WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості оціночного компонента правосвідомості молоді - Реферат

Особливості оціночного компонента правосвідомості молоді - Реферат

Правосвідомість сучасної молоді характеризується ще одним парадоксом: з одного боку ми бачимо негативне ставлення до права і вітчизняного законодавства, а з іншого - високий престиж юридичної освіти та юридичних професій. Серед юридичних професій у молоді найбільш популярною є професія адвоката. Цікавий факт: серед молодих жителів м. Києва престижними є професії адвоката та юрисконсульта, а непопулярними є нотаріуси та прокурори; серед молоді м. Хмельницького найбільшою популярністю користуються професії адвоката, нотаріуса, прокурора, а професія юрисконсульта займає одне з останніх місць. Непопулярними як серед молодих людей м. Києва, так і серед молоді м. Хмельницького є професії міліціонера та слідчого. Про ставлення молоді до правоохоронних органів свідчить той факт, що хотіли б там працювати 28,3 % молодих людей (при чому 6,1 % з них називають головною причиною свого бажання те, що правоохоронні органи мають владу над іншими людьми). Серед причин через які молоді люди не хочуть працювати в правоохоронних органах називаються „відсутність довіри до правоохоронних органів", „невисока зарплата", „неналежний рівень умов праці", „відсутність покликання чи бажання", „це не жіноча професія".

Головними критеріями при визначенні ступеня престижності серед юридичних професій для молодих людей були рівень оплати праці, можливість завести "необхідні зв'язки", соціальний статус, можливість допомагати людям, ступінь популярності професії серед найближчого оточення, співвідношення між оплатою праці і виконаною роботою, рівень впливу на людей, можливість змін.

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити наступні висновки.

1. Оціночний компонент правосвідомості молоді являє собою надзвичайно складне явище, що включає в себе емоції, настрої, почуття, ставлення до права, законодавства, до виконання правових приписів уповноваженими державними органами, власної правової поведінки, правової поведінки інших осіб. Ставлення сучасних молодих людей до права і правових явищ, яке формується на основі правових знань, характеризується такими рисами як диференційова-ність, неоднозначність, суперечливість. При цьому правосвідомість неповнолітніх, як правило, є нестійкою і несформованою, на відміну від молодих людей старшого віку. Цим і пояснюється великий вплив на думку і ставлення неповнолітніх щодо правових явищ їх найближчого оточення: в побуті - сім'ї, сусідів, друзів, однолітків, випадкових знайомих; за місцем навчання - класу, групи; за місцем роботи - колективу дільниці, бригади тощо; за суспільним життям - громадської організації, партії. Потрібно звернути увагу нате, що життєдіяльність молодих людей проходить в соціальних групах з різними ціннісними орієнтаціями, наслідком чого є суперечливість оцінок правової дійсності в правосвідомості молоді.

2. Дослідником не виявлено наявності масового нігілізму серед молоді. У більшості молодих людей спостерігається впевненість щодо необхідності існування права, хоча воно і займає невисоке місце в їх системі загальнолюдських цінностей.

3. Результати досліджень свідчать про існування в молодіжному середовищі діаметрально протилежних настроїв і емоцій щодо вітчизняного законодавства. Внутрішнє ставлення до законодавства залежить від об'єкта сприйняття та індивідуальних особливостей молодої людини, її соціальної зрілості. Дослідження показало, що домінуючим є таке ставлення до українського законодавства: „деякі закони мені подобаються, а деякі ні" (так відповів кожен 2 з опитаних молодих людей). Ставлення до законодавства відіграє важливу роль у визначенні характеру правомірних чи неправомірних дій молодої людини.

4. В результаті соціологічного дослідження було виявлено виражений скептицизм в оцінці правоохоронних органів і їхньої діяльності. Це є наслідком об'єктивних і суб'єктивних факторів, таких як складна економічна ситуація, порушення принципів рівності суб'єктів перед законом і взаємної відповідальності громадянина і держави, справедливого покарання за скоєне правопорушення, деформації ціннісних орієнтацій деяких працівників правоохоронних органів і їх зв'язок з кримінальними структурами, низької ефективності юридичної відповідальності тощо.

5. В ставленні сучасних молодих людей до права і правових явищ поєднуються несумісні стереотипи та протиріччя, які проте мирно співіснують в їх правосвідомості. Так, з однієї сторони молодь в цілому не відчуває по відношенню до права і закону особливих позитивних емоцій і почуттів, а з іншої сторони в молодіжному середовищі існує підвищена віра в необмежені регулятивні можності права. Сьогодні ми спостерігаємо і таке протиріччя в правосвідомості молоді: вітчизняне законодавство закріпило передові світові досягнення в сфері прав і свобод людини, а молоді люди відчувають себе безправними і незахищеними. Ще одним протиріччям оціночного компоненту правосвідомості молодих людей є з одного боку негативне ставлення до права і вітчизняного законодавства, а з іншого - високий престиж юридичної освіти та юридичних професій. Ставлення молодих людей характеризується ліберальністю і одночасно агресивністю до злочинів і злочинців. Ще одне протиріччя: в правосвідомості молодих людей спостерігається подвійність стандартів ставлення за вчинення правопорушень: критичне - до інших, ліберальне - до себе.

6. Такі, на наш погляд, основні особливості оціночного компонента правосвідомості сучасної молоді. З повним правом рівень оціночного компонента сучасних молодих людей можна охарактеризувати як низький.

На думку автора, дослідження оціночного компонента правосвідомості сучасних молодих людей повинно бути продовжене в таких двох напрямках: 1) подальше наукове вивчення рівня оціночного компонента правосвідомості молодих людей; 2) проведення роботи по формуванню позитивного ставлення до права і правових явищ серед представників цієї вікової групи. Для цього потрібно: 1) розробити і обгрунтувати методи та способи діагностики рівня оціночного компонента правосвідомості молоді; 2) подолати розрив між науковими розробками і практичними дослідженнями в цій сфері; 3) виявити і дослідити фактори, які позитивно та негативно впливають на формування ставлення молоді до права і правових явищ, 4) проводити роботу по посиленню впливу позитивних факторів на формування позитивних орієнтацій молоді і посилити боротьбу з факторами, які мають негативний вплив на формування оціночного компонента правосвідомості молоді. При цьому не потрібно забувати, що повністю позбутися негативного ставлення до правових явищ неможливо, оскільки негативна оцінка молоддю правої дійсності є такою, що відображає реальний стан речей і не може бути виправлена тільки за допомогою правового виховання. Для перетворення цього компонента правосвідомості потрібні глобальні зміни в економічному, політичному, духовному, правовому житті нашого народу.

Безумовно, дане дослідження не може бути визнане вичерпним з даної тематики, але ми сподіваємося, що воно викличе за собою деякі позитивні зрушення в справі дослідження оціночного компонента правосвідомості молодих людей і у формуванні позитивного ставлення до права та правових явищ серед молоді, тому що становлення України як правової держави, неможливе без виховання її громадян у дусі поваги до права.

Література

1. ВаськовичЙ. Про що свідчать результати соціологічного дослідження //Право України.-1994. -№1-2. -С 20 - 22.

2. Ветютнев Ю.Ю., Шириков А.С., Трифонов А. С Правовая культура в России на рубеже столетий (обзор Всероссийской научно-теоретической конференции) //Право и политика. -2001. -Ш.-С.123 - 128.

3. Головченко В.В. Эффективность правового воспитания: понятие, критерии, методика измерения.- К: Наукова думка, 1985. - 128с.

4. Лукашева А.В. Уголовное право и общественное сознание //Гражданин и право. - 2001. -№6(12). - С.20 - 25.

5. Соломатина Т.Е. Проблемы формирования правосознания молодёжи //Дополнительное образование. - 2001. -№5. - С.37 - 39.


 
 

Цікаве

Загрузка...