WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Компенсація моральної шкоди - спосіб захисту прав учасників сімейних відносин - Реферат

Компенсація моральної шкоди - спосіб захисту прав учасників сімейних відносин - Реферат

Ще однією правовою нормою, яка створює презумпцію завдання і обов'язок відшкодування моральної шкоди, є ч.2 ст.162 СК України: особа, яка самостійно змінила місце проживання малолітньої дитини, зобов'язана відшкодувати матеріальну та моральну шкоду завдану тому, з ким вона проживала.

Особливу зацікавленість викликають також диспозиції статей 49 і 50 Сімейного кодексу що визначають право на батьківство і право на материнство. Правове регламентування цих особистих немайнових прав подружжя є новим у вітчизняному законодавстві. На грунт подружніх відносин перенесено конституційні норми про права людини. Зміст цих правових норм підкреслює значення одвічних цінностей у відносинах між дружиною та чоловіком.8 До змісту права на материнство та права на батьківство введено норму захисного характеру, яка презюмує відшкодування моральної шкоди. Мова йде про те, що позбавлення жінки можливості народити дитину або позбавлення чоловіка можливості здійснити продуктивної функції у зв'язку з виконанням нею/ним конституційних, службових, трудових обов'язків або в результаті протиправної поведінки щодо неї/нього є підставою для відшкодування завданої моральної шкоди (ч.3 ст.49 та ч.3 ст.50 СК України).

Зазначені нами випадки відшкодування презюмованої моральної шкоди ні в якому разі не обмежують право на її відшкодування у інших випадках, хоча у диспозиціях правових норм це прямо не вказано. Зрозуміло, що є можливим вимагати відшкодування моральної шкоди у випадку розгляду судом спору про батьківство між чоловіком матері дитини та особою, яка вважає себе батьком дитини. Так, особа, яка вважає себе батьком дитини, народженою жінкою, яка в момент зачаття або народження дитини перебувала у шлюбі з іншим чоловіком, має право пред'явити до її чоловіка, якщо він записаний батьком дитини, позов про визнання свого батьківства. Якщо у задоволенні такого позову судом буде відмовлено, у чоловіка матері дитини виникає право пред'явити позов до оспорювача його батьківства про відшкодування завданих йому моральних страждань.

Право на відшкодування моральної шкоди може з'явитись і у процесі оспорювання батьківства особою, яка записана батьком дитини (ч.1 ст. 136 СК України), оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини (ч.1 ст.137 СК України), при оспорюванні з боку матері дитини батьківства свого чоловіка (ч.1 ст.138 СК України) та у випадку спору про материнство (ст.139 СК України).

Моральна шкода може бути відшкодована і в процесі захисту інших особистих немайнових прав учасників сімейних відносин. Можливо вимагати її відшкодування і у випадку порушення обов'язку осіб, які подали заявку про реєстрацію шлюбу, встановленого у ч.1 ст.30 СК України, - повідомити одна одну про стан свого здоров'я. Право на відшкодування моральної шкоди випливає також і з правил ст.31 СК України, зокрема обов'язку особи, яка відмовилась від шлюбу, відшкодувати другій стороні затрати, що були понесені нею у зв'язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля.

Другим важливим питанням серед наголошених є необхідність визначення розміру відшкодування моральної шкоди. Оскільки законодавець відмовився від нормативного регламентування методики розрахунку базисного рівня компенсації шкоди, то це питання повністю віддано на розсуд суду. Є зрозумілим, що виходом зі складної ситуації правозастосування норм законодавства міг би стати судовий прецедент, але, на жаль, вітчизняна правова система його не визнає. Тому виникає необхідність створення ситуації, за якої у суду що вирішує питання відшкодування шкоди, складалась би певна правова "ілюзія" можливого вибору розміру моральної шкоди, запропонованого учасниками судового розгляду. Засобом практичної реалізації такого тактичного прийому може служити висновок експертизи та акти спеціалістів, у яких повинні міститись пропозиції щодо розміру відшкодування.

Фізичні страждання - біль, зудіння, відчуття нудоти або задухи та моральні страждання -страх, горе, пригнічення та інші негативні емоції неможливо класифікувати і дати їм певну матеріальну оцінку. Тому для визначення розміру компенсації необхідно враховувати не вид страждань, а важливість для особи тих нематеріальних благ, яким завдано шкоду9

Можна піти і далі, зазначивши, що важливим стає встановлення того часового проміжку впродовж якого потерпілий перебуває під негативним впливом негативних емоцій. Психологія вже давно вказувала на зв'язок пом'яті з емоціями. Різноманітні факти та події можуть впливати на нашу свідомість. Але при цьому одні факти постійно витісняють інші. І в першу чергу із свідомості витісняється те, що для людини є неприємним, те, що впливає на наше самолюбство і пов'язане з власними переживаннями. Забути при цьому - це не тільки не мати можливості пригадати, це і можливість пригадати без емоційного забарвлення10. Пам'ять змінює наші спогади. У момент завдання шкоди і одразу після нього вони особливо "тяжкі".

Такий часовий проміжок можливо визначити за допомогою комплексної психолого-психіатричної експертизи. Можливості сучасної психології та психіатрії побудовані на тривалому досліджені проявів людської свідомості та нервової діяльності. Сучасна наука психіатрія розробила класифікатор психічних та поведінкових клінічних описів та вказівок по їх діагностиці, розроблено систему діагностичних критеріїв МКЗ - 10 (медична класифікація захворювань десятого перегляду) на базі діагностичних критеріїв DSM-III-R, розроблених у США. Зазначені класифікатори дають можливість оцінити по 100-бальній шкалі інтенсивність та часові межі моральних страждань, ступінь страждань, критерії незворочності, подають характеристики основних психотравмуючих факторів та посттравматичних стресових розладів. У поєднанні з можливостями психологічної експертизи, об'єктом якої є психічно здорові особи і яка може дати відповіді на питання про індивідуально-психологічні особливості особи, характер її емоційних реакцій, станів та закономірності перебігу психологічних процесів, застосування діагностичних критеріїв дозволить практично оцінити по 100-бальній шкалі кількість балів, яка відповідає розміру завданих моральних страждань11. Перемноживши таку індивідуально визначену кількість балів на певну константну величину - наприклад розмір середньомісячної зарплати, стає можливим запропонувати певний розмір грошового відшкодування моральної шкоди. Важливим є те, що цей розмір пропонується у вигляді можливої нижньої та верхньої межі, у просторі якої суд може брати певну суму відшкодування. Зрозуміло, що у цьому контексті бажаним було б залишити нормативно встановлений мінімальний рівень відшкодування моральної шкоди, хоча б для встановлення константи для розрахунку шкоди.

Як висновок зазначимо, що можливість відшкодування моральної шкоди завжди буде ефективним засобом отримання від порушень прав учасників сімейних правовідносин.

Література

1 Сімейний кодекс України. Прийнятий 10 січня 2002 р. - К.: Істина, 2002. - 72 с

2 Ромовська З.В. Сімейний кодекс України - утвердження ідеології ненасильства //Адвокат. -2002. -№6. - С.5-6.

3 Гражданский кодекс Украины и другие законодательные акты. - К.: Альтерпесс, 1992. -281 с.

4 Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової шкоди): Постанова Пленуму Верховного Суду України №4 від 31 березня 1995 року

5 Европейский суд по правам человека: правила обращения и судопроизводства / Под ред. А.В. Демневой, Б. Петранова. - Екатеринбург: Из-во Уральского ун-та, 2001. - С.56-58.

6 Щенникова Л.В. Справедливость и добросовестность в гражданском праве России (несколько вопросов теории и практики) // Государство и право. - 1997. - №6. - С.119-121.

7 Эрделевский A.M. Критерии и метод оценки размера компенсации морального вреда // Государство и право. - 1997. - №4. - С.5-12.

8 Ромовська З.В. Сімейний кодекс України. Погляд у майбутнє //Право України. - 2001. - №2.

9 Эрделевский A.M. Критерии и метод оценки размера компенсации морального вреда // Государство и право. - 1997. - №4. - С.5-12.

10 Коломинский Я.Л. Беседы о тайнах психики. - М.: Молодая гвардия, 1976. - С.140-141.

11 Діагностичні критерії DSM-III-R- К.: Абрис, 1995 . - 272 с; МКБ-10. Классификатор психологических и поведенческих расстройств / Под ред. Ю.Л. Нуллера, СЮ. Циркала. - К.: Факт, 1999. - 270 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...