WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальна аварія як підстава виникнення правовідносин - Реферат

Загальна аварія як підстава виникнення правовідносин - Реферат

Таким чином, якщо ст. 4 Цивільного кодексу говорить про виникнення цивільних правовідносин з "дій громадян і організацій, які хоча і не передбачені законом, але в силу загальних засад і змісту цивільного законодавства породжують цивільні права й обов'язки", тобто про можливість аналогії права21 , то формулювання ст. 11 Проекту Цивільного кодексу - "цивільні права й обов'язки виникають з тих інших дій осіб, які передбачені законами та іншими правовими актами, атакож з тих дій, які не передбачені ними, але за аналогією породжують цивільні права й обов'язки" - орієнтує на використання аналогії закону, а отже, і на пошук подібних правових норм.

Отже, на перший погляд, і ст.4 Цивільного кодексу, і ст. 11 Проекту Цивільного кодексу дозволяють розглядати загальну аварію (дії, що зумовили виникнення загальної аварії) як "дії, передбачені законом", або як "заподіяння шкоди", або як "інші дії" суб'єктів права.

Однак навряд чи буде правильним розглядати дії, що зумовили виникнення загальної аварії як підставу виникнення лише цивільних правовідносин, передбачених законом. Оскільки внаслідок загальної аварії виникає комплекс правовідносин як у галузі приватного, так і публічного права, то й дії, що зумовили виникнення загальної аварії, слід визнати юридичним фактом не лише цивільного, а й адміністративного права.

Такий висновок слідує з того, що, хоча ст. 277 КТМ України дає визначення поняття загальної аварії і вказує на її розподіл між судном, фрахтом і вантажем, але вона не містить вказівки на те, що дії, що зумовили виникнення загальної аварії, є підставою виникнення лише суб'єктивних прав і обов'язків.

Ця норма (як і наступні статті розділу IX КТМ України) взагалі не згадує про суб'єктивні права й обов'язки, що, як відзначалося вище, і обумовлює необхідність субсидіарного застосування норм цивільного та адміністративного, як матеріального, так і процесуального законодавства.

Література

1 Правило "А" Йорк-Антверпенських правил 1990 р., ст. 277 Кодексу торговельного мореплавства України -далі КТМ України.

2 Поняття і характеристику морської події див., наприклад: Сидоренко А.В., Шалаева И.А. Документальное оформление морских происшествий с украинскими судами. - Одесса: Латстар, 1999. - С. 5 - 6.

3 Див. також: Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации / Под ред. Г.Г.Иванова. - М.: Спарк, 2000. - С. 477.

4 Див. також: Комментарий к Кодексу торгового мореплавання Союза ССР / Под ред. А.Л. Маковского. -М.: Транспорт, 1973. - С. 263.

5 Затверджений постановою ЦБК та РНК СРСР 14 червня 1929 р. // Собрание законов СССР. - 1929. -№ 41. - С. 365.

6 Див., наприклад: Демиденко В.В., Шемякин А.Н., Балобанов А.О. та ін. Морское право Украины -Одесса: БАХВА, 1996. - С. 59 - 76, 96 - 97; Советское морское право: Учебник для вузов мор. транспорта / В.Ф. Мешера, О.М. Балобанов, Н.Н. Виноградов, Т.П. Гревцова, А.В. Сидоренко, В.Ф. Сидорченко; Под ред. В.Ф. Мешеры. - М.: Транспорт, 1980. -С. 112 - 166, 204 - 244.

7 Див.: Соловьева К. Ю. Проблемы ответственности фрахтовщика в договоре фрахтования судна (чартере) // Защита прав граждан и юридических лиц в российском и зарубежном праве (проблемы теории и практики): Сборник статей и тезисов аспирантов и молодых ученых. - М.: Институт государства и права: Российская академия наук, МЗ Пресс, 2000. - С. 151 - 155.

8 Див.: Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: Учеб.пособие. - К.: А.С.К., 2001. - С.590 - 591; Зобов'язальне право. Теорія і практика: Навч.посібник / За ред. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - С. 593-594; Русу С. Д. Цивільне право України. Частина II. Договірні та позадоговірні зобов'язання, спадкове право: Навчальний посібник. -Хмельницький: Видавництво НАПВУ, 2001. - О 87.

9 Див.: Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. - К.: Юрінком, 1997. - О 193.

10 Див.: Исаков ОБ. Юридические факты в советском праве. - М.: Юрид.лит.,1984. - О 21.

11 Исаков В.Б. Фактический (юридический) состав в механизме правового регулирования. Автореферат дис...канд.юрид.наук. - Свердловск, 1975. - О 13.

12 Данилин В.И., Реутов СИ. Юридические факты в советском семейном праве. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. - С. 40-53.

13 Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. - М.: Юрид.лит.,1984. - С. 26 и след.

14 Див., наприклад: Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: Учеб.пособие. - К.: А.С.К., 2001. - С.86; Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. - М.: Госюриздат, 1958.

15 Див., наприклад: Рясенцев В.А. Юридические акты в семейном праве // Труды ВЮЗИ. Проблемы охраны прав граждан и организаций в свете положений Конституции СССР. - М., 1980. - С. 108-109. (С. 108-119).

16 Див.: Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 2001. - С. 87.

17 Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. - 1946. № 3 - 4. - С. 41.

18 Див.: Толстой B.C. Понятие и значение односторонних сделок в советском гражданском праве // Труды ВЮЗИ.- Т.5. - 1966. - С. 149; Толстой B.C. Понятие и значение односторонних сделок в советском гражданском праве. Автореферат дис. канд. юрид. наук. - М., 1966. С. 8 и след.; Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования // Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сборник статей. - М.: Статут, 2001. - С.54-68

19 Харитонов Е.О. Обязательства, возникающие из ведения дел без поручения, в советском гражданском праве. Дис...канд. юрид. наук. - Харьков, 1980. - С. 32 - 35.

20 Див., наприклад: Лапач В.А. Субъективные гражданские права и основания их возникновения // Журнал российского права. - 2001. - № 10. - С. 90.

21 Див.: Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: Учеб.пособие. - К.: А.С.К., 2001. - С. 33.


 
 

Цікаве

Загрузка...