WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Докази у справах про недобросовісну конкуренцію - Реферат

Докази у справах про недобросовісну конкуренцію - Реферат

Наведені приклади свідчать про те, що найчастіше опитування стосується відомості того чи іншого товарного знаку у відповідних секторах суспільства. Слід відмітити, що ставлення фахівців до опитування населення як до доказу загальновідомості знаку є неоднозначним. ТДемченко16 зазначає, що противники використання опитування як можливості об'єктивного підтвердження чи спростування широкої відомості знака, аргументують свою позицію тим, що отримані таким шляхом дані не можуть вважатись достовірною інформацією, оскільки існує велика вірогідність їх перекручення на користь зацікавленої особи. Таке перекручування досягається шляхом використання різних способів: посилення рекламної кампанії під час проведення опитування; застосування прямих запитань, які безпосередньо посилаються на досліджуваний знак, а отже, провокують споживача на вже заплановані дослідником відповіді; обмеження кола опитуваних споживачами продукції конкретної фірми (при проведенні опитування перед виходом з фірмового магазину). Але у ряді країн опитування визнається одним із засобів доведення загальновідомості знака. Особливо це стосується США, скандинавських країн та Німеччини, доктрина та практика яких виходить з того, що за умови відповідності опитування певним критеріям у результаті гарантується отримання реальних показників. Так, опитування має проводитись компетентною, незалежною від сторін установою, яка спеціалізується на проведенні подібних досліджень, має відповідний досвід роботи та високу репутацію. Орган, за рішенням якого знак визнається загальновідомим, на прохання зацікавлених осіб чи з власної ініціативи має право контролювати певні параметри дослідження, наприклад, суди в Німеччині вимагають, щоб у опитуванні брали участь не менше ніж дві тисячі осіб. Існують певні вимоги і до безпосереднього опитування: вибір кола опитуваних осіб та методів опитування, зміст питань.

Отже, при розгляді справ антимонопольні органи можуть використовувати як докази фактичні дані, отримані в результаті опитування громадської думки, але порядок проведення таких опитувань повинен бути врегульований законодавчо. Слід зазначити, що необхідність визначення порядку проведення опитувань та інших заходів, пов 'язаних зі з'ясуванням суспільної думки, вказується і в Концепції Конкуренційного процесуального кодексу України18. Вважаємо, що у даному акті необхідно не лише закріпити даний вид доказів, а й чітко визначити коло осіб, які можуть проводити соціологічні опитування (на нашу думку, це повинні бути організації, які спеціалізуються на вивченні громадської думки з тих чи інших питань, адже для отримання дійсно об'єктивної картини необхідно використовувати спеціальні методики). Доцільно також закріпити положення про те, що коло питань, які можуть бути використані при опитуванні, формулюється органом Комітету з урахуванням думки учасників провадження. Законодавчо повинен бути врегульований і порядок фінансування даної процесуальної дії. Необхідно також закріпити вимоги щодо методів опитування (анкетування, усна бесіда з опитуваною особою) та щодо вибору кола опитуваних. Законодавче врегулювання цих питань дозволить отримати достовірні дані, які будуть слугувати доказами по справі.

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що залежно від засобів встановлення докази у справах про порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію доцільно поділити на такі групи: дані, отримані в результаті пояснень сторін і третіх осіб; дані, отримані в результаті пояснень службових чи посадових осіб та громадян; письмові докази; речові докази; висновки експертів; висновки науковців, представників фахових і громадських організацій; результати вивчення громадської думки. Законодавчого закріплення потребують положення, які стосуються цих доказів та вчинення процесуальних дій щодо їх збору, зберігання та дослідження, особливо в частині проведення вилучення та накладення арешту на предмети, документи, що можуть бути доказами у справі та у частині проведення опитувань, пов 'язаних із з'ясуванням громадської думки. Розробка нових і вдосконалення існуючих процесуальних норм конкуренційного законодавства сприятимуть встановленню чіткого механізму виконання завдань захисту конкуренції.

Література

1 Див.: Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 11.06.98 // ОВУ. - 1998. - №24. - Ст.870; Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Постанова KM України від 16.08.99 // ОВУ. - 1999. - № 33. -Ст.1735; Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 21.11.02 // ОВУ. - 2002. - №50. - Ст.2233.

2 Додин Е.В. Доказывание и доказательства в правоприменительной деятельности органов советского государственного управления. - Киев-Одесса: Вища школа,1976. - С. 115-125.

3 Тищенко Н.М. Административно-процессуальний статус граждан Украины: проблемы теории и пути совершенствования. -Харьков: Право, 1998. - С.149-156.

4 Била Л.О. Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства: Дис. ...канд. юрид. наук. - Одесса, 1995. - С.125-135.

5 Демченко Т.С. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні // Вісник господарського судочинства. - 2001. - № 3. - С.198-206.

6 Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.01 // ОВУ. - 2001. - № 7. - Ст.260.

7 Кодекс України про адміністративні правопорушення. - К.: Атіка, 2001.

8 Річний звіт Антимонопольного комітету України. - К., 1999. - С.45-46.

9 Там само. - С.47.

10 Річний звіт Антимонопольного комітету України. - К., 2001. - С.39.

11 Порядок проведення експертизи, формулювання питань при її призначенні, порядок дослідження висновку експерта розкрито автором у статті „Експертиза у справах про недобросовісну конкуренцію" // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права. Науковий часопис. - 2002. - №4. -С.96-101.

12 Річний звіт Антимонопольного комітету України. - 2001. - С.41–42.

13 Міжнародний семінар з питань впровадження конкурентного законодавства. Київ, 4-8 вересня 2000 року. - Антимонопольний комітет України. Організація співробітництва та розвитку. Федеральна торгова комісія США. - С. 69-71.

14 Там само. - С 74.

15 Річний звіт Антимонопольного комітету України. - 2001. - С.42–43.

16 Демченко Т.С. Вказана праця. - С.200.

17 Там само. -С.200-201.

18 Про схвалення Концепції Конкуренційного процесуального кодексу України: Розпорядження Кабінету міністрів України від 18.03.02. - № 145р. // ОВУ. - 2002. - №12. - Ст. 607.


 
 

Цікаве

Загрузка...