WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Функції та принципи цивільного права - Реферат

Функції та принципи цивільного права - Реферат

охороняються.
У разі порушення а. чи с. прав суд може постановити рішення чи ухвалу про заборону випуску твору, виконання постановки тощо.
Може постановче рішення про знищення або відчуження всіх примірників твору або фонограм тощо. У разі поруш. а. права і с. права потерпілі мають право вимагати:
- відшкодування збитків;
- вилучення та спрямув. на їх користь прибутків порушника, одержаних ним у результаті порушення авторського права і суміжних прав, замість відшкодування збитків;
- замість відшкодування збитків потерпілі можуть вимагати компенсації в розмірі від 10 до 50 000 мін. розмірів зар. плати.
Ліцензійні договори на використ. об'єктів промислової власності
До об'єктів промислової власності відносять винаходи, загальнокорисні зразки, промислові малюнки і моделі, фабричні товарні знаки, знаки обслуговування, фірмове найменування місця походження тощо.
Основним правоохоронним документом, яким захищаються об'єкти промислової власності, є патент (деякі результати науково-технічної творчості охороняються свідоцтвами).
Власник патенту має право дати дозвіл будь-які особі (видатиліцензію) на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Договори про передачу права власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок на ліцензійні договори підлягають обов'язковій реєстрації у Держпатенті України. Власник свідоцтва, має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі, ліцензійного договору. Обов'язковою умовою в цьому договорі є те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не повинна бути нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Л.д. підлягають обов'язковій реєстрації у Держпатенті України.
Договір доручення і комісії (порів. х-ка)
Д.доруч. і д.комісії - зобов'язання, спрямовані на надання послуг юрид. характеру.
За догов. дор. 1 сторона (повірений) зобов'язується виконати від імені і за рахунок другої сторони (довірителя) певний юрид. дії.
За д.комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені за рахунок другої сторони (комітента). Спорідненість договору доруч. та догов. ком. полягає в тому, що в д.д. є третя особа. а також на підставі цих договорів одна сторона (повірений чи комісіонер) укладає угоди в інтересах другої особи (довірителя чи комітента). Проте між ними є відмінності. Якщо за д.к. комісіонер укладає угоди від свого імені, то за д.д. повірений виступає від імені довірителя. Правовим наслідком даної відмін. є те, що внаслідок угод укладених повіреним з 3-ма особами, права та обов'язки набуває, безпосередньо довіритель, тоді як за договором комісії угоди, укладені комісіонером з 3-ма особами, для комітента будь-яких прав і обов'язків не породжують, бо це права та обов'язки самого комісіонера. Договір к. завжди оплатний, а д.д. може бути оплатний і безоплатний.
Д.к. укладається в письмовій формі.
Форма д.д. законом спеціально не обумовлена (загальні правила про форму угод).
Цив.-правовий захист честі, гідності та ділової репутації фізик. та юр. осіб
Відповідно, до ЦК гр. або організація вправі вимагати по суду спростування відомостей, які порочать їхню честь та гідність, ділов. реп., якщо той, хто поширив такі відомості не доведе, що вони відповідають дійсності.
Змістом цив.-правов. захисту честі й гідності, діл. реп. є право відношення, в якому морально потерпіла сторона наділяється правом вимагати по суду спростування відомостей, які її порочать, а друга сторона, яка поширила такі відомості, зобов'язана дати спростування, якщо не доведе, що відомості відповідають дійсності.
Правомочними суб'єктами є громад. або юр. особа, відносно яких були поширені неправдиві відомості.
Зобов'язаними суб'єктами є особи, які, незалежно від наявності їхньої вини, поширили відомості, що не відповідають дійсності та порочать ч., гідн., та діл. репутацію.
Відомості, які порочать честь і гідність, повинні мати такі ознаки:
а) містити інформацію щодо конкретних фактів поведінки певної особи або конкретних обставин її життя;
б) містить загальну оцінку поведінки особи або конкретних обставин такої поведінки;
в) стосуватися певної сфери життя чи діяльності громадянина або організації (профес. діяльність, інтимна сфера тощо).
У рішенні поведінки не тільки вказати засіб спростування відомостей, а й (при необхідності) викласти текст такого спростування та визначити строк, коли воно має відбутися.
Застава, як спосіб забезпечення зобов'язань
В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язати одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.
Застава виникає в силу договору чи закону. Заставою може бути забезпечена дійсна вимога. Застава може мати місце також щодо вимог, які можуть виникнути у майбутньому, за умови, якщо є угода сторін про розмір забезпечення заставою таких вимог.
Поняття і види ц.-правових договорів
Д. - угода двох чи більше осіб, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних правовідносин. Отже, д. як юр. факт. має такі ознаки:
1) виявлення волі не однієї особи (сторони), а двох чи кілька осіб, причому волевиявлення учасників за своїм змістом повинні збігатися і відповідати одне одному;
2) спільна дія осіб, яка спрямована на досягнення певних цивільно-правових наслідків: на встановлення, зміну або припинення цивільних прав чи обов'язків.
1) односторонні д. - одна сторона має лише суб'єктивні права, а друга - лише суб'єктивні обов'язки.
2) двосторонні д. - права та обов'язки покладено на обидві сторони зобов'язання, що виникли з цього договору.
3) попередній д. - сторони зобов'язуються у певний строк укласти в майбутньому договір.
4) основними д. - уклад, якого передбачено попереднім договором.
5) д. про передачу майна у власність, повне господ. відання або операт. управління (куп.-продаж, міна, дарування);
6) договори про передачу майна у тимчасове користування (оренда);
7) договори про виконання робіт (побут, підряд на кап. будівництво).
8) договори творчої діяльності (авторські, ліцензійні договори тощо).
9) договори про сум. діяльність (уст. договори тощо).
10 ) договори про надання послуг (перевезення, страхування, доруч. комісія, схов).

 
 

Цікаве

Загрузка...