WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Вплив інституційних змін на еволюцію принципів управління - Реферат

Вплив інституційних змін на еволюцію принципів управління - Реферат

Наведені вище принципи лягли в основу сучасної парадигми управління. Використання ї дає можливість будь-якій організації розвиватися, видозмінюватися відповідно до вимог часу. Але кожна сучасна організація, опираючись на потенціал своїх працівників, має відшукувати для себе головне, те, що сприятиме успішній роботі і відповідатиме вимогам і запитам ринку. Том мова йде про формування певного підходу до виокремлення тих основних засад, яких та чи інші організація, підприємство мають дотримуватися у своїй роботі для того, щоб бути ефективними

Великою мірою це стосується українських підприємств, які тільки почали засвоювати ринкову абетку. Відмова від абсолютної централізації в управлінні дається нелегко і в управлінські практиці довго ще залишатимуться її рудименти у вигляді відсутності бажання брати на себе додаткову відповідальність, працювати лише за умов жорсткого контролю, чекати розпорядження про запровадження чогось нового тощо. Становище ускладнюється і тим, що вітчизняна менеджмент формується під впливом західних теоретичних концепцій, які були актуальним чверть століття тому. Звісно, для роботи на внутрішньому ринку вони є цілком придатними. Але українські підприємства повинні прагнути бути конкурентоздатними і на зовнішньому ринок. Нині ж, у епоху глобалізації, конкуренція набуває іншого виміру і входження у світовий розподіл праці для України є важким завданням. Величезна концентрація капіталу у високорозвинених країнах витісняє дрібний і навіть середній бізнес із традиційних сфер діяльності. На преференції споживача уже не звертають увагу, а їх формують. Протистояння тиску транснаціональних компаній можливе лише у деяких сферах і то за умов ефективного менеджменту, який спирається на новітнє сприйняття ринкових реалій і відбирає адекватні методи взаємодії з ними. Кожна організація в цих умовах мусить для себе визначити ті основні правила ведення бізнесу, виконання яких дозволить їй отримати конкурентну перевагу. Ці правила, принципи мають визначати філософію ведення бізнесу, організаційну поведінку формувати уявлення про ринки споживачі! про конкурентів, про технології та її зміни тощо. Вони повинні опиратися на сильні сторона фірми і враховувати слабкі, окреслювати сфери діяльності і визначати чіткі орієнтири розвиток давати змогу адекватно оцінити результати діяльності і своєчасно формулювати нові цілі.

Так, для малого підприємства, яке ставить для себе задачі працювати на локальному ринк (зокрема, сфера індивідуальних послуг), актуальними будуть такі принципи: пріоритет споживача (надійне обслуговування, зручність, швидкість);

-висока якість роботи;

-доступніший;

-наслідування лідерам;

- ототожнювання співробітників із фірмою, кожен працівник - це "людина фірми";

- постійний пошук альтернативних варіантів діяльності фірми; -застосування новітніх способів стимулювання праці;

- здійснення програм довготривалого професійного розвитку ключових працівників;

- опора на особисті контакти працівників із зовнішнім середовищем;

- постійна і цілеспрямована підтримка індивідуальної ініціативи працівників фірми.

Для компанії, що планує розширювати свою діяльність до меж національного ринку, ключовими можуть бути такі принципи:

- високі стандарти діяльності;

- орієнтація на перспективу розвитку (розширення сфери бізнесу, підвищення стандартів діяльності);

- загострена відповідальність кожного за результати справи фірми;

- опора на реальність ринкових ситуацій;

- децентралізація управління фірмою і зростання числа співробітників, що залучаються до розробки управлінських рішень;

– розширення і поглиблення зв'язків фірми із зовнішнім оточенням; - орієнтація на лідерів;

- підвищення готовності кожного до інновацій, динамічного оновлення продукції;

– застосування новітніх способів стимулювання праці, в тому числі через задоволення потреб у визнанні та успіхові;

- створення корпоративної організаційної культури менеджменту, що ґрунтується на спільних інтересах і загальнолюдських цінностях, партнерстві, співробітництві і взаємній вигоді;

- соціальна відповідальність перед суспільством за результати своєї діяльності.

Для компаній, що прагнуть вийти на зовнішній ринок, крім вище означених, важливими будуть такі принципи:

- концентрація зусиль на ключових напрямках діяльності;

- ретельне обґрунтування кожного кроку вперед з врахуванням особливостей міжнародного ринку;

– не тільки вивчення, але і формування споживацьких преференцій;

- орієнтація діяльності фірми на загальнолюдські інтереси;

- дотримання етики бізнесу.

Як бачимо, актуальність тих чи інших принципів може змінюватися в залежності від цілей організації та стану навколишнього середовища, але вони мають у своїй сукупності створювати струнку систему правил, яка формується у світлі вимог інституційного середовища, враховує його формальні та неформальні складові, що в цілому і підвищує ефективність системи менеджменту організації.

Література

1 Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки/ Пер. з англ. І. Дзюб. - К. : Основи, 2000. - 198 с - С. 11.

2 Там само. - О 52.

3 Там само-С 12.

4 Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. - К.:3нання, КОО, 1998. - 512с. - С. 111.

5 Дафт Р.Л. Менеджмент - СПб.: Питер, 2000. - 832 с. - С. 53.

6 Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. - К.: Знання, КОО, 1998. - 512с. - С. 113.

7 Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А. Саломатина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА–М, 2000. - 669 с. - С. 17.

8 Шкода В. Ода бізнесмену // День. - 2001. - № 197. - 30 жовтня.

9 Там само.

10 Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. - М.: Экономика, 1992. - 326 с.

11 Йохна М. Порівняльна характеристика українських і західноєвропейських неформальних економічних інституцій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - № 18, 4.4. - С177-185.

12 Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. - К.: Основи, 2001. - 349с. - С 217.

13 Там само. -О 218.

14 Рожен А. Этика и бизнес - задача на вырост // Зеркало недели. - 2002. - № 38. - 5 октября. - С. 14.


 
 

Цікаве

Загрузка...