WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Принципи регіонального управління - Реферат

Принципи регіонального управління - Реферат

Принципи регіонального управління

Аналіз принципів регіонального управління в суспільстві важливий перш за все для наукової теорії, бо дає можливість достатньо точно визначити найбільш суттєві характеристики змісту та природи регіонального управління, розкрити його закономірності. Рівень пізнання теорії принципів відображає глибину проникнення наукової думки в реальну управлінську практику, в закони її розвитку і тим самим визначає наші можливості по володінню механізмом їх діяльності, а також використання в нинішніх умовах.

Принципи регіонального управління, як правило, пов'язані з протиріччями, бо стосуються діяльності двох різних за юридичною природою органів влади (місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування).

Принципи регіонального управління - це основні засади, вихідні ідеї і положення, що визначають будову регіонального управління, а також формують основу організації механізму взаємодії органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади на місцях.

В багатьох країнах світу принципи регіонального управління існують не тільки на рівні науково-теоретичних постулатів, але й закріплюються у правових актах, що регулюють питання організації і функціонування регіонального управління.

Та зарубіжний досвід знає приклади коли принципи регіонального управління не відображаються в законодавстві, тим більше законодавство не містить їх тлумачення. Є думки, відповідно до яких це хоча й важлива, але суто наукова сфера, що не потребує законодавчого закріплення.

Але на сучасному етапі становлення регіонального управління в Україні, коли ще немає розвиненої сталої його концепції, коли в наукових сферах, політичних і законодавчих колах продовжуються дискусії щодо його змісту, природи та сутності, принципи як основні засади організації і функціонування регіонального управління мають бути нормативно закріплені з метою гарантовано вірного розуміння конституційно-проголошених його засад.

А зважаючи на неоднорідність юридичної природи органів, що входять до системи органів регіонального управління (місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування), доречно буде виділити з принципів регіонального управління:

- принципи, які стосуються діяльності всіх органів регіонального управління (основні);

- та специфічні принципи, які фіксують організацію і діяльність кожного з них окремо, і не можуть застосовуватись щодо діяльності іншого (спеціальні).

Отже, в залежності від сфери дії на суспільні відносини принципи регіонального управління можна поділити на основні і спеціальні.

Основні принципи діють на всі сфери регіонального управління, а спеціальні лише на окремі його сфери.

Під основними принципами регіонального управління слід розуміти обумовлені його природою вихідні ідеї, що виражають головне і вирішальне в організації і діяльності органів регіонального управління по рішенню питань місцевого значення.

До них можна віднести принципи: захисту прав, свобод і законних інтересів; гласності; законності; поєднання місцевих і державних інтересів; оптимальної децентралізації; принцип оптимальної взаємодії органів регіонального управління (органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій).

Під спеціальними принципами регіонального управління розуміють локальні правила організації і функціонування кожного з органів регіонального управління.

Спеціальні принципи зафіксовані в законах України. Так спеціальні принципи регіонального управління, в свою чергу можна поділити на 2 групи:

I. Принципи організації та діяльності органів місцевого самоврядування (це народовладдя; колегіальності; виборності; правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законом; підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування) .

II. Принципи організації і діяльності органів місцевої державної адміністрації (це верховенство права; пріоритетності прав людини; відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність).

Отже, регіональне управління будується на сукупності принципів як єдиному комплексі засад, що перебувають у взаємодії. Саме тому не окремі принципи, групи принципів, а їх система є визначальною рисою, оптимального функціонування регіонального управління.

Література

1. Андресюк Б.П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми і перспективи. - К., 1997. - С.35-36.

2. Пылин 66. Основы и принципы местного самоуправления //Журнал российского права. - 1999. - №9. - С. 29.

3. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие. - М.,1996. - С.8.

4. Федеративный договор: Документы. Коментарии. /Редкол.: Абдулатипов Р.Г. и др. - М., 1992. - С.23.

5. Смирнов Т.С. Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні. Дис. ... канд. юрид. наук. - К., 1998. - С.41.

6. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Принципи радянського державного управління. - К., 1979. С. 5-7.

7. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. - М., 1997. - С. 91.


 
 

Цікаве

Загрузка...