WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові обставини, що виключають матеріальну відповідальність військовослужбовців - Реферат

Правові обставини, що виключають матеріальну відповідальність військовослужбовців - Реферат

Аналогічна норма міститься і в законодавстві Федеративної Республіки Німеччини. Так, в Законі Федеративної Республіки Німеччини "Про правовий статус військовослужбовців"24 (ст. 6) зазначається, що військовослужбовець володіє рівними з будь-яким громадянином правами, які можуть обмежуватися тільки у рамках необхідності вимог військової служби і на суво'о законній підстав (ст. 41 Закону Федеративної Республіки Німеччини). До загальних обовязків командира включається обов'язок віддавати накази лише в службових інтересах у відповідності із міжнародним правом та передбачається відповідальність за віддані накази та їх виконання (ст. 10 Закону Федеративної Республіки Німеччини).

Наказ старшого начальника слід вважати правомірним за умови, що він виданий з дотриманням відповідної форми, в межах повноважень, в інтересах служби та відповідає вимогам військового законодавства.

Чинне законодавство України надає військовослужбовцю право оскаржити неправомірний наказ свого старшого начальника, але тільки після його виконання, оскільки невиконання наказу чи відкрита відмова його виконувати карається кримінальним законом (ст. 402 Кримінального кодексу України). Відмова від виконання явно злочинного наказу або розпорядження виключає кримінальну відповідальність військовослужбовця за його невиконання. Виконання військовослужбовцем наказу старшого начальника є обставиною, яка виключає матеріальну відповідальність, якщо наказ є неправомірним або у підлеглого відсутнє усвідомлення про неправомірність наказу виданого старшим командиром (начальником) на виконання. Якщо виконавець наказу завідомо знав про його незаконність та передбачав шкідливі (небезпечні) наслідки його виконання, то матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну державі не виключається.

Тому під обставинами, що виключають матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну державі слід розуміти такі обставини, при наявності яких заподіяна військовослужбовцем шкода не вважається суспільно шкідливим (небезпечним) діянням та не підлягає відшкодуванню.

Література

1 Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі від 23 червня 1995 року// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 25. - Ст. 193.

2 Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі від 23 травня 1966 року // Відомості Верховної Ради СРСР. - 1966. - № 24. - Ст. 444. Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі від 13 січня 1984 року // Відомості Верховної Ради СРСР. - 1984. - № 3. - Ст. 61.

3 Звіт про контрольно-ревізійну роботу і відомості про виявлені та відшкодовані суми матеріальних втрат, нанесених державі в Прикордонних військах України за 1998 рік від 22 січня 1999 року. -Державний комітет у справах охорони державного кордону України (вхідний №8418), 1999. - 17 с

4Красавчиков О. А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. - М.: Юридическая литература, 1966. - 200 с; Ойгензихт В. А. Проблема риска в гражданском праве: Часть общая. - Душанбе: Ирфон, 1972. - 224 с; Рассудовский В. Проблемы риска в советском праве // Советская юстиция. - 1975. - № 17. - С. 9-10.; Харитонов Е. О. Категории субъективного и объективного риска в советском гражданском праве // Проблемы правоведения. Вып. 40. - К.: Изд-во при Киев. ун-тете, 1979. - С. 63-70.

5 Красавчиков О. А. Цит. праця. - С. 49.

6 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / Под общ. ред. Ю.И.Скуратова и В.М.Лебедя. - М.: Инфра-М - Норма, 1996. - С. 232.

7 Про затвердження Положення про розслідування та облік нещасних випадків з військовослужбовцями Прикордонних військ України: наказ Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України - командувача Прикордонних військ України від 28 серпня 1999 року № 405, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 серпня 1999 року за № 641/ 3934 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 38. - Ст. 1926.

8Донцов О Е., Глянцев В. В. Возмещение вреда по советскому законодательству. - М.: Юридическая литература, 1990. - 271 с. - С. 104.

9 Наказ командира військової частини 2144 № 104 від 20.03.1997 року // Архів військової частини 2144.

10 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

11 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - К.: Юрінком, 1994. - О 742.

12 Военное право: Учебное пособие / Под общ. ред. А.Г.Горного. - М.: ВПА им. В. И. Ленина, 1977. - С. 69; Военное право: Учебник / И.Н.Арцибасов, Х.М.Ахметшин, В.Г.Белявский и др. - М.: Воениздат, 1984. - С. 50.

13 Дячук С. І. Виконання наказу чи розпорядження у кримінальному праві (основні поняття, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства). - К.: Атіка, 2001. - О 21.

14 Военный энциклопедический словарь / Пред. Гл. ред. комиссии С.Ф.Ахромеев. - М.: Воениздат, 1986. - С. 708.

15 Чхиквадзе В. Обстоятельства, исключающие ответственность в военном уголовном праве // Советское государство и право. - 1941. - № 4. - С. 69-78.

16 Законодательство Петра 1. - М.: Юридическая литература, 1997. - 880 с. - С. 213.

17 Артамонов Н. В., Орлов Г.В. Проблемі правового статуса военнослужащих в СССР // Советское государство и право. - 1990. - № 11. - С. 47-51.

18 Временный дисциплинарный устав РККА. Утв. приказом РВС СССР 10.07.1925. - М.: Госвоениздат, 1925. - 238 с; Лунев А. Е. Правовые основания материальной ответственности военнослужащего // Советское государство и право. - 1949. - № 5. - С. 49-54.

19 Лунев А. Е. Цит праця. - С. 49-54.; Тимчасовий дисциплінарний Статут Збройних Сил України, затв. Указом Президента України від 7 жовтня 1993 року № 431/ 93 // Голос України. - 1993. - 13 жовтня; Дисциплінарний статут Збройних Сил України, затв. Законом України від 24 березня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 22–23. - Ст. 197.

20 Статут внутрішньої служби Збройних сил України, затверджений Законом України від 24 березня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 22-23. - Ст. 194.

21 Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

22 О статусе военнослужащих: Федеральный закон Российской Федерации, принят Государственной Думой 6 марта, одобрен Советом Федерации 19 марта 1998 года // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 13. - ст. 1475.

23 Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Правовое положение военнослужащих Российской Федерации и ФРГ (Сравнительный анализ законодательства) // Государство и право. - 1997. - №8. - С. 41–43.

24 Gesetz uber die Rechtstellung der Soldaten (Soldatgesetz) in der Fassung der Bekanntmachtung vom 19. August 1975 (BGBI. S. 2273), zulezt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Januar 1991 (BGBI. IS. 47, VMBI S.70). Herausgeber: Bundesministerium der Verteidigung Fuhrungsstab der Streikrafte I 3, 1993.


 
 

Цікаве

Загрузка...