WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договори як правова основа організації координації - Реферат

Договори як правова основа організації координації - Реферат

Усі західноєвропейські правові системи базуються на принципі, згідно з яким державний орган, що веде кримінальне розслідування, здійснює також збір доказів, що стосуються справи. У разі, якщо може бути доведено незаконність походження коштів або не будуть отримані дані, які підтверджують їх законний характер, вони конфіскуються на користь держави.

Велике значення набуває визначення змісту методів, що застосовуються при проектуванні, створенні або удосконаленні організаційних структур, на які покладається координація боротьби з економічною злочинністю.

Проектування, створення або удосконалення організаційних структур здійснюється пере-важно на підставі таких взаємодоповнюючих методів, як аналогічний, експертно-аналітичний, структуризації цілей, організованого моделювання [14].

Процес проектування організаційної структури управління повинен Грунтуватися на спільному використанні зазначених вище методів. Вибір методу розв'язання тієї чи іншої проблеми залежить від її характеру, а також від наявності методики, інформації, кваліфікації розробників тощо. Отже, методи координації управління правоохоронними органами по боротьбі з економічною злочинністю доцільно розглядати як засоби та способи організації координатором управлінських організаційних та субординаційних відносин, вони мають владний та обов'язковий характер з використанням відповідної сили впливу не тільки для примусу, а й для доцільної узгодженої діяльності.

Перевага методів координації, на відміну від інших, полягає в тому що їх джерело пов'язане не лише зі статусом органу який його застосовує, а й зі змістом тих завдань, що стоять перед кількома органами. Методи координації доцільно застосовувати комплексно, у поєднанні усіх компонентів правоохоронної діяльності по боротьбі з економічною злочинністю.

На практиці не може бути найкращого методу, перевага повинна надаватися тому чи іншому методу залежно від мети, що ставиться. Помилки у виборі методів призводять до відхилення або невиконання цілей, що ставляться, та виникнення і загострення протиріч між правоохоронними органами у вирішенні конкретної проблеми боротьби з економічною злочинністю.

Злочинність у сфері економічної діяльності та корупція розрослися до таких масштабів, які, як вчені, так і керівники багатьох держав, справедливо кваліфікують як глобальні. Більше того, відображаючи їх поширеність на всі континенти нашої планети, нехай і в різних формах, але в кожній державі, дані явища справедливо можна кваліфікувати як загальнопланетарні явища [15].

Очевидно, що уряди всіх країн повинні розробити комплекс міжнародно-правових заходів для протидії розростанню зазначених негативних явищ. Передусім необхідно передбачити спільні скоординовані дії правоохоронних органів з викриття та попередження корисливих злочинів міжнародного масштабу. З метою посилення боротьби з транснаціональною злочинністю підписано більше тридцяти міжнародних угод про співробітництво у цій сфері. Внесено пропозиції щодо приєднання України до ряду міжнародних конвенцій із питань правоохоронної діяльності [16].

Міжнародно-правовою основою міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки є угоди між державами, такі як: універсальні конвенції, регіональні конвенції, двосторонні договори про правову допомогу в кримінальних справах та ін [17].

Велике значення в боротьбі з економічною злочинністю набувають угоди, договори, в основу яких покладено Конвенцію про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1999 р.

Україна приєдналась до Конвенції згідно із Законом від 15 вересня 1995 року № 323-ВР та ратифікувала її із заявами і застереженнями Законом від 17 грудня 1997 року № 738-ВР.

Особливого значення проблемам боротьби з економічною злочинністю та корупцією надається правоохоронними органами США й України. Це видно хоча б з того, що ними укладено двосторонній договір про допомогу і співпрацю з правових питань, створено робочу групу, яку з американської Сторони очолює Держдепартамент, з української - Міністерство юстиції. Незабаром названий Договір буде ратифіковано, але співробітництво відбувається вже зараз, до його ратифікації. Розроблено плани, визначено напрями спільної роботи [18].

Часто правоохоронні органи вступають між собою у міжнародні зв'язки на підставі рішень, що прийняті на урядовому рівні (міждержавні, міжурядові, міжвідомчі угоди, протоколи).

Корисним для розвитку договірних відносин є аналіз альтернативних шляхів обміну інформацією. У 1993 році МВС України нарівні міждержавних договорів приєднався до МОУП-Інтерпол, який дозволяє вести обмін на рівноправній основі та фінансувати його з державного бюджету. Також необхідно вивчити можливості обміну інформацією через повноважних представників БКБОЗ (Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю), що могло б більшою мірою гарантувати відсутність витоку інформації. Позитивним прикладом такого підходу може бути діяльність постійного представника МВС України в Польщі та інших країнах Європи.

Аналіз ходу реалізації органами внутрішніх справ (поліції) Угоди про співробітництво у боротьбі зі злочинами у сфері економіки, підписаної в Москві під час засідання Ради глав урядів СНД 12 квітня 1996 року, з урахуванням тенденції зростання і розширення масштабів правопорушень у зазначеній сфері, особливо у банківській, кредитно-фінансових системах, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, атакож масштабів відмивання (легалізації) доходів, отриманих злочинних шляхом, показує, що запити, які направляються Сторонами, досить часто виконуються неякісно, із запізненням, що, у свою чергу, ускладнює виконання Угоди.

На наш погляд, бажано забезпечити більш ефективну реалізацію потенціалу таких форм взаємодії, як обмін оперативною та іншою інформацією, яка має взаємний інтерес, проведення спільних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, викриття, припинення і розкриття злочинів у сфері економіки, обмін досвідом роботи, організація спільних наукових досліджень.

Конструктивне значення мають міжнародні договори про взаємну юридичну допомогу правоохоронних органів по боротьбі з економічною злочинністю. Аналіз цих договорів дозволяє зробити висновок, що сторони надають одна одній згідно з даними договорами найширшу взаємодопомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді, що стосуються правопорушень у сфері економіки.

Договірні відносини мають дати можливість правоохоронними органам передбачати та вносити в свої відносини певну автономність регулювання взаємовідносин між собою, але в межах чинного законодавства, сприяти єдності в регулюванні всього комплексу відносин з координації зусиль, що складаються між його учасниками в ході реалізації договорів щодо боротьби з економічною злочинністю.

Цільовий характер діяльності, яку передбачатимуть договори, відображення в них очікуваних результатів дасть змогу правоохоронним органам використовувати різні методи управління з координації спільних зусиль.

Сьогодні теорія управління правоохоронними органами ще значно відстає від запитів практики. Тому повинні бути розроблені типові договори з координації в управлінні правоохоронними органами, особливо щодо дій по боротьбі з економічною злочинністю.

Важливу роль у процесі координації правоохоронних органів по боротьбі з економічною злочинністю відіграє стадія прийняття рішення. Відомо, що рішення за загальною формою - акт свідомості й волі людини; за юридичним змістом - акт встановлення правових норм або їх застосування у конкретних життєвих ситуаціях. Рішення приймаються уповноваженим держав-ним органом або посадовою особою з питань, що віднесені до їх відання і в межах їх компетенції або посадових повноважень.


 
 

Цікаве

Загрузка...