WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові обставини, що виключають матеріальну відповідальність військовослужбовців - Реферат

Правові обставини, що виключають матеріальну відповідальність військовослужбовців - Реферат

Правові обставини, що виключають матеріальну відповідальність військовослужбовців

Загальновизнано, що наявність певних обставин може виключати юридичну відповідальність особи. Кожна з галузей права містить свій вичерпний перелік.

Законодавство про матеріальну відповідальність військовослужбовців, зокрема Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі від 23 червня 1995 року (надалі - Положення 1995 року)1, під обставинами, що виключають матеріальну відповідальність розуміє обставини, при наявності яких заподіяна шкода не вважається суспільно шкідливим (небезпечним) діянням та не підлягає відшкодуванню, зокрема: при непереборній силі, внаслідок дії якої заподіяно шкоду; при виконанні військовослужбовцем наказу старшого начальника; при виправданому у конкретних умовах службовому ризику; у результаті вчинення правомірних дій військовослужбовцем; при невстановленні винної особи чи її смерті (ст.37).

До 1995 року обставинами, що виключають матеріальну відповідальність військовослужбовців вважалися: добросовісне виконання наказу старшого начальника, виправданий в конкретних умовах службовий ризик, правомірні дії військовослужбовця2.

Очевидно, що військовослужбовця не можна притягнути до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну державі при наявності однієї з двох умов:

- заподіяння шкоди військовому майну не вважається (шкідливим) небезпечним діянням (непереборна сила, виконання наказу старшого (командира) начальника, правомірні дії, службовий ризик);

- відсутність суб'єкта відповідальності (смерть військовослужбовця чи невстановлення особи військовослужбовця, який заподіяв шкоду військовому майну).

Тому постає питання про з'ясування суті та особливостей кожної із цих обставин зокрема.

Правова та фактична природа непереборної сили як обставини, що виключає юридичну відповідальність особи широко досліджується в юридичній літературі. Воно проводиться, в основному, у двох напрямках: з точки зору суб'єктивної і об'єктивної теорій непереборної сили. Представники суб'єктивної теорії вважають непереборну силу подією, яка непередбачувана і невідворотна у даному суспільстві. Представники об'єктивної теорії непереборної сили, яка, на наш погляд, є більш прийнятною, схиляються до значимості надзвичайного і зовнішнього характеру події, яка пов'язана із внутрішньою діяльністю заподіювача шкоди.

Так, за даними Контрольно-ревізійної інспекції Державного комітету у справах охорони державного кордону Україниу 1998 році внаслідок руйнівної повені на державному кордоні України з Угорщиною та Республікою Словаччина знищено військове майно (інженерне майно) Прикордонних військ України на суму 8541 тис. гривень, а внаслідок пожеж у 1998 році Прикордонні війська України втратили речового та продовольчого майна на суму 308,5 тис. гривень.

Тому про непереборну силу у відносинах щодо охорони військового майна можна говорити лише тоді, коли шкода, заподіяна військовому майну діями (бездіяльністю) військовослужбовця випадково, за наявності таких зовнішніх факторів, при яких вона не могла бути ним відвернена (військові дії, землетрус, ураган, повінь і т.д.).

Наукові дослідження щодо визначення поняття та суті ризику, як обставини, яка виключає юридичну відповідальність, в основному проводилися представниками науки цивільного права, зокрема, О.О.Красавчиковим, В.А.Ойгензіхтом, В.Рассудовським, Є.О.Харитоновим та ін. Слід зазначити, що "ризик вважається виправданим, якщо мети, яка була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією чи бездіяльністю, не поєднаною з ризиком, і особа яка допустила ризик, обгрунтовано розраховувала, що здійснені нею заходи є достатніми для відвернення шкоди". Кримінальне законодавство в Російської Федерації виходить з тих позицій, що "ризик визнається обгрунтованим, якщо вказана мета не може бути досягнута не повчаними з ризиком діями (бездіяльністю) і особа, яка допустила ризик, прийняла достатні заходи для попередження шкоди охоронюваним інтересам (ч. 2 ст. 41 Кримінального кодексу Російської Федерації).

Правомірний обгрунтований ризик охоплює будь-яку сферу професійної діяльності особи. Так, згідно із наказом Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України - командувача Прикордонними військами України від 28 серпня 1999 № 450 року "Про затвердження Положення про розслідування та облік нещасних випадків з військовослужбовцями Прикордонних військ України" під службовим ризиком слід розуміти ті дії військовослужбовця, які не входять до його посадових обов`язків, однак вчинені в інтересах військової частини (дії для запобігання можливим аваріям, рятування людей та майна військової частини)"7.

Для ризику у військових формуваннях характерне нехтування вимогами безпеки, які передбачені чинним законодавством, насамперед, військовими статутами, для досягнення суспільно корисної мети, оскільки відповідно до покладених обов'язків військовослужбовець зобов'язаний діяти правомірно. Однак, слід зазначити, що мета при обгрунтованому ризику повинна відповідати двом вимогам: особа йде на ризик для досягнення суспільно-корисної мети; мета дій особи не могла бути досягнута іншими методами, не пов'язаними з ризиком.

Слід підтримати точку зору, яка міститься в юридичній літературі щодо ознак ризику і, на наш погляд, є найбільш прийнятною щодо службового ризику у військових правовідносинах: виправданий службовий ризик відрізняється від ризику діяльності, пов'язаної із підвищеною небезпекою для оточуючих; у конкретних умовах службовий ризик військовослужбовців звільняє їх від відповідальності; службовим ризиком слід вважати намагання військовослужбовця виконати службові обов'язки в певних, надзвичайних умовах, коли звичайні прийнятні цілі не можуть бути застосовані і прийняті можливі заходи для попередження чи зменшення шкоди8.

Умовами правомірності службового ризику як обставини, яка виключає матеріальну відповідальність слід вважати наступні: військовослужбовець ризикує для досягнення суспільно-корисної мети, яку не можна досягнути іншими способами; в інтересах служби він повинен вжити всіх заходів для попередження заподіяння шкоди військовому майну відповідно до чинного військового законодавства.

Ризик не можна вважати обгрунтованим, якщо військовослужбовець завідомо усвідомлював, що його ризиковані дії створюють небезпеку для військового майна та не вжив заходів щодо її попередження відповідно до покладених на нього обов'язків військової служби.

Дії військовослужбовця, якими державі заподіяна шкода, не можуть бути визнані протиправними, якщо вони вчинені в стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, яка загрожувала інтересам держави, суспільним інтересам, особистості чи правам інших осіб. Вони визнаються вчиненими військовослужбовцем у стані крайньої необхідності, якщо небезпека, для попередження якої вчинені ці дії не могла бути усунена при даних обставинах іншими засобами, а також, якщо заподіяна шкода менш значна, ніж попереджена.

У тих випадках, коли встановлено, що шкода заподіяна діями (бездіяльністю) військовослужбовця, який за своїми зовнішніми ознаками суперечить правовим нормам, і військовослужбовець, що заподіяв шкоду, передбачав неминучість чи можливість настання шкоди, його поведінка повинна бути визнана правомірною, якщо на цю поведінку вплинули обставини, що виключають протиправність дій чи бездіяльності. Правомірними вважаються також і такі дії, які заподіюють шкоду, однак, їх вчинення входить до службових обов'язків (вартовий). Такі дії визначаються правомірними при умові, якщо військовослужбовець, який її вчинив: не перевищив своїх повноважень при виконанні обов'язків військової служби; знищення чи псування військового майна зумовлене необхідністю, тобто проводиться з метою ліквідації чи попередження небезпеки чи більш істотної шкоди; поставлена військовослужбовцем мета не могла бути досягнута іншим шляхом.


 
 

Цікаве

Загрузка...