WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання кримінального покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців - Реферат

Питання кримінального покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців - Реферат

Питання кримінального покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

Специфічним видом покарання, який застосовується лише до військовослужбовців строкової служби, які раніше не відбували покарання у виді позбавлення волі, є тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

Про значення даного виду покарання свідчать показники статистики, згідно з якими, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців досить часто застосовується військовими судами. Так, наприклад, в 2001 році військовими судами гарнізонів покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців було застосовано відносно 43 % від загальної кількості засуджених, а за перше півріччя 2002 року покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні було застосовано у 52 % випадків від загальної кількості засуджених військовослужбовців.

В той же час в юридичній літературі питанням призначення та виконання кримінального покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців приділяється недостатньо уваги. Також законодавство України та практика застосування даного виду кримінального покарання не зазнавали істотних змін протягом тривалого часу.

Згідно зі ст. ст. 51 і 62 Кримінального кодексу України кримінальне покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців є основним видом кримінального покарання, який застосовується в передбачених законом випадках лише відносно військовослужбовців строкової служби та лише за злочини, скоєні під час проходження строкової військової служби. Сутність даного виду покарання полягає в примусовій ізоляції засудженого від суспільства протягом визначеного вироком суду строку в спеціально призначеній для цього військовій частині, де за допомогою таких засобів впливу на засуджених, як режим відбування покарання, суспільно корисна праця, виховна робота та бойова підготовка, здійснюється його виправлення.

Порядок та умови відбування покарання військовослужбовцями строкової служби, засудженими до тримання в дисциплінарному батальйоні, їх правове становище та порядок діяльності дисциплінарного батальйону встановлюється Положенням про дисциплінарний батальйон у Збройних силах України, затвердженим Указом Президента України від 05.04.1994 р. (надалі-Положення).

Як і будь який інший вид покарання, тримання в дисциплінарному батальйоні, військовослужбовців є карою за скоєний злочин і його застосування переслідує мету, зазначену в ст. 50 Кримінального кодексу України [1]. Однак, у зв'язку з тим, що особи, засуджені до тримання в дисциплінарному батальйоні знаходяться на військовій службі, мета щодо даного виду покарання конкретизується та уточнюється в п. 2 Положення [2], де зазначається, що тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців "має на меті виправлення та перевиховання засуджених у дусі чесного відношення до праці та військової служби, суворого дотримання ними Конституції і законів України, точного виконання Військової присяги та військових статутів і попередження скоєння нових злочинів" [3, С 46].

Згідно з Положенням військовою частиною, де відбувають покарання засуджені військовослужбовці строкової служби, є дисциплінарний батальйон чи окрема дисциплінарна рота, яку утримують за окремим штатом. Організаційну структуру і чисельність дисциплінарного батальйону визначає Міністр оборони України.

Відповідно до ст. 59 Положення, засуджених звільняють з дисциплінарного батальйону за наступних підстав: після відбуття строку покарання, призначеного вироком суду; в силу акту амністії; у зв'язку з помилуванням; у зв'язку з винесенням судом ухвали або постанови про звільнення від відбування покарання через хворобу, умовно-достроково та за іншими підставами, встановленими законом.

Осіб, звільнених з дисциплінарного батальйону, направляють для подальшого проходження служби, як правило, в ті ж військові частини, в яких вони проходили службу до засудження. Командир дисциплінарного батальйону повідомляє командира військової частини про відправлення військовослужбовця і надсилає на його адресу службову характеристику цього військовослужбовця.

Час перебування засуджених у дисциплінарному батальйоні до строку військової служби не зараховується. В той же час Командуючий військами військового округу (оперативного командування), командуючий Військово-Морськими Силами України мають право зараховувати час перебування в дисциплінарному батальйоні до строку військової служби особам, які оволоділи військовою спеціальністю, добре знають і чітко виконують вимоги військових статутів та бездоганно несуть службу після звільнення з дисциплінарного батальйону, а також тим, які під час відбування покарання довели своє виправлення, виявили високу дисциплінованість і чесне ставлення до праці та військової служби.

Клопотання про зарахування часу перебування в дисциплінарному батальйоні до строку військової служби може бути подано:

а) командиром частини (корабля), до якої прибув звільнений з дисциплінарного батальйону, не раніш як через чотири місяці після прибуття його до частини (на корабель);

б) командиром дисциплінарного батальйону щодо осіб, ровесники яких звільнені в запас, за один - два місяці до закінчення строку покарання.

Клопотання про зарахування часу перебування в дисциплінарному батальйоні до строку строкової військової служби зазначеним особам, звільненим умовно-достроково, доповідають відповідному командуючому не пізніш як через три дні після винесення судом ухвали.

Назасуджених, визнаних військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби зі зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, командир дисциплінарного батальйону вносить до суду подання про дострокове звільнення від покарання або заміну не відбутої частини покарання більш м'яким покаранням. Разом з поданням до суду надсилають висновок військово-лікарської комісії та особову справу засудженого. Осіб, щодо яких судом винесено ухвалу про дострокове звільнення від покарання або заміну не відбутої частини покарання більш м'яким покаранням, командир дисциплінарного батальйону достроково звільняє з військової служби і направляє до військового комісаріату або військової частини, звідки вони прибули.

Питання про характер покарання у виді утримання засудженого військовослужбовця у дисциплінарному батальйоні найбільш глибоко в свій час було досліджено М.О. Стручковим, який вважав, що дисциплінарний батальйон є особливою військовою частиною, а не місцем позбавлення волі, у специфічних умовах якої засуджені військовослужбовці продовжують нести військову службу, а тримання в дисциплінарному батальйоні є специфічним військовим покаранням, яке передбачає такий вплив на засуджених, в якому поєднуються сувора дисципліна, військове виховання, суспільно корисна праця та інші засоби впливу на засуджених [4, с 13 - 14.]. Підтримуючи таку точку зору, слід зазначити, що умови утримання засуджених військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні подібні до умов утримання засуджених у виправно - трудових установах (надалі - ВТУ). Однак утримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні має суттєву відмінність, що полягає в тому, що засуджені військовослужбовці продовжують нести військову службу. Проте, як свідчить аналіз нормативних актів, що регламентують діяльність дисциплінарного батальйону, зазначена функція не входить до переліку основних задач діяльності дисциплінарного батальйону, а є специфічним фактором, який повинен здійснювати свій вплив на засудженого для досягнення основних цілей покарання.

Таким чином, несення військової служби засудженими військовослужбовцями, поряд з відбуванням покарання, відчуванням карального впливу покарання, і виконання ними військових обов'язків у специфічних умовах дисциплінарного батальйону належить до особливостей даного виду покарання [5, с 32].


 
 

Цікаве

Загрузка...