября; Якель Р. История одной дороги //Зеркало недели. - 2002. -№37(412). - 28 сентября.

13. Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування в Україні. -К, 2002. - 199с.

14. Положення про діяльність омбудсмана із захисту прав підприємців // Часопис українсько-американської програми "Партнерство громад ". Аспекти самоврядування. - 2001. - Число 4 (12). - 51 с

15. Про органи самоорганізації населення. Закон України від 11 липня 2001 № 2625-ІП. Законодательство Украины о местном самоуправлении. Сборник нормативных актов. -Харьков: ООО Одиссей, 2002. - 448 с.

16. Місцеве самоврядування в Україні. Загальні збори громадян. Місцеві ініціативи. Громадські слухання: 36 типових місц. нормат. актів /А.Ткачук, В.Кампо, В.Прошко та ін. -К: Ін-т громадян. сусп-ва, 2001. - 44 с

17. Бюджетні слухання: метод. рек. щодо орг. та проведення бюдж. слухань в органах місцевого самоврядування України / В.І. Кравченко (кер. авт. кол), О.Ю. Кучеренко, LI. Гейдор та інші. - К: НДФІ, 2000 - 120 с

18. Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування в Україні. - К, 2002. - 199с.

19. Рекомендація 102 (2001) щодо місцевої та регіональної демократії в Україні. Восьма сесія Конгресу Місцевих і Регіональних Влад Європи від 13 листопада 2001 // Часопис українсько-американської програми "Партнерство громад". Аспекти самоврядування. -2001. - №4 (12).

20. Пухтинський М. Муніципальний рух України: парадигма розвитку // Український Регіональний Вісник. - 2001. -№25. - 15 жовтня.

21. Пархоменко В. Організаційна структура міськвиконкому для сучасних умов // Часопис українсько-американської програми "Партнерство громад". Аспекти самоврядування. - 2002. - Число 2 (14).

22. Бюлетень Українсько-американської програми партнерства громад //Партнери. - 2002. -№ 6(48).

23. Бюлетень Українсько-американської програми партнерства громад //Партнери. - 2002. -№6(48).

24. Полтавець В. Досягнення і перспективи місцевого самоврядування в аспекті міжнародної співпраці. Бюлетень Українсько-американської програми партнерства громад //Партнери. - 2002. -№1(42).

25. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування. Навч. посів. / М.Пітцик, Є.С. Мальто. В.Кравченко та ін./Заред. канд. юрид. наук, доцента Кравченка В.В. -К, 2000. - 120с.

26 И депутата можна уволить //Зеркало недели. - 2002. - №13(388). - 6 апреля.

27 Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування в Україні. -К, 2002. - 199с.

28. Метелева Т. Приключения украинцев в Европе //Зеркало недели. - 2002. -№13(388). - 6 апреля.

29. Кампо В. М. Політичні моделі місцевого самоврядування: європейський та український досвід // Муніципальний рух: новий етап розвитку: Матеріали VII Всеукраїнських муніципальних слухань. "Муніципальний рух в Україні - 10 років розвитку" (6-8 вересня 2001 p.. м. Бердянськ) /Заг. ред. М.Пухтинського - К: Логос, 2002. - 364 с

30. Корнієнко М. Крок вперед - крок назад. // Український Регіональний Вісник. - 2001. -№ 25. - 15 жовтня.

31. Синьоокий О. Реформа місцевого самоврядування. У підсумках і планах законотворчої роботи // Український Регіональний Вісник. - 2001. -№ 19. - 15 травня.


 
 

Цікаве

Загрузка...