WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальна аварія як підстава виникнення правовідносин - Реферат

Загальна аварія як підстава виникнення правовідносин - Реферат

Загальна аварія як підстава виникнення правовідносин

При розподілі загальної аварії, тобто збитків, зазнаних учасниками морського перевезення внаслідок зроблених навмисно і розумно надзвичайних витрат та пожертв з метою врятування судна, фрахту і вантажу від загальної для них небезпеки,1 виникає питання визначення кола норм, що можуть у необхідних випадках додатково застосовуватися при регулюванні тих чи інших відносин, які виникають у зв'язку із загальною аварією.

Необхідність встановлення кола таких норм пов'язана з тим, що Йорк-Антверпенські правила, Кодекс торгового мореплавання, інші спеціальні нормативні акти, головним чином, визначають критерії загальної аварії, називають приблизний перелік типових випадків загальної аварії тощо. Разом з тим зазначені акти практично не містять норм, що визначають права і обов'язки суб'єктів "загальноаварійних" правовідносин, не вказують на правові наслідки невиконання р'шення диспашера про розподіл загальної аварії, не визначають правові засоби забезпечення інтересів сторін, що й обумовлює доцільність звертання у відповідних випадках до інших норм законодавства.

Починаючи розгляд цього питання, маємо враховувати те, що, з одного боку загальноаварійні правовідносини виникають у процесі виконання зобов'язань з договору морського перевезення вантажу, і тому здавалося б, повинна бути віднесене до цивільних договірних зобов'язань.

Разом з тим, з іншого боку, вчинення дій, спрямованих на запобігання небезпеки, будучи надзвичайною морською подією, пов'язаною з небезпекою мореплавства,2 виходить за межі предмета договору морського перевезення і тому може породжувати не лише договірні (цивільні), але й інші правовідносини.

Такий висновок знаходить підтвердження й у положеннях національного законодавства, що регулює відносини торговельного мореплавства. Так, у КТМ України положення про загальну аварію вміщені не у розділі V "Морські перевезення", розділ 2 якого присвячений договору морського перевезення вантажу, і не в розділі VI "Фрахтування суден", а в розділі IX "Надзвичайні морські події", де, крім того, також знаходяться норми про відшкодування збитків, заподіяних зіткненням суден, ядерним та іншим забрудненням моря, норми про винагороду за рятування на морі та деякі інші норми, присвячені різним випадкам виникнення шкоди і правилам її відшкодування.

Аналогічна структура використовується й у Кодексах торговельного мореплавання інших держав. Наприклад, у КТМ Російської Федерації глава VIII, що присвячена регулюванню договору морського перевезення вантажу, включає питання відповідальності сторін, але не згадує загальну і окрему аварію. Цим інститутам присвячена глава XVI "Загальна аварія", яка відкриває "блок" інститутів, що стосуються головним чином недоговірних відносин (глави XVI - XX). Така ж структура Кодексу торговельного мореплавства була у свій час використана законодавцями колишнього Союзу РСРуКТМСРСР1968р.4 і раніше - у КТМ СРСР 1929 р.

Враховуючи логіку законодавців, фахівці у галузі морського права, розглядаючи питання морського перевезення, морських подій, загальної і приватної аварії, послідовно висвітлюють спочатку правове регулювання договірних відносин учасників морського підприємства, а потім окремо аналізують, як самостійний інститут, загальну аварію.6 Навіть у працях, спеціально присвячених питанням відповідальності сторін договору морського перевезення за незбереження вантажу, загальна аварія не згадується,7 хоча б як обставина, що звільняє від відповідальності, або як обставина, що є винятком із загального правила тощо. Іншими словами, будь-яка правова оцінка співвідношення відповідальності сторін договору і загальної аварії відсутня взагалі.

У працях, присвячених загальним питанням цивільного права, окремим видам договорів і т.п., загальна аварія згадується в зв'язку з договором морського перевезення вантажу, але при цьому, як правило, без її оцінки як правового феномена, вказівки на місце у системі цивільно-правових зобов'язань тощо.

Тому можна констатувати відсутність загальноприйнятої точки зору на правову природу загальної аварії, що дає підстави для спеціального розгляду цього питання.

Приступаючи до його розгляду, з врахуванням сказаного вище, можна зробити принципово важливий попередній висновок відносно того, що підставою виникнення загальноаварійних правовідносин є не договір перевезення, а складний юридичний склад, що тягне виникнення правовідносин внаслідок заподіяння шкоди одному з учасників договору морського перевезення вантажу у процесі запобігання загальної для учасників морської оборудки небезпеки.

Для визначення того, які саме обставини й у якому сполученні є підставою виникнення загальноаварійних правовідносин, необхідно звернутися до такої категорії як юридичні факти.

Юридичні факти у загальній теорії права визначаються як такі обставини реального життя, з якими норми права зв'язують встановлення, зміну чи припинення правовідносин.

Характеризуючи цю правову категорію, варто враховувати, що при цьому доцільно розрізняти юридичні факти і так звані "юридичні умови" - обставини, що мають юридичне значення для настання правових наслідків, але зв'язані з ним не прямо, а через проміжні ланки.10

Стосовно до загальної аварії це виглядає в такий спосіб. Підставою виникнення "загальноаварійних правовідносин" є вчинення дій, спрямованих на запобігання шкоди, що грозить судну, фрахту і вантажу, що перевозиться на судні. Але умовами її є: навмисність, розумність дій, наявність витрат і т.д.

Для настання юридичних наслідків може бути достатнім наявність і одного юридичного факту

Однак у реальній дійсності частіше йдеться про комплекс фактів, серед яких розрізняють: групу юридичних фактів - кілька фактичних обставин, кожна з яких викликає чи може викликати той самий наслідок, і юридичний (фактичний) склад - систему юридичних фактів, зв'язаних між собою так, що правові наслідки настають лише при наявності всіх елементів цього складу.

Як правило, група юридичних фактів закріплюється в одній нормі і представляє собою однопорядкові явища.

Складний юридичний склад включає взаємозалежні елементи, що по окремості можуть взагалі не мати правового значення чи породжують не ті наслідки, яких прагнули суб'єкти права.11

Для виникнення права на розподіл витрат, зроблених для запобігання загальної небезпеки, що виникла в процесі морського перевезення (загальної аварії) необхідне існування складного юридичного складу: 1) наявність загальної для судна, фрахту і перевезеного на судні вантажу небезпеки, що може бути, наприклад, результатом події (шторму, урагану і т.п.) чи правопорушення (неправомірних дій третіх чи осіб членів екіпажа судна - перевізника); 2) навмисне здійснення дій по запобіганню такої небезпеки, зв'язане з витратами і пожертвуваннями.

Узяті окремо, названі обставини не породжують правовідносин розподілу загальної аварії, а лише є етапом на шляху до їх виникнення. Однак у сукупності вони утворюють юридичний склад, що служить підставою виникнення загальноаварійних правовідносин.

Разом з тим, такий висновок, хоча і дозволяє визначити елементи юридичного складу, що служить підставою виникнення правовідносин розподілу загальної аварії і відшкодування потерпілому учаснику морської оборудки частини понесених їм збитків, але залишає без відповіді питання, якою є сутність правомірних дій, спрямованих на відвернення загальної небезпеки.

Проте це питання становить значний інтерес, оскільки саме від відповіді на нього залежить і встановлення практично важливої обставини: чи варто розглядати загальну аварію як підставу звільнення від відповідальності у договорі морського перевезення, чи як підставу виникнення нових зобов'язань по відшкодуванню шкоди. Відповідно буде визначатися і перелік норм законодавства, що можуть субсидіарно застосовуватися до правовідносин розподілу загальної аварії.


 
 

Цікаве

Загрузка...