WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договори як правова основа організації координації - Реферат

Договори як правова основа організації координації - Реферат

Інтеграційний підхід до методів управління притаманний Г.В. Атаманчуку, який під методами управлінської діяльності має на увазі "способи і прийоми аналізу та оцінки управлінських ситуацій, використання правових і організаційних форм впливу на свідомість і поведінку людей у керованих суспільних процесах, відносинах і зв'язках".

Використання методів координації в управлінні правоохоронними органами має чітко вести до досягнення мети, тому що в іншому випадку метод або непридатний для обраної мети, або неправильно використовується. Методи управління повинні відповідати основним вимогам: бути здатними формувати і забезпечувати реалізацію управлінських впливів; бути різноманітними і пристосованими до використання в управлінні, доступними й пластичними [10].

Призначення методів управління полягає у тому, щоб шляхом певного впливу на свідомість людей, активізуючи їхню діяльність, забезпечувати необхідну результативність впливу управляючих систем на управління, реалізувати відповідні його функції [11].

Найбільш практичним є структурно-функціональний критерій класифікації методів, за яким виділяються методи організації управління місцевими правоохоронними органами (структурний аспект) і методи управління діяльністю правоохоронних органів на республіканському рівні (функціональний аспект), які, у свою чергу, поділяються на загальні (переконання, примус, правове регулювання, загальне керівництво, безпосереднє керівництво) і спеціальні, що стосуються окремих функцій, конкретних стадій і форм координаційно-управлінського процесу. Це змістова сторона поняття методів управління правоохоронними органами. До внутрішнього наповнення методів управління, тобто форми наукового поняття, належать такі елементи: прийом, засіб, операція, процедура, техніка і технологія. Це основний інструментарій методів державного управління, яким необхідно оволодіти з метою досягнення поставленої мети та ефективного виконання ряду дій у координаційно-управлінському процесі.

В умовах активізації боротьби з економічною злочинністю і корінними змінами в механізмі управління правоохоронними органами та організаційно-правовому статусі суб'єктів управління надзвичайно актуальною видається проблема адміністративно-правових методів. Під дією змін, що відбуваються, змінюється також система правових засобів, які застосовуються для забезпечення ефективного державного впливу на управлінську діяльність. Ці зміни відображуються як у законодавстві, так і в управлінській діяльності, методах її практичного здійснення.

Застосування економічних методів означає формування таких економічних умов і стимулів, які створюють у виконавців зацікавленість у кінцевих результатах праці. При цьому об'єкти управління не одержують обов'язкових вказівок, а мають змогу проявити ініціативу у виборі засобів діяльності для реалізації своїх матеріальних інтересів.

Координуючі органи в управлінні можуть впливати на об'єкти управління шляхом прямого або непрямого впливу. Прямий вплив виражає волю відповідного органу - наказ. Непрямий вплив - це створення умов зацікавленості у виконавців через надання їм можливості обрати варіант поведінки і т.ін.

У системі методів координації в управлінні правоохоронними органами по боротьбі з економічною злочинністю важливе місце займає переконання - особливий засіб правового впливу. Він полягає у тому щоб суб'єкти координації управління дотримувалися певних вимог внаслідок їх внутрішнього визнання, а не через сліпе підкорення велінням влади.

Методи управління - способи та засоби досягнення поставлених цілей, що визначають якісну сторону управління [12]. Сьогодні використовують різні методи, серед яких розрізняють методи організації і методи діяльності органів управління.

В управлінні правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю застосовують і координаційні. Методи координації - це засіб та спосіб організації координатором управлінських відносин між координуючими органами. Узгодженість у діях досягається через дії, що урівнюють цілі та обмежують вибір альтернатив за ними. При застосуванні методів координації в управлінні, що мають владний та обов'язковий характер взаємодії, використовують силу впливу не тільки для примусу, а й для доцільної узгодженості у діяннях.

Слід зазначити, що методи не застосовують ізольовано, а, як правило, у поєднанні. Наприклад, проблемам використання інформаційно-аналітичного методу в діяльності правоохоронних органів приділялась увага таким вченим, як В.А.Бакулін, С.Є.Віцин, П.Ф.Перевізник, В.В.Веселий, І.П.Козаченко, В.Л.Регульський таін. Але сьогодні він повинен набути особливого значення при координації в управлінні правоохоронних органів України по боротьбі з економічною злочинністю.

Наприклад, застосування методів аналізу, співставлення і взаємозвірок даних за митними деклараціями та реєстрація ввезення і вивозу транзитних товарів, що застосовуються українськими і російськими митниками дозволяє виявляти значний обсяг завозу контрабандних товарів в Україну (під виглядом транзиту).

Для вирішення завдань, поставлених перед податковою службою, у тому числі податковою міліцією щодо необхідності швидкого реагування на всі зміни в економічній і нормативно-правовій сферах, важливим елементом діяльності повинно стати прогнозування в оперативно-аналітичній роботі, яку можна виконати із застосуванням відповідних методів і використанням прогнозованих розробок у здійсненні управління [13].

Ситуація, що склалася сьогодні, абсолютно точно відображає той факт, що більша частина теорії управління і, безумовно, управлінська практика, у тому числі в органах міліції, служби безпеки, податкової міліції та інших правоохоронних органів, виходить із розповсюдженого недостатнього розуміння методологічної природи (можливостей і необхідних умов) прогнозування.

Прогнозування може і повинне стати основним і найбільш активним елементом оперативно-аналітичної роботи. Саме воно повинне становити основу змісту діяльності органів податкової міліції усіх рівнів. Прогноз може бути ефективним тільки у разі постійного і безпосереднього контакту аналітиків з керівником, який приймає рішення. Лише у такому випадку прогнозування може бути ефективним і мати право на існування. Ця теза - не наслідок фундаментальних уявлень щодо місця прогнозування, а одне з визначень, що фіксують методологічну природу і, відповідно, можливе місце прогнозування в управлінні.

Прогнозування повинне також сприяти прийняттю рішень щодо пріоритетних напрямів взаємодії податкової міліції з такими установами, як МВС, СБУ, прокуратурою, Д ержмитслужби, НБУ, щодо посилення контролю за виконанням податкового законодавства та інших правових норм, що врегульовують надходження коштів до бюджету та їх витрати. Основної уваги заслуговує також прогнозування тенденцій відтоку капіталу до тіньового сектора економіки та визначення основних методів діяльності щодо визначення та перекриття каналів трансна-ціональної злочинності.

Боротьба з транснаціональною економічною злочинністю вимагає відповідного рівня методів координації діяльності правоохоронних органів, а також значних фінансових витрат і створення мобільних організаційних структур, тим більше що злочинці застосовують свої протиправні методи для проникнення до тих сфер, де вони можуть досягти найбільшого успіху. Особлива увага приділяється використанню економічних каналів, і в першу чергу - банківської системи.

У зв'язку з цим виникає необхідність у більш тісному міжнародному співробітництві правоохоронних органів з усіх аспектів таких справ, а не тільки з кримінальних питань. Поряд з пошуком доказів незаконної діяльності за межами державних кордонів виявлення злочинців і передача матеріалів стосовно них до судових інстанцій країни їх громадянства необхідно виробити з цими державами спільні дії щодо попередження кримінальних злочинів організованого характеру. Ці дії повинні бути спрямовані на виявлення доходів від незаконної діяльності, власності сумнівного походження, а також економічних операцій, які можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю.


 
 

Цікаве

Загрузка...