WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Зміст арбітражної угоди - Реферат

Зміст арбітражної угоди - Реферат

Зміст арбітражної угоди

Зміст арбітражної угоди є однією із найважливіших питань міжнародного комерційного арбітражу з огляду перш за все, на те, що саме арбітражна угода є необхідною передумовою розгляду спору в порядку арбітражу, а її зміст визначає практично всі аспекти формування арбітражу та процедури розгляду конкретного спору. Зміст арбітражної угоди залежить від волі сторін та від вимог законодавства, що застосовується до неї. Як правило, арбітражна угода складається з наступних елементів:

1) вид арбітражу (включно з правильною назвою інституційного арбітражу, якщо сторони обирають цей вид);

2) коло спорів, що передаються на розгляд до арбітражу;

3) місце арбітражу;

4) кількість арбітрів, їх національність і кваліфікаційні вимоги;

5) право, що застосовується до суті спору;

6) мова арбітражного провадження;

7) право, що застосовується до арбітражної угоди;

8) правила процедури;

9) повноваження арбітрів вирішувати спір за справедливістю чи у як дружні посередники (можливість відступати від норм права);

10) інші питання (застереження про виключення можливості оспорювання арбітражного рішення; порядок розподілу арбітражних витрат тощо).

Вид арбітражу

Як відомо, виділяють два основних види арбітражу: інституційний і випадковий арбітраж (арбітраж ad hoc). До цих двох видів можна додати й ще один особливий механізм, так званий, адміністрований арбітраж, який дозволяє сторонам користуватися підтримкою інституційного арбітражу, зберігаючи при цьому повний контроль над ходом арбітражного процесу. По суті цей останній різновид являє собою не що інше, як арбітраж ad hoc, що користується певною підтримкою будь-якого інституційного арбітражу, наприклад Лондонського Міжнародного арбітражного суду щодо призначення арбітрів і в інших адміністративних питаннях.

Зазначені види арбітражу мають чіткі розбіжності, що можуть бути перевагами чи недоліками в контексті конкретної справи. Ідеальне всебічно виважене рішення з приводу обрання інституційного чи разового арбітражу можливо прийняти тільки на стадії, коли спір вже виник. Однак, оскільки, як свідчить практика, після виникнення спору сторони вже не в змозі про що-небудь домовитися, тому усі позитивні і негативні риси обох видів арбітражу повинні бути враховані заздалегідь при укладенні арбітражної угоди. До переваг інституційного арбітражу можна віднести:

1) наявність регламенту, перевіреного практикою, і адміністративного апарату, який забезпечує ефективне і послідовне просування справи стадіями арбітражного процесу;

2) авторитет і престиж арбітражу, які відіграють особливо велику роль під час визнання та виконання арбітражних рішень на території інших країн. До списків арбітрів інституційних арбітражів, як правило, входять провідні спеціалісти в галузі як арбітражу, так і торгового права. Крім того, хоча питання про формування однакової арбітражної практики чи арбітражних прецедентів є спірним, в межах інституційних арбітражів існує певна послідовність і накопичення досвіду. Адміністративні органи здійснюють аналіз практики розгляду справ та її узагальнення, виробляють рекомендації і т. д.;

3) врахування у регламенті і діяльності національного законодавства місця перебування інституційного арбітражу, що знижує ймовірність скасування арбітражного рішення в цій країні. Незважаючи на те, що деякі арбітражі мають у своїй назві вказівку на міжнародний характер, як правило, сам арбітражний суд має національний характер (це підтверджується також і тим фактом, що багато інституційних арбітражів не передбачають окремих регламентів для розгляду міжнародних спорів; внутрішні та міжнародні спори розглядаються на підставі тих самих правил з деякими спеціальними виключеннями). До виключно міжнародних за характером утворення можна віднести лише Арбітраж ВОІВ, регламент якого був прийнятий в 1996, а тому достатня практика діяльності якого ще відсутня.

Арбітраж ad hoc відрізняється наступними позитивними рисами, які або взагалі відсутні, або в меншому ступені представлені в інституційному арбітражі:

1) оптимальна пристосованість для розгляду конкретного спору;

2) максимальна автономія сторін у виборі процесуальних правил і вирішення інших питань в процесі розгляду спору;

3) загалом менш тривалий термін розгляду справи;

4) вартісна привабливість (адміністративні витрати скорочені до мінімуму; основні витрати - це гонорари арбітрів);

5) абсолютно приватний характер.

Категорії спорш, що передаються на розгляд до арбітражу

Як правило, арбітражне застереження формулюється настільки широко, щоб охопити всі можливі категорії спорів, які можуть виникнути з договору. Для того, щоб уникнути розбіжностей при вирішенні питання про те, чи володіють арбітри компетенцією на розгляд певної категорії спорів або певного спору, які пов"язані з договором, більшість відомих арбітражних центрів пропонують свої типові застереження. Так, МКАС при ТПП України рекомендує включати до зовнішньоекономічного договору застереження наступного змісту : Будь-який спір, що виникає щодо цього договору або у звязку з ним, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення в МКАС при ТПП України .

Місце арбітражного розгляду

Визначення місця проведення арбітражу має велике практичне значення з огляду на наступне. По-перше, на арбітражний процес поширюється "арбітражне право" країни саме місця проведення арбітражу. По-друге, арбітражне рішення може бути скасоване, як правило, тільки в державному суді країни місця проведення арбітражу та з підстав, передбачених правом цієї країни. По-третє, право країни арбітражу застосовується під час вирішення питання дійсності арбітражної угоди. Також слід зважати на те, що продуманий вибір місця арбітражу забезпечує можливість застосування Нью-Йоркської конвенції ООН 1958 р. "Про визнання та приведення до виконання іноземних арбітражних рішень". Під час її підписання (приєднання) певні країни зробили застереження (застереження про взаємність), відповідно до якого положення Конвенції будуть застосовуватися тільки у випадку ухвалення арбітражного рішення на території країни-учасниці Конвенції. Адже у всіх випадках варто простежити, щоб місцем арбітражу не стала країна, яка не є учасницею Конвенції.

В разі, якщо сторони передбачили інституційний арбітраж, то цей арбітраж сам може визначити місце проведення арбітражу у випадку відсутності відповідної угоди сторін. Як правило, таким місцем буде місце перебування самого арбітражу, хоча арбітраж може визначити й інше місце зважаючи на обставин справи і приймаючи до уваги інтереси сторін. В арбітражному застереженні, що передбачає арбітраж ad hoc, місце арбітражу відіграє важливу роль, оскільки в арбітражі ad hoc немає підтримуючого органу, який забезпечує формування складу арбітражного суду і бере на себе вирішення інших питань, необхідних для здійснення арбітражного процесу. Функцію такого підтримуючого органу можуть виконувати або суди, або інші органи, наприклад, голова Торгово-промислової палати чи інші особи, визначені законодавством. Ці органи можуть допомагати в призначенні арбітра за сторону, яка ухиляється від призначення свого арбітра, таким чином, вони сприяють у формуванні необхідних передумов для початку роботи арбітражу. Але, будь-яке сприяння можливе тільки в тому випадку, коли місце арбітражу знаходиться в даній країні, тобто якщо на нього поширюється місцеве арбітражне законодавство. В тому ж випадку, коли сторони не визначили порядок формування арбітражного складу і не вказали місце арбітражу в арбітражній угоді, одним з дієвих засобів, які залишаються зацікавленій стороні для ініціювання арбітражного процесу, є звернення до механізму, передбаченому Європейською конвенцією з міжнародного торгового арбітражу 1961р.

Кількість арбітрів, їх національність і кваліфікаційні вимоги

Головні питання, які постають перед сторонами у зв'язку з призначенням арбітрів, це їх кількість і процедура призначення.

Стосовно процедури призначення, то слід зважати, що якщо сторони передбачили компетенцію інституційного арбітражу, то в його регламенті буде визначена процедура призначення арбітрів. Що ж стосується арбітражу ad hoc, то національні закони передбачають різні методи формування складу арбітражу. Наприклад, у Нідерландах, якщо сторони не обумовили порядок призначення арбітрів, арбітри повинні призначатися консенсусом сторін. Якщо ж сторони протягом визначеного терміну не призначили арбітрів, то ця функція покладається на Голову місцевого окружного суду (ст.. 1027 ЦПК Нідерландів) 3 іншого боку у Типовому законі ЮНСІТРАЛ про міжнародний комерційний арбітраж (ст. 11) і заснованих на ньому законодавчих актах країн (наприклад, у Законі України " Про міжнародний комерційний арбітраж" ст. 11, ч. 3) визначається інший порядок, відповідно до якого кожна із сторін призначає свого арбітра, а призначені таким чином арбітри призначають третього арбітра - головуючого. Якщо сторони при арбітражі ad hoc передбачили використання Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ, то у випадку будь-яких ускладнень у формуванні складу арбітражу (не призначення арбітра однієї із сторін і т.д.) інша сторона може звернутися до Генерального секретаря Постійного третейського суду в Гаазі із проханням визначити компетентний орган, який буде уповноважений провести призначення. Крім того, сторони можуть за взаємною згодою визначити, що функції компетентного органа щодо призначення арбітрів буде виконувати певна особа чи інституція. Такі функції можуть, зокрема, здійснюватися Арбітражним центром ВОІВ, Швейцарською арбітражною асоціацією, Лондонським Міжнародним арбітражним судом, Нідерландським арбітражним інститутом і т.д.

При визначенні кількості арбітрів необхідно виходити з презумпції того, що обрання одного арбітра завжди виправдане з огляду на скорочення витрат на арбітраж і швидкості розгляду справи. При визначенні кількості арбітрів необхідно зважати на те, що не у всіх країнах сторони можуть обрати будь-яку кількість арбітрів. У таких країнах, як Бельгія, Німеччина, Нідерланди, кількість арбітрів повинна бути непарною.

Цілком припустимі застереження про національність арбітрів, в яких передбачається, що арбітри повинні мати визначену національність або, навпаки, не повинні належати до певних держав. Найбільш часто зустрічається ситуація, коли сторони домовляються, що головуючий арбітр повинен належати до нейтральної держави (приймаючи до уваги національність сторін).


 
 

Цікаве

Загрузка...