WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Версії та їх значення в розслідуванні злочинів - Реферат

Версії та їх значення в розслідуванні злочинів - Реферат

Версії та їх значення в розслідуванні злочинів

...краще керуватися такою гіпотезою, яка з часом може виявитися хибною, ніж ніякою.

Розслідування злочинів є пізнавальною діяльністю, в процесі якої дослідником (слідчим) використовується в поєднанні два способи пізнання істини - безпосередній і опосередкований (версіювання). Тому встановлення істини в процесі розслідування злочинів і судового розгляду об'єктивно передбачає використання такої правової категорії як версія.

Незважаючи на велику кількість і різноманітність дослідницьких праць, присвячених проблемі версій (а можливо, і внаслідок цього), поняття версії носить дискусійний характер. Відсутність єдиного розуміння поняття версії в свою чергу робить проблематичним і досягнення самої істини по справі, оскільки правильне визначення поняття версії є однією із передумов досягнення істини.

Семантичне значення терміну "версія" (від латинського versio) - оборот, видозміна. Таким чином термін версія у буквальному розумінні означає одне з кількох відмінних (різних) викладів або одне з тлумачень якогось факту, події.

Поняття і суть версії можна з'ясувати через аналіз її ознак. До ознак версії як різновиду окремої гіпотези належать як ознаки гіпотези, так і специфічні ознаки, які притаманні лише версії. Ознаками гіпотези, що притаманні і версіям є наступні: 1) гіпотеза за своєю суттю є припущенням; 2) є одним із можливих і допустимих пояснень невідомих фактів і не виключає інше, протилежне пояснення факту; 3) повинна ґрунтуватися на фактичних даних; 4) вона повинна допускати можливість перевірки.

Визнаючи версію окремою гіпотезою, ми в той же час повинні дійти висновку, що версія складає самостійний різновид окремої гіпотези, відмінний від інших її різновидів, тому їй притаманні і специфічні ознаки: 1) версії - це тільки такі припущення, які висуваються особами, правомочними здійснювати їх перевірку (оперативний працівник, слідчий, прокурор, суддя, експерт); 2) пояснює факти і обставини, що мають значення для встановлення істини у справі; 3) обґрунтованість, тобто наявність вихідних даних, необхідних для побудови версії, що логічно її пояснюють. Своєрідність фактичної бази версії полягає в тому, що вона може виводитись як з достовірно встановлених даних, так і з вірогідної, неперевіреної інформації; 4) реальність версії -правдоподібність, можливість існування того, що передбачає версія; 5) конкретність - це належність її до певних фактів, явищ, а належність - це зв'язок з предметом доказування по справі; 6) це припущення, що обов'язково підлягає перевірці; 7) повинна бути перевірена в обмежений законом час; 8) перевіряється в умовах, коли можлива активна протидія такій перевірці з боку зацікавлених осіб у прихованні істини; 9) версії притаманні специфічні правила та прийоми побудови і перевірки, зумовлені і визначені законом; 10) специфічна форма зовнішнього виразу (знаходить своє відображення в процесуальних актах).4

Отже, з врахуванням перелічених ознак, притаманних версії, можна дати наступне визначення версії - як логічно побудованого і фактично обґрунтованого припущення (ймовірного судження) суб'єктів пізнавальної діяльності (слідчого, прокурора, оперативних працівників, судді, експерта), що дає одне з можливих і допустимих пояснень ще невідомої суті діяння в цілому, окремих його обставин і деталей і правдоподібно пояснює їх краще і повніше, ніж будь-яке інше припущення, і обов'язково підлягає перевірці.

Побудова версій є необхідною процедурою в розслідуванні кожної кримінальної справи незалежно від її складності і очевидності обставин, так як досліджуваний наслідок може бути обумовлений і іншою причиною, задля встановлення якої і висуваються ймовірні судження. Тому змістом версії будуть всі нез'ясовані обставини, існування яких може мати значення для вирішення справи.

Версія є динамічна категорія, яка в своєму розвитку проходить наступні стадії: 1) висунення первиного малообгрунтованого припущення (здогаду);6 2) збирання фактичного матеріалу - джерел інформації для формування підстави версії, а також аналіз, додаткове збирання фактичних даних і узагальнення зібраного матеріалу; 3) побудова (конструювання) всіх можливих в даній ситуації версій, що включає формування теоретичної бази версій, зіставлення фактичних даних і теоретичної бази і безпосереднє формулювання версій; 4) виведення з версії наслідків, які повинні безпосередньо випливати із версії і не повинні суперечити їй; 5) перевірка наявності чи відсутності теоретично виведених наслідків в дійсності (перевірка версії); 6) оцінка отриманих результатів, вдосконалення і уточнення одних, усунення інших, виправлення і доповнення третіх версій; 7) формування висновку про істинність або хибність версії (підтвердження чи спростування версії), переростання ймовірного знання (версії) в достовірне (істину); 8) оформлення результатів перевірки версії в процесуальному акті (юридичне закріплення версії, яка підтвердилась). Всі ці стадії тісно взаємопов'язані між собою і утворюють єдиний пізнавальний процес.

Необхідність використання версій зумовлено недоліком або суперечливим характером інформації, що є в розслідуваній кримінальній справі. Висунення версій є одним з головних методів подолання такої інформаційної недостатності або суперечливості. Отже, версія є своєрідною, окремою формою мислення, з допомогою якої здійснюється перехід від ймовірного знання до достовірного.

Література

1 Менделєєв Д.И. Основы химии. Т.1. -М., 1947.-С. 151.

2 Словник української мови Т.1. - К: Наукова думка., 1971. - С 210.

3 Старченко А.А. Гипотеза. Судебная версия - М., 1962. - С.42.

4 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т.2. - М.: Юристь. - С. 356.

5 Васильєв А.Н. Следственные версии // Советское государство и право.- 1960. - № 8. - С.60.

6 Старченко А.А. Гипотеза. Судебная версия - М., 1962. - С.42.

7 Коновалова В.Е. Версія: концепції и функции в судопороизводстве. - Харьков: Консул, - 2000. - С.16.

8 Салтевский М.В. Криміналістика. Ч. 2.-Харків: Консул, 2001. - С. 31.


 
 

Цікаве

Загрузка...