WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України - Реферат

Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України - Реферат

Поряд з управлінськими відносинами, можуть виникати і специфічні правовідносини, які мають складний характер, наприклад, у випадку заподіяння шкоди внаслідок управлінської діяльності, що, звичайно, накладає свій відбиток на порядок судового захисту порушених чи оспорених суб'єктивних прав.

Відповідно до нового Закону України "Про судоустрій України"12 передбачається створення окремої ланки судової системи - адміністративних судів. До компетенції адміністративних судів відноситимуться адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ про адміністративні правопорушення (це визнається компетенцією місцевих загальних судів), а також справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких продовжуватимуть здійснювати військові суди (ч. 2, 4 ст. 21 Закону). І це, звичайно, впливає на визначення судової підвідомчості спорів, які можуть виникати при цьому.

Формування системи адміністративних судів відбуватиметься протягом трьох років. А до утворення цієї структури розгляд справ, віднесених до підсудності адміністративних місцевих та апеляційних судів, здійснюють відповідно місцеві загальні суди та апеляційні загальні та Касаційний суди України у порядку, встановленому процесуальним законом, шляхом запровадження спеціалізації судів з розгляду справ адміністративної юрисдикції, у тому числі утворення судових колегій у справах зазначеної юрисдикції (п. 16 ст. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону). На розгляд Верховної Ради України на початку 2002 року внесений проект Адміністративного процесуального кодексу України, який своїм основним завданням має визначення порядку розгляду та вирішення справ адміністративними судами.

І безперечно, незважаючи на виконання великої гами зовнішньої управлінської діяльності, Прикордонні війська України залишаються військовим формуванням, усередині якого діють постулати військового правопорядку та дисципліни, існують відносини військової влади та підпорядкування. Військове управління за своєю природою та суттю є частиною державного управління. У ньому прийнято розрізняти дві сторони: управління оперативне (управління бойовими діями, або командування) та управління адміністративно-господарське (військово-адміністративне). Однак, такий поділ не є єдино можливим. Наведена класифікація визначає і особливості порядку судового оскарження такої військової управлінської діяльності.

Відповідно до частини п'ятої ст. 5 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та ст. 123, 2481 ЦПК військовослужбовці мають право оскаржити неправомірні рішення, дії чи бездіяльність органів військового управління та військових посадових осіб до військового суду. При цьому, загальні норми про порядок судового захисту прав військовослужбовців поширюються у повному обсязі і на військовослужбовців Прикордонних військ України. Стаття 3 85 Закону України "Про судоустрій" у редакції Закону від 24 лютого 1994 року13 включає до підвідомчості військових судів справи про захист честі, гідності військовослужбовців, а також інші справи, пов'язані із захистом прав і свобод військовослужбовців та інших громадян. Таке неконкретизоване визначення компетенції військових судів з розгляду цивільних справ породжувало ряд проблем, які іноді перешкоджали забезпеченню законності, реальному захисту прав, свобод та законних інтересів громадян і організацій14. На жаль, новий Закон України "Про судоустрій України" не вирішує питання щодо кола справ, які підвідомчі військовому суду, особливо, що стосується "цивільних" справ, адже окрім справ військової адміністративної юрисдикції та загальної вказівки про здійснення правосуддя у Збройних силах та інших військових формуваннях суттєво важливих окреслень компетенції військових судів немає.

На окремих посадових осіб Прикордонних військ України також покладена функція посадової особи, яка має право вчиняти нотаріальні дії (статті 65, 254 Цивільного кодексу Української РСР, ст. 40 Закону України "Про нотаріат"). Оскарження такої діяльності здійснюється тільки на підставі норм окремого провадження про оскарження вчинення нотаріальних дій чи відмови у їх вчиненні (глава 39 ЦПК). Відповідно до частини другої ст. 285 ЦПК скарги на неправильне посвідчення заповітів і доручень або на відмову в їх посвідченні подаються до загального територіального суду за місцезнаходженням відповідного військово-лікувального закладу чи військової частини (установи).

Отож, органи охорони державного кордону України (Прикордонні війська України) як військово-правоохоронна структура наділена комплексом повноважень різнобічного спрямування, займає належне місце в апараті держави, виконує ряд важливих функцій. Така велика кількість різних за своєю суттю повноважень спонукає до їх аналізу та класифікації. Окреслення природи управлінської діяльності має значення для з'ясування суб'єктного складу цих правовідносин, визначення самої суті відносин, а затим і порядку їх регулювання, галузевої приналежності (до адміністративного управлінського права, адміністративно-карального (деліктного) права, адміністративного чи цивільного процесуального тощо), що зумовлює правильний вибір форми, способу та порядку захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, суспільства та держави. І поряд з цим це допомагає встановленню законності у діяльності посадових осіб органів охорони державного кордону України.

Література

1 Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2 Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 2. - Ст. 6; 1996. - № 37. - Ст. 167.

3 Про Прикордонні війська України: Закон України від 4 листопада 1991 року// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 2. - Ст. 7; 1996. - № 37. - Ст. 167; 1999. - № 48. - Ст. 419.

4 Бахрах Д. Н. Административная власть как вид государственной власти // Государство и право. -1992. - № 3. - С. 15.

5 Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты. - Л., 1968. - 72 с. - С. 53.

6 Положення про прикордонний режим, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 30. - Ст. 1127.


 
 

Цікаве

Загрузка...