WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінально-правова характеристика стадій вчинення контрабанди - Реферат

Кримінально-правова характеристика стадій вчинення контрабанди - Реферат

Стосовно понять наземного, морського і повітряного державного кордону переміщення через нього вантажу означає, що цей вантаж був перенесений людиною або перевезений яг залізничному, автомобільному, водному або повітряному транспорті через лінію кордону, якщо визначає межі території України, або зовнішні межі її територіальних вод, або повітряний простір над територією держави, з приховуванням від митного контролю.

При незаконному ввезенні товарів та інших предметів через митний кордон момент перетину кордону співпадає з моментом приховування товарів від митного контролю. Тому момент перетину кордону за таких обставин повинен визнаватися моментом закінчення злочину.

Інша ситуація складається при контрабандному вивезенні предметів з приховуванням віл митного контролю. Тут перетин лінії кордону здійснюється після митного контролю, оскільки митні пункти знаходяться на певній відстані від лінії кордону (зокрема при переміщенні товарів та інших предметів повітряним чи морським транспортом). А тому виявлення предметів контрабанди у цьому випадку під час митного огляду належить кваліфікувати як замах яг контрабанду.

Порядок переміщення товарів та інших предметів, регулюється Наказом Державної митної служби України "Про затвердження порядку здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів з використанням морського, річкового й поромного видів транспорту". Отже при вивезенні товарів спочатку здійснюється митний контроль за переміщуваним вантажем, а потім особа, що виїздить за кордон, переміщує його через лінію державного кордону. При ввезенні навпаки - спочатку здійснюється переміщення вантажу через лінію державного кордону, після чого митні органи здійснюють його огляд. Відповідно, з моменту митного огляду на території іноземної держави і до моменту фактичного переміщення предметів через лінію державного кордону проходить певний період, під час якого винний має можливість добровільно відмовитися від доведення злочину до кінця, у зв'язку з чим кримінальна відповідальність виключається. Якщо його злочинні дії будуть припинені протягом цього часу іншими особами, вчинене може кваліфікуватися як замах на контрабанду. При цьому зовсім не потрібно, щоб одночасно з переміщенням предметів лінію кордону перетинали і самі злочинці.

На практиці виникає питання про добровільну відмову від вчинення контрабанди та на якій стадії даного злочину вона можлива. Згідно зі ст. 17 КК України добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця. Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, коли фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину12. Отже, добровільна відмова може мати місце тоді, коли особа усвідомлює відсутність перешкод для продовження злочинної діяльності, але самостійно і остаточно приходить до висновку про необхідність припинення злочину. Немало слідчих та суддів вважають, що видача предметів контрабанди у відповідь на пропозицію працівника митниці при особистому огляді не має нічого спільного з добровільною відмовою від вчинення контрабанди, крім зовнішніх ознак.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Митного кодексу України останнім моментом, коли особа має можливість добровільно відмовитися від доведення злочину до кінця, є фактичний початок її особистого огляду, перед яким службова особа митниці пред'явила їй письмове рішення начальника митниці чи особи, яка її заміщує, про проведення огляду, ознайомила з її правами та обов'язками та запропонувала добровільно видати приховані предмети. Адже саме на цій стадії вчинення злочину є ознаки закінченого замаху на контрабанду13.

Згідно з п. 15 Постанови пленуму Верховного Суду України від 26.02.99 р. № 2 "Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил" добровільна відмова від вчинення контрабанди можлива лише на стадії готування до незаконного переміщення предметів через митний кордон або незакінченого замаху на його вчинення, коли особа усвідомлює можливість доведення злочину до кінця, але з власної ініціативи відмовляється від цього.

Добровільною відмовою слід вважати, зокрема, таку поведінку особи, коли вона до фактичного незаконного переміщення предметів через митний кордон, усвідомлюючи відсутність перешкоди для цього, з власної волі відмовляється від доведення контрабанди до кінця14.

Від добровільної відмови слід відрізняти дійове каяття - діяльність особи після вчинення закінченого злочину або закінченого замаху, що не дав бажаного наслідку, яка також може бути спрямована на відвернення більш тяжких наслідків15.

На наш погляд, добровільною відмовою слід вважати і випадки, коли після заповнення декларації та опитування громадян на предмет наявності незадекларованих товарів, громадяни зізнавалися про їх наявність, пред'являючи їх зі схованих місць, і практично добровільно відмовляються від вчинення контрабанди.

На жаль, на практиці в багатьох випадках кримінальні справи порушувалися проти громадян, які фактично самі видали приховані предмети контрабанди, коли після заповнення декларації проводилось опитування на предмет наявності останніх. На підставі вищенаведеного ми вважаємо, що було б доцільно вирішити дане питання в законодавчому порядку - визнати подібні факти добровільною відмовою, оскільки на практиці вони по різному трактуються.

Література

1 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. - К.: Атіка, 2001. - 160 с.

2 Архів Галицького районного суду міста Львова. 1997 рік. Справа № 1-69.

3 Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.02.1999 р. № 2 // ВВС України. - 1999. - № 2. - О 2-5.

4Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. "Юриспруденция" / Б.В. Здравомыслов, В.Ф. Караулов, А.В. Кладков и др.; отв. ред. Б.В. Здравомыслов. - М.: Юристь, 1996. - С. 145.

5 Крупкин М.Б. Уголовная ответственность за посягательства на монополию внешней торговли СССР: Автореф. дис.к.ю.н.: 12.00.08 / Высшая школа МВД СССР. - М., 1971. -С. 12.

6 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / Под общей редакцией Генерального прокурора Российской Федерации, профессора Ю.И. Скуратова и Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева. - М.: ИНФРА М - НОРМА, 1996. - С. 204-205.

7Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.02.1999 p. № 2 // ВВС України. - 1999. - № 2. - абз. 2–4 п. 13.

8Советское уголовное право. Часть особенная: Учебник для юрид. ин-тов и фак. / Отв. ред. засл. деят. науки, проф. Н.И. Загородников - М.: Юрид. лит, 1973. - С. 107.

9Гадойбоев С.А. Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения контрабанды наркотиков: Дис... к. ю. н.: 12.00.08. - К.: Украинская Академия внутренних дел, 1996. - С. 46.

10Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. - М.: Юристь, 1997. - С. 206.

11Наказ Державної митної служби України від 23.01.2001 p. № 26 Про затвердження Порядку здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів з використанням морського, річкового й поромного видів транспорту. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2001 р. за № 119/5310 (із змінами та доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України від 27.07.01 № 522; від 19.09.01 № 619) // Офіційний Вісник України, 2001 p., № 6, ст. 258.

12 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. - К.: Атіка, 2001. - 160 с

13 Митний кодекс України від 12.12.91 р. № 1970XIІ (Із змінами та доповненнями внесеними законом України від 17.05.01 р. № 2415111) // ВВР. - 1992. - № 16 (21.04.92), ст. 203. - Ч. 2 ст. 32.

14 Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.02.1999 р. № 2 // ВВС України. - 1999. - № 2. - П. 15.

15 Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, В.В. Беньківський та ін.; За ред. П.С Матишевського та ін. - К.: Юрінком Інтер, 1997. - С 256.


 
 

Цікаве

Загрузка...