WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Функція держави по забезпеченню проходження військової служби за контрактом - Реферат

Функція держави по забезпеченню проходження військової служби за контрактом - Реферат

Таким чином, державу та її органи як сторону контракту про проходження військової служби характеризує спеціальна правосуб'єктність наймача на військову службу, під якою розуміється здатність держави в особі своїх органів приймати на військову службу осіб, що відповідають її вимогам в кількості, визначеній потребами держави за принципом розумної достатності та забезпечення обороноздатності країни; надавати їм матеріальне забезпечення за проходження військової служби; здійснювати їх соціальний та правовий захист та виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України, міжнародними договорами та умовами контракту.

Література

1. Про загальний військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 року у редакції Закону України від 18 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 33. - Cm. 270.

2. Див., напр.: Концепція переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями контрактної служби на період до 2015 року схвалена Указом Президента України від 7 квітня 2001 року № 239 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 15. -Cm. 644; Державна програма переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 348; Програма дій, спрямованих на підтримання режиму державного кордону України і прикордонного режиму, розвиток Прикордонних військ України та митних органів України, на період до 2005 року, затвердженої Указом Президента України від 16листопада 2000року № 1241; Державна програма перетворення військ Цивільної оборони України у Державну службу цивільного захисту, затверджена Указом Президента України від 25 липня 2002 року № 664 // Офіційний вісник України. - 2002. -№ 30. - Cm. 1415 та інші.

3. Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 року у редакції Закону України від 5 жовтня 2000 року //Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 49. - Cm. 420.

4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие /Под ред. В. Г. Стрекозова. -М.:Дабахов, Ткачев, Димов, 1995. - С. 127.

5. Теорія державы і права /A.M. Колодій,В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін. -К.: Юрінформ, 1995. - С. 66-68; Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Том 1: Теория государства /Отв. ред. М.Н. Марченко. - М.: Зерцало, 1998. - С. 197-198; Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. В.М. Карельского и В.Д. Перевалова. - М.: Норма - Инфра-М, 1998. - С. 145-151; Загальна теорія державы і права/Заред. В.В. Копшчикова. -К: Юрінком, 1997. С. 73-74.

6. Воєнна доктрина України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 1993 року //Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№ 43. - Cm. 409.

7. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України, схвалена постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 року № 3/97-ВР //Відомості Верховної Рады України. - 1997. -№ 10. - Cm. 85.

8. Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України, затверджене Указом Президента України від 12 березня 1996року № 179 // Урядовий кур'єр. - 1996. - 28 березня.

9. Положення про Міністерство оборони України, затверджене Указом Президента України від 21 серпня 1997року № 888 //Офіційний вісник України. - 1997. -№ 35. - С 2.

10. Положення про Державний комітет у справах охорони державного кордону України, затверджене Указом Президента України від 14 вересня 2000року № 1071 //Офіційний вісник України. - 2000. -№ 38. - Cm. 1615.

11. Военный энциклопедический словарь. /Пред. Гл. ред. комиссии С.Ф. Ахромеев. - М.: Воениздат, 1986. - С. 150.

12. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України, затверджений Законом України від 24 березня 1999 року//Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 22-23. - Cm.194.

13. Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затверджене Указом Президента України від 7листопада 2001 року № 1053 //Офіційний вісник України. - 2001. -№ 46. -Cm. 2039.

14. Визначення військової частини можна знайти у Положенні про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затверджене наказом Міністра оборони від 16липня 1997 року № 300, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 615/2419 // Офіційний вісник України. - 1997. - Число 52. - С 202; Інструкції про порядок обліку платників податків, затвердженій наказом Державної податкової адміністрації України від 19 лютого 1998р. № 80 (вредакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17 листопада 1998 р. № 552), зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1998р. за№ 791/3231 //Офіційний вісник України. - 1998. -№ 50. -Cm. 1865 та інших.

15. Положення про порядок забезпечення житловою площею в Збройних Силах України, затверджене наказом Міністра оборони України від 3 лютого 1995 р. № 20, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1995р. за № 43/579 //Військове законодавство України: Збірник нормативних актів /Підред. В. І. Кравченка. - К.: Атіка, 1999. - С 381-390

16. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 року //Відомості Верховної Ради України. - 2002. -№ 20. - Cm. 134.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...