WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Перебудова партійних і радянських органів за виробничим принципом і її результати (1962-1964 pp.) - Реферат

Перебудова партійних і радянських органів за виробничим принципом і її результати (1962-1964 pp.) - Реферат

перебування на посаді першого секретаря ЦК КПРС і Голови Ради Міністрів СРСР. Новий лідер партії Л.І. Брежнєв своє ставлення до реформ і перебудов сформулював так: "...не в установках, не в реорганізаціях, не в нових декретах основа, а в людях і в перевірці виконання. Центральний Комітет КПРС і Радянський уряд бачать свій обов'язок в тому, щоб здійснювати необхідні заходи з удосконалення керівництва народним господарством, роблячи це з оглядкою, без метушні і поспішності" [52]. В цьому полягало кредо нової епохи, яка наступала в житті радянського суспільства.

Література

1. О развитии экономики СССР и перестройке партийного руководства народным хозяйством: Постановление пленума ЦК КПСС от 19-23 ноября 1962 г. //КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК 9-е изд. (Далі: КПСС в резолюциях...) -М., 1986. Т. 10. - С. 288;

2. КПСС в резолюциях... -М., 1985. Т. 6. - С. 129;

3. XXсъезд КПСС14-15 февраля 1956года. Стенографический отчет. -М., 1956 Т. 1. -С. 104;

4. КПСС в резолюциях... - М., 1985. Т. 1. -С. 108;

5. Правда. - 1962. - 13 ноября;

6. Баран В.К, Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-тіp.p.). Т. 13. -К: Альтернативи, 1999. - С. 104;

7. Панченко П.П., Плющ М.Р., Шевченко Л.А. / Україна: друга половинаXXстоліття. Нариси історії. К: Либідь, 1997. - С. 95;

8. Про реорганізацію обласних Рад депутатів трудящих за виробничим принципом: Указ Президії Верховної Ради УРСР//Відомості Верховної Ради УРСР -К, 1963. -Bun. 2. - С 29-35;

9. Стенограма наради секретарів Президій Верховних Рад союзних, автономних республік та завідуючих відділами у питаннях роботи Рад про роботу апаратів Президії у зв 'язку з реорганізацією радянських органів за виробничим принципом ЩДАВО України, Ф. 1, on. 20, спр. 816, арк. 14-15;

10. Там само, арк. 16;

11. Там само, арк. 16-17;

12. Див.: Відомості Верховної Ради УРСР - К, 1964. - Bun. 50. - С 693-697;

13. Партийная жизнь. - 1962. -№1. - С. 51-53; Коммунист. - 1961. -№3. - С. 50;

14. Там само;

15. Див.: Пленум ЦК КПСС. 19-22 ноября 1962 г. Стенограф. отчет. -М., 1963. - С. 77;

16. Листи за підписом секретарів ЦК Компартії України на адресу ЦК КПРС//ЦДАГО України, Ф. 1, on. 24, спр. 5648, арк. 60-61;

17. Там само, арк.. 61;

18. Пленум ЦК КПСС. 19-22 ноября 1962 г. Стенограф. отчет. -М., 1963. - С. 118;

19. Стенограма промови товариша Шелеста на нараді секретарів промислових обкомів партії про перебудову управління промисловістю і будівництвом. 25 березня 1963 р. // ЦДАГО України. Ф. 1, on. 24, спр. 5729, арк. 8;

20. Див.: КПСС в резолюциях... М. 1986. Т 10. - С 289.

21. Там само, с 290;

22. Там само, с 292-293;

23. Див.: Пленум ЦК КПСС 19-22 ноября 1962 г. Стенограф. отчет. -М., 1963. - С. 72;

24. Матеріали виступу товариша Шелеста П.Ю. на засіданні Кабміну СРСР з обговорення народногосподарських планів 1964-65роки//ЦДАГО України. Ф. 1. on. 24, спр. 5739, арк. 49, 51;

25. Див.: Правда. - 1962. - 26 декабря;

26. Див.: Правда. - 1963. - 24 апреля;

27. Стенограма наради секретарів Президій Верховних Рад союзних, автономних республік та завідуючих відділами у питаннях роботи Рад про роботу апаратів Президії у зв 'язку з реорганізацією радянських органів за виробничим принципом //ЦДАВО України, Ф. 1, on. 20, спр. 816, арк. 14;

28. Відомості ВР УРСР - 1963. -№27. - с 430;

29. Див.: Правда. - 1963. - 24 апреля;

30. Див.: Правда. - 1962. - 9 декабря;

31. Див.: Коммунист. - 1962. -№17. -С. 6;

32. Див.: Правда. - 1963. -21 февраля;

33. Див.: Правда. -1963. -18 ноября;

34. Матеріали XXII з'їзду КПРС. -К: Політвидав, 1962. -е. 412;

35. Коляхов В. Славне десятиліття //Рад. Україна. - 1963. - 3 вересня;

36 Матеріали виступу товариша Шелеста П.Ю. на засіданні Кабміну СРСР з обговорення народногосподарських планів 1964-65роки //ЦДАГО України. Ф. 1. on. 24, спр. 5739, арк. 60;

37. Доповідні записки, зауваження, довідки, статистичні відомості про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства УРСР за 1963-1964 роки //ЦДАВО України, Ф. 2. on. 10. спр. 2554, арк. 107;

38. Копії вихідних листів на адресу ЦК КПРС за підписом І секретаря ЦК Компартії України // ЦДАГО України, Ф.1, on. 24. спр. 6127, арк. 1-2;

39. Листування з республіканськими та обласними організаціями УРСР про роботу партійно-державного контролю ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР //ЦДАВО України. Ф. 2. on. 10. спр. 3571, арк. 17;

40. Стенограма виступу товариша Шелеста П.Ю. на зборах партійного активу м. Києва і Київської області. 15 жовтня 1964 року//ЦДАГО України, Ф.1. on. 24. спр. 5949. арк. 7-11;

41. На виконання рішень листопадового пленуму ЦК КПРС і грудневого пленуму ЦК Компартії України //Економіка Радянської України. - 1964. -№2. - С 7-8;

42. Копії вихідних листів в ЦК КПРС, Раду Міністрів СРСР//ЦДАГО України. Ф.1. on. 24. спр. 5917, арк. 32-37;

43. Див.: Пленум ЦК КПСС 17-18 февраля 1964 года. Стенограф. отчет. - М., 1964. - С. 422;

44. Копії вихідних листів на адресу ЦК КПРС за підписом першого секретаря ЦК Компартії України//ЦДАГО України. Ф.1. on. 24. спр. 6127, арк. 1-3;

45. Стенограма виступу товариша Шелеста на зборах партійного активу м. Києва і Київської області 15 жовтня 1964 року//ЦДАГО України. Ф.1. on. 24. спр. 5949, арк. 9;

46. Див.: Об объединении промышленных и сельских областных краевых партийных организаций: Постановление пленума ЦК КПСС от 16 ноября 1964 года //Правда. - 1964. - 17 ноября;

47. Материалы ноябрьского (1964 г.) пленума ЦК КПСС //Российский государственный архив социально-политической истории (дальше РДАСПІ), Ф.17. on. 94. спр. 660, арк. 396;

48. Там само, спр. 969, арк. 18-19;

49. Там само, спр. 660, арк. 398;

50. Див.: Заседание Верховного Совета СССР VI созыва. V сессия. 9-11 декабря 1964 г. Стенограф. отчет. -М., 1965. - С. 102-103;

51. Материалы ноябрьского (1964 г.) пленума ЦК КПСС//РДАСПІ. Ф. 17. on. 94, спр. 969, арк. 80;

52. Див.: Правда. - 1964. - 18 ноября;


 
 

Цікаве

Загрузка...