WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Новий підхід до розуміння віктимності статей при зґвалтуванні - Реферат

Новий підхід до розуміння віктимності статей при зґвалтуванні - Реферат

Новий підхід до розуміння віктимності статей при зґвалтуванні

Спроби демократичного розвитку в Україні знаходять свій прояв в усіх галузях права, у тому числі у кримінальному праві і, звичайно, у кримінології. Автор робить спробу з'ясувати, яким чином це виражається у статті 152 чинного Кримінального кодексу - згвалування. Аналіз цієї статті у порівнянні із ст.117 Кримінального кодексу 1964р., свідчить, що в історії кримінального права України вперше був розширений об'єкт та суб'єкт цього злочину [1, с 106]. Тобто суб'єктом зґвалтування може бути представник будь-якої статі, а віктимністю, тобто здатністю особи за певних об'єктивних обставин, при певних духовних та фізичних якостях стати жертвою злочину [2, c.442] (у нашому випадку- зґвалтування) володіють як чоловіки, так і жінки. Це, з одного боку полегшило роботу щодо кваліфікації таких злочинів. А з іншого - породило нові проблеми у науці кримінології. У зв'язку з цим автор робить спробу розглянути одну з них з точки зору віктмології та подивитися на співвідношення віктимності статей при зґвалтуванні.

За такої постановки проблеми автор зустрілася з певними труднощами. По-перше, сексуальні злочини і зґвалтування зокрема, у значній мірі менше досліджені, ніж інші. По-друге, майже не враховується той факт, що сексуальна поведінка являє собою процес інтеграції соціальних, психологічних, соціально-психологічних, біологічних факторів [5, с.3-4], які можна цілком віднести до елементів віктимності особи. По-третє, у зв'язку з нещодавнім прийняттям нового Кримінального кодексу ще не накопичено достатньо конкретних даних про віктимність обох статей. По- четверте, зґвалтування, на думку автора, можна вважати латентним злочином. Це пояснюється тим, що згідно з ч.2 ч.27 Кримінально-процесуального кодексу України, "справи про злочини, передбачені частиною 1 ст.152 Кримінального кодексу України, порушуються не інакше як за скаргою потерпілого...", а також тим, що характер віктимної поведінки жертви певною мірою не відзеркалюється у матеріалах кримінальної справи [6, с.112]. Тому дані офіційної статистики не можна вважати реально достовірними. (бо це є кількістю не вчинених, а зареєстрованих злочинів) [4, с.23].

Розглядаючи здатність стати жертвою зґвалтування чоловіком та жінкою, їх співвідношення, необхідно сказати, що це питання має дуже неоднозначні відповіді серед різних вчених. Причиною цього було різне сприйняття тендерних ролей обох статей, що, у свою чергу, було обумовлено соціально-психологічними стереотипами.

Щодо неможливості зґвалтування чоловіка та про його активне начало писав німецький психіатр, філософ Зігмунд Фрейд [6,С.159]. Такий підхід заперечували неофрейдист Еріх Фром та представники феміністського руху (Елен Сікс, Кейт Міллет та ін). Вони писали, що підставою такого бачення жінки є не її фізична слабкість, а психологічний стереотип.

Зґвалтування є не лише соціальною, а і медико-психологічною та анатомо-фізіологічною проблемою, тому її розгляд вимагає системного підходу [5,с.4]. Так, Б.Л.Гульман у своїй монографії "Сексуальні злочини" внаслідок досліджень робить висновок, що усі чоловіки-гвалтівники мають різні психічні відхилення [5, с.212-216]. Але вони зустрічаються і у жінок.

Таким чином, на думку автора, виходячи з того, що названі відхилення притаманні як чоловікам, так і жінкам, зґвалтування можуть вчинювати представники обох статей. Це робить віктимність чоловіків та жінок з точки зору цього аспекту рівною.

Особливість анатомо-фізіологічної будови статевого апарату чоловіка та жінки таке, що введення статевого члену чоловіка до піхви жінки [інтроітус] можливе лише при суксуальній готовності чоловіка, що каже про обмежену віктимність чоловіка як жертви зґвалтування. Таким чином, з точки зору цього аспекту вона менше у чоловіка, ніж у жінки.

Отже, розглянувши проблему співвідношення віктимності чоловіка та жінки, їх особливості, як жертв та побічно як суб'єктів зґвалтування, автор прийшла до висновку, що здатність при певних обставинах стати жертвою вказаного злочину у представників обох статей є рівною за соціальною, психолоогічною, медико-психологічною (психіатричною) підставами. Винятком є анатомо-фізіологічні особливості, за яких сексуальну готовність чоловіка можна віднести до особливостей віктимності. Тому криміналізація паритетного зґвалтування має велике значення для кваліфікації злочинів та для розуміння взагалі тендерних ролей.

Література

1. Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960р. та 2001р.). -К.:Атіка, 2001. - 271с. - C.106

2. Криминология: Учебник для юридических вузов /Под ред. акад. Кудрявцева В.Н., проф. Эминова В.Е. - М.: Юрист, 1995. - 512с.

3. Свиридов Б. Кримінальна відповідальність за злочини проти статевої свободи та недоторканості особи, // Право України. - №5. - 1999. - С.74-75

4. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: навчальний посібник для юрид. вузів і фак- Харків: Право, 1999. - 204с.

5. Криминология. Учебник/Под ред. Колобейникова, Кузнецова Н.Ф., Миньковского Г.М.- М.: Юрид. лит., 1988. - 384с.

6. Фрейд Зигмунд. Психоанализ и культура. Леонардо да Винчи. - С-Петербург: Алтея СПб, 1997. - 297с.


 
 

Цікаве

Загрузка...