WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України - Реферат

Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України - Реферат

Підстави та порядок оскарження публічної управлінської діяльності, у тому числі і за участю посадових осіб Прикордонних військ, передбачений ст. 55 Конституції України, цивільним процесуальним та господарським процесуальним законодавством. Аналогічні правила повинні застосовуватися і у випадку оскарження діяльності члена добровільних формувань з охорони державного кордону.

Глава 31-А Цивільного процесуального кодексу України (надалі - ЦПК) виступає загальною нормою щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів влади щодо фізичних осіб (громадян). Предметом судового розгляду виступає спір між громадянином і посадовою особою чи підрозділом Прикордонних військ України щодо порушення суб'єктивних прав чи свобод, створення перешкод для реалізації ним своїх конституційних прав чи свобод, покладення на нього обов'язків не передбачених законом, або передбачених законом, але без урахування конкретних обставин, за яких ці обов'язки повинні покладатися, або що вони покладені не уповноваженими на те особою чи органом.

Неправомірними діями посадових осіб Прикордонних військ можуть зачіпатися інтереси не тільки громадян - фізичних осіб, але й організацій (юридичних осіб), фізичних осіб-підприємців. Так, відповідно до ст.ст. 1, 24 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи і у встановленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності мають право звернутися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорених прав та законних інтересів у спорах про визнання недійсними актів державних органів, якими і є владні рішення уповноважених осіб та органів охорони державного кордону.

В Україні може скластися негативний момент, який притаманний для будь-якої судової системи із наявністю спеціалізованих судів, - проблема визначення судової підвідомчості. У процесуальному законодавстві та юридичній науці продовжує прослідковуватися тенденція щодо іменування одного й того ж інституту різними поняттями. Так, коли мова йде про розмежування компетенції між загальними територіальним та військовими судами, ми це називаємо "підсудністю", а розмежування повноважень між загальними та господарськими судами - "підвідомчістю". Ще одним наслідком такої невизначеності продовжує залишатися і те, що можуть виникати спори про підсудність у взаємовідносинах загальних судів і судів господарських, хочау системі загальних судів вони не допускаються (ст. 135 ЦПК). Ці правила цивільного судочинства слід закріпити і у Господарському процесуальному кодексі України.

Виконання владних повноважень безперечно передбачає сукупність заходів і методів, за допомогою яких вони реалізуються. Одним із них є метод примусу. Тому Прикордонні війська наділені повноваженнями і у сфері адміністративно-каральної юрисдикції. Так, посадові особи Прикордонних військ мають право здійснювати адміністративне затримання осіб, які: порушили режим державного кордону, прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон; порушили державний кордон, при відсутності достатніх підстав для порушення проти них кримінальних справ (п. п. 3, 4 ст. 7 Закону України "Про Прикордонні війська України", ст. 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі - КУпАП).

Посадові особи Прикордонних військ наділені також функціями щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення. Відповідно до п. 16 статті 7 Закону України "Про Прикордонні війська України" до їх прав відноситься розгляд справ про правопорушення, накладання стягнення або передавача матеріалів про правопорушення на розгляд інших уповноважених органів виконавчої влади або судів. Органи охорони державного кордону розглядають справи, пов'язані з порушеннями прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України. До їх компетенції також віднесено складання протоколів про адміністративні правопорушення за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовцю Прикордонних військ чи члена громадського формування з охорони державного кордону (стаття 18510 КУпАП).

З норм адміністративно-деліктного законодавства та законодавства про охорону державного кордону України безпосередньо не випливає, які категорії військовослужбовців Прикордонних військ мають право складати протоколи про названі адміністративні правопорушення. Тому відповідно до п. 2 наказу Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України - Командувача Прикордонних військ України від 21 листопада 1999 року № 530 "Про адміністративно-юрисдикційну діяльність органів охорони державного кордону України" повноваженнями стосовно складання таких протоколів наділені усі офіцери і прапорщики Прикордонних військ України, які виконують завдання з охорони державного кордону.

Об'єкт оскарження притягнення громадян до адміністративної відповідальності та процедура розгляду таких справ визначається главою 31 ЦПК. Оскарженню не підлягають дії щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, оскільки ними не порушуються суб'єктивні права громадян. Ці дії перевірятимуться районним (міським) місцевим судом, який безпосередньо розглядатиме справу про адміністративне правопорушення (умовно це можна назвати однією із форм "попереднього судового контролю" за діяльністю адміністративних органів).

Законом України "Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в'їзду в Україні" передбачений склад правопорушення повітряного перевізника (підприємства (об'єднання підприємств), установи та організації, незалежно від форм власності, які здійснюють міжнародні повітряні перевезення), а також порядок оскарження постанови про накладення штрафу. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до місцевого суду за місцезнаходженням відповідного органу охорони державного кордону України, рішення якого є остаточним. Скарга подається начальнику органу охорони державного кордону України, який виніс постанову у справі. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою до місцевого суду.

Наведений приклад є випадком адміністративної відповідальності юридичної особи, але, що характерно, порядок судового оскарження визначений не у порядку оспорення юридичною особою законності правового акту, а способом аналогічним до порядку оскарження громадянином постанови про накладення адміністративного стягнення (за главою 24 КУпАП та главою 31 ЦПК).

Специфіка виконання органами військового управління своїх повноважень проявляється і у тому, що окремі військові посадові особи наділені функціями органу дізнання. Щодо Прикордонних військ як військового формування з повноваженнями правоохоронного органу то дана особливість проявляється у наявності як "внутрішніх", так і "зовнішніх" повноважень органу дізнання. Так, у відповідності з пунктом 3 статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України (надалі - КПК) командири військових частин, об'єднань, начальники військових установ є органами дізнання у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями (військовозобов'язаними) під час проходження військової служби (військових зборів), а рівно у справах про злочини, вчинені працівниками і службовцями Прикордонних військ у зв'язку з виконанням службових обов'язків або у розташуванні частини (об'єднання, установи). Крім того, органи охорони державного кордону мають право вести дізнання у справах про порушення державного кордону, здійснювати оперативно-розшукову діяльність відповідно до чинного законодавства (п. 7 ст. 101 КПК, п. 2 ст. 7 Закону України "Про Прикордонні війська України"). І тому об'єкт та порядок оскарження визначений кримінально-процесуальним законодавством, при чому велике значення має судовий порядок захисту, адже до суду можна оскаржити і будь-яку процесуальну дію органу дізнання.


 
 

Цікаве

Загрузка...