WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Реформування прикордонних військ України як складова оптимізації системи національної безпеки - Реферат

Реформування прикордонних військ України як складова оптимізації системи національної безпеки - Реферат

Специфіка виконання органами військового управління своїх повноважень проявляється і у тому, що окремі військові посадові особи наділені функціями органу дізнання. Окрім класичного органу дізнання у військах, органи охорони державного кордону мають право вести дізнання у справах про порушення державного кордону, здійснювати розвідувальну та контррозвідувальну оперативно-розшукову діяльність (п. 7 ст. 101 Кримінально-процесуального кодексу України, п. 2 ст. 7 Закону України "Про Прикордонні війська України", ст. 6 Закону України "Про розвідувальні органи України"21, ст. 5 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність"22, ст. 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"23).

Це свідчить про наділення Прикордонних військ непритаманними для військових формувань юрисдикційними повноваженнями, тобто здійснювати управлінські функції, вирішувати правові питання, робити вказівки суб'єктам (фізичним та юридичним особам), з якими вони перебувають у адміністративно-правовій, а не військовій субординації.

Зважаючи на достатньо важливий напрям реалізації положень новітньої концепції національної безпеки - переорієнтацію державної політики із принципу "людина для держави" на принцип "держава для людини" - її першоосновою повинні бути інтереси людини, з яких випливають інтереси суспільства та держави. Тому, незважаючи на виконання положень частини третьої ст. 17 Конституції України щодо захисту державного кордону, Прикордонні війська як військове формування не можуть використовуватися для обмеження прав і свобод громадян (частина четверта статті 17 Конституції України).

Таким чином, оскільки виконання завдань з охорони (захисту) державного кордону не може здійснюватися без застосування заходів державного примусу пов'язаних з певними обмеженнями прав і свобод громадян України та інших осіб, здійснення широкого кола юрисдикційних повноважень, охорона державного кордону повинна здійснюватися правоохоронним органом, а не військовим формуванням, яким відповідно до чинного законодавства є Прикордонні війська України.

Метою реформування Прикордонних військ України є удосконалення системи захисту національних інтересів України на державному кордоні шляхом уточнення функцій і завдань державного органу, який виконує завдання з охорони державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, а також покладення їх виконання на новий правоохоронний орган.

Реформування організації та форм діяльності органів охорони державного кордону не повинно обмежуватися лише перейменуванням Прикордонних військ на Державну прикордонну службу і закріплення останньої правоохоронним органом (ст. 6 Закону України "Про Державну прикордонну службу України"). Так, штат новоствореної Державної прикордонної служби України (за новим законом, який вступає в силу з 1 серпня 2003 року) при загальній чисельності в 50 000 чоловік, складатиметься з 42 000 військовослужбовців, що не дає можливості чітко визначити коло уповноважених посадових осіб, які матимуть право реалізувати юрисдикційні повноваження.

Створення Державної прикордонної служби як дійсно правоохоронного органу повинно не тільки дозволишусунутинаявнуневідповідністьзаконодавстшіїродфжавшшкордонтаКонституції України, що, звичайно, не виключає можливості створення у її складі військових (або воєнізованих) підрозділів для виконання відповідних завдань на державному кордоні. Це повинно дати можливість чітко окреслити коло державних посадових осіб (співробітників, працівників правоохоронного органу) із визначеннямїх повноважень, що більшою мірою гарантувало б недоторканість державних кордонів України, захист прав, свобод та законних інтересів осіб, які вступають у правовідносини із органами охорони державного кордону України та їх посадовими особами.

Література

1 Про військові формування України: постанова Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38. - Ст. 506.

2 Про розформування Національної гвардії України: Закон України від 11 січня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 8. - Ст. 48; Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розформування Національної гвардії України": Закон України від 21 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 9. - Ст. 38.

3 Див., Державна програма перетворення військ Цивільної оборони України у Державну службу цивільного захисту, затверджена Указом Президента України від 25 липня 2002 року № 664 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 30. - Ст. 1415.

4 Про службу прикордонного та міграційного контролю: проект Закону України, внесений на розгляд Верховної Ради України (Кармазін Ю.А., Пилипчук І.М., Нечипорук В.П.) // Верховна Рада Україна. Сектор реєстрації законопроектів. Зареєстрований 16 лютого 2000 року за № 5099.

5 Про державну прикордонну службу України: проект Закону України, внесений на розгляд Верховної Ради України (Кабінет Міністрів України) // Верховна Рада України. Сектор реєстрації законопроектів. Зареєстрований 25 жовтня 2001 року за № 5099-1 та 13 вересня 2002 року за № 2196.

6 Дет. див.: Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навчальний посібник. - Ірпінь, 2000. - С 66.

7 Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 10. - Ст. 85.

8 Про створення Служби національної безпеки України: постанова Верховної Ради України від 20 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - Ст. 689.

9 Про Раду національної безпеки України: Указ Президента України від 15 січня 1992 року // Збірник указів Президента України. - 1992. - № 1.

10 Национальная Стратегия Безопасности в новом веке, Вашингтон, Белый Дом / Национальная Стратегия Безопасности для Соединенных Штатов. Май1997. National Security Strategy For A New Century, Washington, The White House / National Security Strategy of the United States. May 1997. www.whitehouse.gov. Яка, до речі, уточнювалась у 2000 та 2001 роках.

11 Указом Президента України від 8 липня 2002 року це рішення РНБОУ введено в дію // За ст.: Шевченко М. Роль і місце України у міжнародних системах безпеки. Основні напрями військового співробітництва // Народна армія. - 2003. - 30 січня.

12 Див., напр.: Щербаков А. Пограничная безопасность в России и пути ее обеспечения // Безопасность. -1996. - № 1-2; Павлюк Б., Ярлыченко В. Пограничная и военная безопасность России // Пограничник России. - 1998. - № 3. - С. 62-71; Король М.О. Прикордонні війська в системі забезпечення національної безпеки України // Збірник наукових праць № 8. Частина II. - Хмельницький: Вид-во АПВУ, 1999. -С 234-237 та ін.

13 Див., Про внесення змін до Концепції (основ державної політики) національної безпеки України: проект Закону України (Президент України) // Верховна Рада України. Сектор реєстрації законопроектів. Зареєстрований 13 серпня 2002 року за № 2061; Коментар до проекту Закону "Про внесення змін до Концепції (основ державної політики) національної безпеки України", підготовлений Недержавним аналітичним центром "Інститут реформ" // Інтернет: http://oracle2.rada.gov.ua. Хоча при цьому альтернативний законопроект не містить положень, які стосуються визначення сфер національної безпеки (Див., Про Концепцію (основи) національної безпеки України: Проект Закону України (Г. Манчуленко) // Верховна Рада України. Сектор реєстрації законопроектів. Зареєстрований 21 жовтня 2002 року за № 2062-1.

14 Цільовий план Україна-НАТО на 2003 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО: додаток № 2 до рішення Державної ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України "Про схвалення Плану дій Україна-НАТО та затвердження Цільового плану Україна-НАТО на 2003 рік" від 6 лютого 2003 року № 2 // Урядовий кур'єр. - 2003. - 2 квітня.

15 Про державний кордон: Закон України від 22 жовтня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. -1991. -№51. -Ст. 734.

16 Про Прикордонні війська України: Закон України від 4 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 2. - Ст. 7.

17 Положення про прикордонний режим, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 30. - Ст. 1127.

18 Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 40. - Ст. 338.

19 Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в'їзду в Україну: Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 16. - Ст. 113.

20 Див., напр., Про адміністративно-юрисдикційну діяльність органів охорони державного кордону України: наказ Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України - Командувача Прикордонних військ України від 21 листопада 1999 року № 530; Адміністративна відповідальність за статтями 18510, 202, 2021 Кодексу України про адміністративні правопорушення: Навчальний посібник. -Хмельницький: Вид-во НАПВУ, 2000. - 20 с

21 Про розвідувальні органи України: Закон України від 22 березня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 19. - Ст. 94.

22 Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26 грудня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 12. - Ст. 89.

23 Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303.

24 Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 року, прийнятий Верховною Радою України // Стенограма засідання Верховної Ради України (3 квітня 2003 року) // Інтернет: <www.rada.gov.ua/zakon/STENOGR/03040303 29.htm>


 
 

Цікаве

Загрузка...