WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Співвідношення обставин, що пом'якшують - Реферат

Співвідношення обставин, що пом'якшують - Реферат

Однак з цим важко погодитись. Адже пом'якшене або посилене покарання суд призначає по відношенню до покарання "нейтрального", до того, яке б суд призначив в аналогічній справі за відсутності пом'якшуючих та обтяжуючих обставин. Але і в такому випадку суд, призначаючи покарання, повинен враховувати всі фактичні обставини справи. Тобто, не всі обставини справи, які так чи інакше пов'язані із ступенем тяжкості вчиненого злочину та особою винного вкладаються в рамки дихотомічного поділу: характеристика винного в побуті чи за місцем праці не обов'язково повинна бути негативною чи позитивною, мотиви посягання - ницими чи піднесеними і т.п. Дані, що містяться в матеріалах кримінальних справ є більш різноманітними (підсудний має не позитивну чи негативну, а звичайну характеристику, мотиви посягання -нейтральні і т.п.), тому серед обставин, що відносяться до ступеня тяжкості злочину та особи винного є такі, які не здійснюють пом'якшуючого або обтяжуючого впливу на покарання, але тим не менше вимагають врахування їх при призначенні покарання [9, 386-387]. Крім того серед обставин, які характеризують ступінь тяжкості злочину або особу винного є такі, які впливають на покарання пом'якшуючим чином (наприклад, зміна поведінки на краще у відповідь на зауваження), однак не можуть бути віднесені до категорії обставин, що пом'якшують покарання, оскільки важливою рисою останніх є не лише здійснення пом'якшуючого впливу на покарання, але і значущість такого впливу, тобто порівняно більша сила впливу серед інших обставин.

Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити, що введення обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання в коло критеріїв призначення покарання, поруч із ступенем тяжкості вчиненого злочину та особою винного пояснюється чисто практичними міркуваннями, оскільки, як вже зазначалось, вони є різновидом обставин, що характеризують ступень тяжкості злочину та особу винного. Тим самим законодавець намагався дати при призначенні покарання всебічну оцінку всім обставинам справи, звернути на них особливу увагу суду, оскільки при призначенні покарання найбільше значення мають саме ті обставини, які можуть суттєво пом'якшити чи посилити покарання. Саме значущість цих обставин серед інших, які характеризують ступінь тяжкості злочину та особу винного є основною їх характерною рисою та підставою для закріплення в законі. Законодавче закріплення переліків обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання встановлює межі судової ініціативи при призначенні покарання, направляє її в потрібне русло, зобов'язує суд обов'язково враховувати дані обставини при виборі конкретної міри покарання. Перелік пом'якшуючих обставин також показує, які подібні обставини можуть бути визнані судом пом'якшуючими.

Однак, закріплення обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання як окремого критерію (п.3 ч.1 ст.65 КК України: враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та (сполучник "та" свідчить про самостійність останнього критерію) обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання) може створити враження, що це є самостійний критерій, незалежний від ступеня тяжкості вчиненого злочину та особи винного. Тому досить вдалою видається позиція російського законодавства, де в Кримінальному кодексі закріплено, що суд, призначаючи покарання, враховує суспільну небезпеку вчиненого злочину та особу винного, в тому числі обставини, які пом'якшують та обтяжують покарання. Слова "в тому числі" передбачають, що ці обставини беруться до уваги не поруч, ау зв'язку з врахуванням суспільної небезпеки вчиненого злочину (ступенем тяжкості) та особи винного як того, в чому вони знаходять своє конкретне вираження [9,386].

Одну із спроб законодавчого вирішення даної суперечності ще в 1985 році зробив професор Л.Л. Кругліков, запропонувавши викласти статтю про загальні засади призначення покарання в новій редакції [5, 67]. Враховуючи положення чинного Кримінального кодексу України сьогодні запропонована Л.Л. Кругліковим редакція ч.1 ст.65 ЮС України могла б виглядати таким чином: " Суд призначає покарання:

1) у межах, установлених у санкції статті Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин;

2) відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу;

3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину та особу винного. Виходячи з цього, суд бере до уваги обставини справи, що пом'якшують та обтяжують покарання (ст.ст. 66, 67 КК України), а також інші обставини, які характеризують ступінь тяжкості вчиненого злочину та особу винного".

Література

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // ОВУ - 2001. - № 21 (08.06.2001). -Ст. 920

2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 20001 року / За ред. М.І. Мельника, М.1. Хавронюка. -К: Каннон, 2001. - 1104 с

3. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. Відп. ред В.Т. Маляренко. - К: Юрінком Інтер, 1999. - 717 с

4. Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник/Відп.ред. Я.Ю. Кондратьев; Наук. ред. В.А. Клименко та М.І. Мельник. - К: Правові джерела, 2002. - 432 с

5. Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном праве (Вопросы теории). -Воронеж: Издательство Воронежского ун-та, 1985. - 164 с.

6. Кругликов Л.Л. О критериях назначения уголовного наказания // Советское государство и право. - 1988. -№8. - С. 61-63.

7. Новое уголовное право России. Общая часть. Учеб. пособие (Т.Н. Борзенков и др.) /Под. ред. Н.Ф. Кузнецовой. -М.: ЗЕРЦАЛО, 1996. - 168 с.

8. Уголовное право Украинской CСР на современном этапе: Часть общая [Ф.Г. Бурчак, Л.П Лановенко, A.M. Яковлев и др.: Отв. ред. Ф.Г. Бурчак.] - К: Наук. думка, 1985. - 447 с.

9. Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. Отв. ред. - д.ю.н., проф. ИЯ. Козаченко u д.ю.н., проф. З.А. Незнамова. -М.:НОРМА-ИНФРА, 1999. - 516 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...