WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Принцип матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування: проблеми і перспективи розвитку комунальної власності - Реферат

Принцип матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування: проблеми і перспективи розвитку комунальної власності - Реферат

Також визначено і конкретизовано право спільної власності територіальних громад, яке виникає на основі рішень представницьких органів місцевого самоврядування про об'єднання об'єктів права комунальної власності для забезпечення спільних громадських потреб [13, 1-9].

Але, з нашої точки зору, запропонований законопроект ще не дає всіх відповідей на питання, пов'язаних з комунальною власністю. Зокрема, залишається незрозумілим механізм делегування повноважень територіальних громад органам самоврядування так званого вторинного рівня, тобто областям та районам. Не до кінця з'ясовано розподіл повноважень в частині управління комунальною власністю між обласними, районними радами та відповідними державними адміністраціями. Тому, незважаючи на низку прогресивних положень, законопроект потребує доопрацювання.

20 липня 2000 року до Верховної Ради України також було подано законопроект, внесений народними депутатами України О. Морозом та В. Семенюк "Про право комунальної власності".

В цьому проекті автори передбачають комунальну власність, тобто власність територіальних громад, спільну власність територіальних громад, тобто об'єднання на договірних засадах об'єктів комунальної власності, та спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області (району), тобто майно, передане до комунальної власності областей та районів, а також набуте на інших законних підставах, управління якими здійснюють відповідні обласні та районні ради. Різницею з попереднім законопроектом є те, що немає такої форми як власність області (району).

Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради мають прийматися рішення щодо відчуження комунального майна. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради повинні вирішуватися, за дорученням відповідних рад, питання про відчуження об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні обласних, районних рад [14, 6].

В Перехідних положеннях законопроекту зазначено, що передача майна із спільної комунальної власності територіальних громад району (області) до комунальної власності відповідних територіальних громад здійснюється на підставі, зокрема, рішення відповідних сільських, селищних, міських рад [15, 8].

Але законопроект не позбавлений недоліків. По-перше, не визначено поняття "управління комунальною власністю".

По–друге, не зовсім чітко прописаний механізм відчуження майна, що перебуває в спільній власності територіальних громад. Адже відчуження майна здійснюється лише зазгодою власника майна через його представницький орган, тобто для відчуження такого об'єкта необхідно, якщо трактувати буквально, рішення всіх представницьких органів територіальних громад, що входять відповідно до складу району (області).

І, що найбільш суттєво, даний механізм не унеможливлює виникнення спорів між територіальними громадами та областями (районами) щодо управління комунальним майном.

14 травня 2002 року народним депутатом України В.Й. Матвєєвим було внесено законопроект "Про право комунальної власності та управління об'єктами права комунальної власності". Відповідно до цього законопроекту, суб'єктами права комунальної власності є територіальна громад села, селища, міста.

Вперше в статті 7 цього законопроекту чітко визначено поняття управління об'єктами права комунальної власності, тобто здійснення органами місцевого самоврядування та

уповноваженими ними органами, іншими суб'єктами повноважень щодо реалізації прав територіальної громади як власника цих об'єктів, пов'язаних з їх ефективним використанням та розпорядженням згідно з законодавством України з метою задоволення жителів територіальної громади у роботах, послугах, інших громадських потребах [16, 2]. Суб'єктами управління об'єктами права комунальної власності є виконавчі органи відповідних рад, районні, обласні ради та їх виконавчі органи, у випадку делегування їм повноважень управління об'єктами права спільної власності територіальних громад, та інші органи, зазначені в статті 9 законопроекту.

Автор також пропонує поділити спільну власність територіальних громад на сумісну та часткову. Він вважає, що до спільної сумісної власності повинно належати майно, яке до 12.06.97 року (тобто до прийняття Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні") було передане до комунальної власності областей та районів. При спільній сумісній власності частки окремих суб'єктів права власності не визначаються, майно не може бути поділене без зміни функціонального призначення [17, 7-8].

При спільній частковій власності частка кожного органу місцевого самоврядування у праві власності чітко визначена. Володіння, користування та розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності територіальних громад, здійснюється за згодою всіх учасників. Аналогічно зазначено стосовно спільної сумісної власності.

Як ми бачимо, автор пропонує свій варіант управління комунальною власністю та розподілу компетенції між органами первинного та вторинного рівня місцевого самоврядування. Однак тут теж не зовсім чітко визначено, що мається на увазі під згодою територіальних громад, в якій формі згода має виражатись. Крім цього, проблеми, пов'язані з комунальною власністю, не зводяться виключно до проблем розподілу повноважень між сільськими, селищними, міськими радами з однієї сторони та обласними, районними радами з іншої.

Отже, підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити наступні висновки:

а) необхідно прийняти нову редакцію законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та прийняти Закон України "Про комунальну власність";

б) сформувати форму комунальної власності на рівні району та області;

в) надати можливість областям та районам створювати свої виконавчі органи з чітко визначеною компетенцією;

г) чітко визначити, що є власними, а що - делегованими повноваженнями місцевого самоврядування;

д) передбачити обов'язкове прийняття статутів територіальних громад та на законодавчому рівні визначити положення, що обов'язково повинні бути до них включені.

Література

1. Інноваційні механізми місцевого та регіонального розвитку. За матеріалами VIII Всеукраїнських муніципальних слухань "Ресурси місцевого і регіонального розвитку: національний та міжнародний аспекти ", 29 липня - 2 серпня 2002 року Судак, АР Крим / Науковий редактор: М. Пухтинський. -К: Атіка-Н, 2003. - 528с.

2. Президент України та державна регіональна і муніципальна політика: Збірник матеріалів та документів. / Упоряд. О. Іщенко, В. Кампо, М. Пухтинський, В. Тихонов /За заг. ред. О. Дьоміна. - К: Логос, 2002. - 236 с

3. Головченко В., Корпань О. Конституційні принципи місцевого самоврядування //Право України. - 1998. -№3. -С.14 - 17

4. Проблеми малих міст України: розвиток самоврядування і реформування місцевого господарства в контексті національних традицій і світового досвіду. Матеріали міжнародної науково - практичної конференції (Золочів - Львів, 27 - 28 травня 2000р.). -Львів: Державність, 2000. - 228 с

5. Про власність: Закон України. //Галицькі контракти. - № 42, - 1996. - С 22-28

6. Конституція України: Прийнята нап'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. -К: Преса України, 1997. - 80 с

7. О местном самоуправлении в Украине: Закон Украины //Законодательство Украины о местном самоуправлении: Сборник нормативных актов. -X: Одиссей, 2002. - 448 с.

8. Дробуш І. Компетенційні спори між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями: шляхи їх вирішення // Управління сучасним містом. - 2001. -№ 4-6 (2). -С.74 - 81

9. О местном самоуправлении в Украине: Закон Украины // Законодательство Украины о местном самоуправлении: Сборник нормативных актов. -X: Одиссей, 2002. - 448 с.

10. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб - К: Т-во "Знання ", КОО, 1999. - 487 с

11. Делія Ю. Делеговані повноваження: немає підконтрольно cmiбез відповідальності // Право України. - 1999. -№4. - С 45-46

12. Місцеве самоврядування на базовому рівні: проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів міжнародної конференції 22-23 листопада 2002, м. Київ. - К - 144 с

13. Проект Закону про право комунальної власності підготовлений народними депутатами Безсмертним Р., .Акопяном В., Жовтісом О. від 22 липня 1998 року № 1263

14. Про право комунальної власності: Проект Закону підготовлений народними депутатами Морозом О., Семенюк В. від 20 липня 2000року № 1263 - 3

15. Про право комунальної власності: Проект Закону підготовлений народними депутатами Морозом О., Семенюк В. від 20 липня 2000року № 1263 - 3

16. Про право комунальної власності та управління об'єктами права комунальної власності: Проект Закону підготовлений народним депутатом Матвєєвом В. від 14 травня 2002 року № 0952

17. Про право комунальної власності та управління об'єктами права комунальної власності: Проект Закону підготовлений народним депутатом Матвєєвом В. від 14 травня 2002 року № 0952


 
 

Цікаве

Загрузка...