WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль принципів міжнародного права в європейському праві - Реферат

Роль принципів міжнародного права в європейському праві - Реферат

Європейські Співтовариства наділені установчими договорами міжнародною правосуб'єктністю. Це означає, що Співтовариства вправі вести переговори і укладати міжнародні договори та угоди з третіми державами як двостороннього, так і багатостороннього характеру; співробітничати з міжнародними організаціями і навіть входити в їх склад; підтримувати дипломатичні (або квазідипломатичні) відносини з третіми державами і міжнародними організаціями. Тобто Європейський Союз, вступаючи у зовнішні зносини з іншими суб'єктами міжнародного права, діє у відповідності з основними принципами міжнародного права. Держави-члени Європейського Союзу будучи самостійними суб'єктами міжнародного права на міжнародній арені у відносинах з іншими державами та міжнародними організаціями також підпорядковані основним принципам міжнародного права.

В умовах європейської інтеграції судова практика виходить із того, що загальні принципи права - це не тільки загальні принципи національного права держав-членів, а й принципи міжнародного публічного права. На це вказує, наприклад, рішення Суду Європейського співтовариства від 12 грудня 1972 р.

Європейське право значною мірою зобов'язане своїм походженням міжнародно-правовим настановам, а тому зберігає з останнім тісний взаємозв'язок. Створення Європейського Союзу ще більш закріплює цей взаємозв'язок, розширюючи сферу застосування міжнародно-правового регулювання, адаптованого до особливостей та умов Європейських Співтовариств. Європейське право, своєрідність природи якого дозволяє розглядати його як особливий феномен, відрізняється з одної сторони від міжнародного права, а з іншої - від національного права держав-членів. Воно займає своє власне місце в неординарній системі правових зв'язків і відносин, що склалися не тільки на Європейському континенті, але й в усьому світі. Різниця між міжнародним правом і європейським правом проявляється, зокрема, в методології тлумачення права12. Якщо в міжнародному праві вихідним принципом є суверенітет держави, а будь-який виняток потребує обгрунтованого доведення, то в європейському праві прийнятним є практично зворотний підхід - пріоритет інтересів співтовариств. У межах цих співтовариств положення міжнародного права все більше заміщуються їх власним правом. Практика Суду європейських співтовариств свідчить про те, що пріоритет права співтовариств як інтеграційного права являє собою загальновизнаний принцип, відхилення від якого в кожному конкретному випадку потребує серйозного мотивування. В принципі європейське право, що є автономним правопорядком, підлягає тлумаченню і застосуванню на своїй власній основі. Але, як підтверджує практика Суду європейських співтовариств, в тому випадку, коли в праві співтовариств є прогалини, можливим є залучення загальних принципів і норм міжнародного права. Зокрема, Суд визнав, що в сфері захисту прав і основних свобод людини можуть застосовуватись положення міжнародних договорів, учасниками яких є держави-члени.

Співвідношення європейського права з міжнародним правом будується на тих же засадах, що і співвідношення національного права з міжнародним. Іншими словами, мова йде про примат міжнародного права над європейським правом. Особливість полягає в тому що подібно до міжнародного права, формування європейського права базується звичайно на балансі інтересів держав-членів. В його основі був і залишається міжнародний договір, "господарями" якого є держави-члени. Тому європейське право згідно з цим критерієм схоже з міжнародним правом. Національне право визначається суверенно самою державою. Але такий критерій не є визначальним і не відбивається на сутності європейського права як особливого, автономного правопорядку, що якісно відрізняється від міжнародного права.

Європейське право виходить з загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. Вони не тільки впливають на зміст європейського права, але й визнаються первинними у випадку колізій. В своїх рішеннях Суд співтовариств послідовно керується тим, що ці принципи і норми носять загальний характер в рамках співтовариств. При цьому не має значення походження загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. Вони можуть випливати як зі складених звичаїв і традицій, так і з важливих багатосторонніх декларацій, угод, конвенцій (наприклад, з Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 p.).

Теорія і практика застосування європейського права проводить розрізнення між двома категоріями договорів, що впливають на формування і еволюцію європейського права. За принципом аналогії можна говорити про різні рівні функціонування і європейського права, а звідси і про існування своєрідних принципів, властивих кожному рівню.

Це - договори, що укладаються Співтовариствами з третіми державами і/або міжнародними організаціями. На цьому рівні функціонування європейського права основні принципи міжнародного права є пріоритетними, оскільки Співтовариства виступають як суб'єкт міжнародного права зі всіма наслідками, що випливають звідси.

У взаємовідносинах між державами-членами та Співтовариством пріоритетними принципами є принципи європейського права за умови відповідності загальним принципам права в найширшому розумінні.

Отже, європейське право якунікальнеявище, що пов'язує національні правові системи держав-членів і міжнародний правопорядок, гармонійно поєднує основні принципи міжнародного права і власні принципи європейського права, втілюючи новий і оригінальний правопорядок, що засновує своє існування і функціонування на особливій і самостійній системі права.

Література

1 Див.: Топорнин Б.Н. Европейское право. - М., 1998. - О 18.

2 Див.: Европейское право. / Под общ. ред. Л.М. Ентина. - М., 2000. - О 35.

3 Див.: Хартли Э.К. Право Европейского Сообщества. - М., 1998.

4 Див.: Основы права Европейского союза. - М., 1997.

5 Див.: Топорнин Б.Н. Европейское право. - М., 1998. - О 19.

6 Цит.: Фердросс А. Международное право. - О 164.

7 Там само. - О 43–44.

8 Цит.: L. Le Fur. La coutume et les principes generaux du droid comme sources du droid international public. Vol.3. - P. 368.

9 Цит.: Корецкий В.М. "Общие принципы права" в международном праве. - К., 1957. - С. 45.

10 Див.: Ентин Л.М. Европейское право. - М., 2000. - С. 92.

11 Див.: Рішення Суду Європейських співтовариств від 12 грудня 1972 p. // InternationalLawReports. -1979. - Vol. 53. - P. 29.

12 Див.: Топорнин Б.Н. Европейское право. - М., 1998. - С. 297.


 
 

Цікаве

Загрузка...