WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Застосування непрямих методів перевірок у роботі податкової служби - Реферат

Застосування непрямих методів перевірок у роботі податкової служби - Реферат

Як показують дані таблиці 3, перевищення витрат над доходами склало 6450гр. од. (41450-35000). Відповідно сума 6450 гр. од. вважається прихованим доходом. Для обчислення справедливої суми податку прихований дохід додається до величини доходу, зазначеного в податковій декларації. З нової суми нараховується сума податку до сплати, а також накладається штраф за приховування доходу.

Разом із цим податковий інспектор повинен також визначити джерело отримання прихованого доходу. У наведеному прикладі це може статися, якщо приватна особа отримала гроші фірми і не звітувала про це в облікових книгах, або вона отримувала додаткові платежі через оренду квартири, які не вносились до банку і не декларувались.

На сьогодні у світовій практиці також накопичений досвід щодо використання методу оцінки чистої вартості (підвищення активів). На основі цього методу податковими службами різних країн накопичується відповідна інформація про активи платника податку. З їх допомогою визначається дохід за методом підвищення активів. Механізм обчислення доходу за методом підвищення активів розглянемо на прикладі таблиці 4.

Таблиця З

Оціночний баланс наявних та витрачених фондів директора фірми N

Наявні фонди

Витрачені фонди

Господарська операція

Сума, гр. од.

Господарська операція

Сума, гр. од.

Сальдо на депозитному рахункуна01. 01. 01р.

1000-00

Сальдо на депозитному рахунку на 31. 12. 01р.

2000-00

Сальдо на позичковому рахункуна01. 01. 01р.

3000-00

Сальдо на позичковому рахунку на 31. 12. 01р.

800-00

Одержано заробітну плату

10000-00

Оплачено вартість автомобіля та холодильника

20800-00

Одержано дивіденди

2000-00

Виплати боргу та відсотків по позиці

2450-00

Одержано орендну плату

12000-00

Оплачено вартість путівки на відпочинок

2000-00

Одержано позику в ломбарді

5000-00

Оплачено вартість навчання в школі

3000-00

Одержано дохід від продажу автомобіля

2000-00

Оплачено приватні витрати

10400-00

Всього наявних фондів

35000-00

Всього витрачених фондів

41450

Прихований дохід

6450

X

X

З даних таблиці 4 очевидно, що активи платника податку щорічно збільшувались. Аналогічно відбувався приріст чистих активів. Це дозволяє стверджувати, що із збільшенням чистих активів зростає дохід платника податку, який разом із приватними витратами порівнюється із задекларованим доходом. Різниця, що утворилась після зіставлення цих даних, засвідчує про прихований дохід. На його величину мають збільшитись дані податкової декларації.

Метод розрахунку ціни за одиницю товару і загального обсягу виробництва (порівняння ціни і прибутку, виходячи із загального обсягу виробництва платника податку) застосовується, як правило, якщо платник податку не надає підтвердження обсягу виробництва та реалізації, а також товарних залишків на початок та кінець звітного періоду.

Обсяг виробництва товарів (розрахунковий вихід готової продукції) визначають, виходячи з характеристики стану виробничих потужностей та кількості використаної сировини, матеріалів, електричної й теплової енергії, води, тари і продукції оздоблення. При цьому база оподаткування визначається без допомоги підприємства (із сторонніх джерел) шляхом підрахунку обсягів виробництва з використанням засобів вимірювання у присутності експерта та представника податкової служби. У разі неможливості визначити таким чином різні елементи податкової бази проводиться відповідна звірка з уповноваженими органами державної, виконавчої влади та фінансових установ, на які покладені повноваження державного контролю в окремих сферах господарської діяльності.

Зокрема в Україні до таких установ належать органи державної реєстрації (видача ліцензій, патентів тощо); органи державної статистики (дані про фінансово-господарську діяльність підприємств); бюро технічної інвентаризації (інформація про зареєстровані об'єкти нерухомості); органи Державтоінспекції (дані про зареєстровані транспортні засоби); уповноважені органи виконавчої влади у галузі водного господарства (відомості про фактичний обсяг води, використаної водокористувачами) та інші служби.

Таблиця 4

Механізм визначення доходу за методом підвищення активів (у грошових одиницях на кінець звітного періоду)

Період

1997 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

АКТИВИ

Сальдо на депозитному рахунку

1000

1000

2000

1000

2000

Сальдо на позичковому рахунку фірми

20000

30000

4000

3000

800

Вартість квартири та іншого нерухомого майна

10000

10000

50000

50000

50000

Вартість автомобіля

2000

2000

2000

2000

20000

Вартість особистих речей для дому

2000

2000

2500

3000

3800

АКТИВИ (всього)

35000

45000

60500

59000

76600

ПАСИВИ

Позика

8000

3000

Чисті активи

35000

45000

52500

59000

73600

Приріст чистих активів

10000

7500

6500

14600

Приватні витрати

Вартість навчання в школі

2000

3000

3000

3000

Вартість путівки на відпочинок

2000

2000

2000

Виплата боргу та відсотків по позиці

1000

2450

Витрати на придбання машини та холодильника

20800

Інші витрати

8000

9000

10400

10400

Дохід за методом підвищення активів

22000

20500

21900

53250

Задекларований дохід та майно

16000

18000

20000

46800

Підвищення доходу

6000

2500

1900

6450

Розглянемо більш детально світовий досвід застосування вищенаведеного методу з використанням умовних даних українського підприємства, що виробляє хлібопродукти. Для цього складаємо розрахунковий баланс наявних даних, які знаходяться у розпорядженні податкового аудитора (Табл. 5).

За наявною інформацією, отриманою з джерел інших, ніж регістри фінансового й податкового обліку, встановлено розбіжності між обсягами виробництва хлібопродуктів, зазначеними у фінансовій й статистичній звітності підприємства, та даними, визначеними ревізорами. Також встановлено, що зазвітний період кількість фактично відпрацьованих робочих годин хлібопекарним обладнанням складає 212 годин (212000/1000). Звідси розрахунковий вихід продукції має становити 360,4 тонн (1,7 x 212). У нашому прикладі підприємством у звітності відображено 20 тонн продукції. Таким чином, прихований обсяг продукції, що не знайшов відображення у звітності, склав 340,4 тонн (360,4 – 20). Податківці застосовували непрямий метод розрахунку ціни за одиницю товару і загального обсягу виробництва.


 
 

Цікаве

Загрузка...