WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання пред'явлення векселя до платежу як умова виконання вексельних зобов'язань - Реферат

Правове регулювання пред'явлення векселя до платежу як умова виконання вексельних зобов'язань - Реферат

Ми вважаємо, що у випадках, коли має місце доміцильований вексель, розрахункова палата повинна направляти повідомлення про пред'явлення векселя до платежу саме особі, яка вказана на векселі спеціальним платником (доміциліату), як це робить нотаріус при вчиненні протестів векселів про неоплату відповідно до п. 176 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.07.1994 р. № 18/ 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.07.1994 р.№ 152/361 (далі-Інструкція).

Пред'явлення векселів до платежу може проводитись особисто векселедержателем або за його дорученням іншою особою. Здебільшого на практиці векселедержатель доручає виконати функції пред'явлення векселів до платежу комерційним банкам.

Порядок виконання банками операцій з векселями, в тому числі й пов'язаними з пред'явленням векселів до платежу регулюється Положенням про операції банків з векселями, затвердженим Постановою Правління Національного банку України 28.05.99 р. № 258.

За дорученням векселедержателя банки здійснюють пред'явлення векселів до платежу на підставі договорів інкасування векселів.

Слід зазначити, що при здійсненні пред'явлення векселів не векселедержателем особисто, повноваження особи, яка діє за дорученням векселедержателя, повинні підтверджуватись спеціальним індосаментом.

Відповідно до ст. 18 Уніфікованого закону, якщо індосамент містить застереження "валюта до отримання", "на інкасо", "за дорученням" або будь-яке інше застереження, що має на увазі просте доручення, держатель може здійснювати всі права, що випливають з переказного векселя, але індосувати його він може тільки у порядку передоручення.

Так, пунктом 9 глави 1 Розділу 8 Положення про операції банків з векселями встановлено, що при передаванні векселя для інкасування принципал має здійснити на векселі передоручений індосамент на користь банку-ремітента. Передоручений індосамент може містити вказівки:

"Як довіреному (назва банку) для (перелік дій)" (застосовується для визначених принципалом дій), "Для пред'явлення до акцепту" (застосовується для пред'явлення переказного векселя до акцепту), "Валюта на інкасо" або "Валюта до отримання" (застосовується для пред'явлення векселя до платежу) тощо.

Слід звернути увагу нате, що Уніфікований закон не ставить в залежність від застереження, яке містить індосамент, повноваження довіреної особи. Так, навіть у випадку, коли індосамент містить застереження "валюта на інкасо", довірений має право не лише пред'явити вексель до платежу, а й звернутись до нотаріуса за вчиненням протесту про неоплату у випадку, якщо боржник відмовився оплатити вексель.

Однак, вчинення передорученого індосаменту не породжує обов'язку довіреної особи вчинити певні дії. Обов'язок на вчинення певних дій пов'язаний не з вексельними правовідносинами, а з загально цивільними, оскільки виникає не на підставі векселя, а на підставі окремого договору (у випадку з банками - на підставі договору інкасування), а тому відповідальність банку за невиконання своїх зобов'язань за договором інкасування буде визначатись не нормами вексельного законодавства, а за загальними правилами, встановленими цивільним законодавством України.

Відповідно до п. 13 гл. 1 Розділу 8 цього Положення встановлено, що пред'явлення документів платнику може бути зроблене:

1) поштою, і в цьому випадку момент пред'явлення визначається моментом одержання поштової кореспонденції;

2) в місці платежу, зазначеному в векселі, а при відсутності такого зазначення - в місці знаходження особи, яка має оплатити вексель. Якщо особа, яка має оплатити вексель, або будь-яка особа, уповноважена діяти за неї, не знаходиться у даному місці або з ними неможливо встановити контакт, обов'язок здійснити пред'явлення відпадає.

За відсутності інших інструкцій банк може пред'явити документи, які не підлягають оплаті банком, через банк або в банку, шляхом відсилання платнику письмового повідомлення про те, що банк тримає даний документ з метою одержання оплати тощо. Повідомлення має бути відіслане в такий час, щоб воно могло бути одержане в той день, або до того дня, коли настає строк пред'явлення, якщо в дорученні на інкасування не зазначено іншого.

У випадку не пред'явлення векселя до платежу у встановлений строк боржник має право виконати зобов'язання шляхом внесення суми векселя в депозит уповноваженого органу влади.

Так, ст. 42 Уніфікованого закону встановлюється, що у випадку, якщо переказний вексель не пред'явлений для платежу протягом строку, встановленого для пред'явлення, то кожний боржник має право внести його суму у депозит компетентного органу влади за рахунок на страх і ризик держателя. В такому випадку векселедержатель для отримання виконання повинен пред'явити вексель уповноваженому органу влади, в депозит якого внесені грошові кошти.

Можливість виконання грошового зобов'язання внесенням боргу в депозит передбачена ст. 177 ЦК України. В ній зазначається, що в разі відсутності кредитора, а також в разі ухилення його від прийняття виконання або іншого прострочення з його боку, атак само при відсутності представника недієздатного кредитора боржник по грошовому зобов'язанню або по зобов'язанню передати цінні папери має право внести належні з нього гроші або цінні папери в депозит державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса, які повідомляють про це кредитора.

Таким чином, в разі, якщо вексель не був пред'явлений до платежу у відповідні строки, боржник має право внести суму векселя в депозит нотаріуса.

Порядок прийняття нотаріусами в депозит грошових сум та цінних паперів встановлюється Законом України "Про нотаріат" та вищевказаною Інструкцією.

Відповідно до норм Закону України "Про нотаріат" та Інструкції боржник, при внесенні в депозит нотаріуса грошових коштів або цінних паперів, повинен вказати нотаріусу найменування кредитора, оскільки нотаріус повинен повідомити останнього про внесення грошових коштів в депозит, а також у випадку, коли боржник бажає повернути ці кошти, нотаріус має право здійснити це лише за згодою кредитора.

Особливістю векселя як ордерного цінного паперу, є те, що на момент настання строку виконання зобов'язання, боржник може не знати (здебільшого не знає) хто є векселедержателем, тобто кредитором. У зв'язку з цим, Закон України "Про нотаріат" та Інструкція потребують внесення відповідних доповнень, які стосуються порядку прийняття нотаріусом в депозит суми векселя. Так, на нашу думку, потрібно закріпити положення про те, що нотаріус повинен видати суму, внесену в депозит, особі, яка пред'явить нотаріусу оригінал векселя та обгрунтує своє право на отримання платежу за векселем безперервним рядом індосаментів. Для цього, при внесенні в депозит грошових коштів в оплату векселя, боржник повинен точно вказати дані векселя, а саме: номер векселя, дату видачі, суму векселя, строк платежу найменування першого векселедержателя, найменування векселедавця (в переказному векселі), умови щодо сплати процентів по векселю, у випадку наявності таких умов. При цьому, на наш погляд, нотаріусу треба надати право відмовитись від прийняття грошових коштів в депозит у разі, якщо боржник не зможе точно вказати реквізити векселя та його номер.

Крім того, вважаємо, що необхідним є вирішення питання щодо внесених в депозит грошових коштів в оплату векселя у випадку, якщо за їх отриманням векселедержатель не звернеться в строк 3 років з дня настання строку платежу за векселем. Відповідно до ст. 70 Уніфікованого закону позовні вимоги до акцептанта, які випливають з переказного векселя, погашаються із закінченням трьох років, які обчислюються від дати настання строку платежу. Отже, в такому випадку векселедержатель втрачає право на отримання платежу за векселем. На нашу думку, у випадку, якщо векселедержатель не звернеться до нотаріуса за отриманням грошових коштів, внесених в оплату векселя в строк до 3-х років з дня настання строку платежу нотаріус повинен повернути ці кошти боржнику, який вніс їх в депозит нотаріуса.

Література

Герц А.В.,викладач кафедри права Технологічного університету Поділля


 
 

Цікаве

Загрузка...