WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право на недоторканість людини та громадянина і діяльність органів внутрішніх справ по його забезпеченню - Реферат

Право на недоторканість людини та громадянина і діяльність органів внутрішніх справ по його забезпеченню - Реферат

Право на недоторканість людини та громадянина і діяльність органів внутрішніх справ по його забезпеченню

Сьогодні розвинуті країни світу ставлять перед собою мету максимального забезпечення умов для здійснення прав і свобод людини, її життя, здоров'я, честі і гідності. Дійсність ввібрала в себе ідеї гуманізму, пріоритети загальнолюдських цінностей. Все це знаходить своє відображення у сучасних державах найбільш розвинутих країн - правових, демократичних, соціально-орієнтованих.

Забезпечення особистих прав і свобод, їх захист і ефективна реалізація - одне із головних завдань демократії.

В системі особистих конституційних прав і свобод людини і громадянина важливе місце належить суб'єктивним правам на недоторканість особи, житла і охорону їх особистого та сімейного життя, які являються невід'ємними елементами їх особистої свободи. Вони тісно між собою пов'язані, що дає змогу їх дослідити разом, виділивши з інших конституційних прав і свобод.

На наш погляд, особиста недоторканість - це суб'єктивне право людини і громадянина, яке гарантує їх свободу від протиправних посягань на життя, здоров'я, індивідуальну безпеку з боку кого б то не було, в тому числі воно не допускає незаконних і безпідставних дій посадових осіб державних органів і громадських організацій при виконанні ними своїх обов'язків, і яке надає можливість відновлення порушеного права.

В зміст права на особисту недоторканість доцільно включити такі елементи:

а) право на свободу людини і громадянина від протиправних посягань на їх життя, здоров'я, індивідуальну свободу і безпеку;

б) право на свободу від незаконних і безпідставних позбавлень волі, затримань, арештів, приводів в кримінально-процесуальному та адміністративному порядку;

в) право на свободу від незаконних і безпідставних особистих обшуків, освідувань, мір фізичного примусу, примусових мір медичного та виховного характеру в кримінально-процесуальному та в адміністративному порядку;

г) відновлення порушеного права шляхом відшкодування нанесеної моральної, матеріальної та фізичної шкоди.[1,25] Суб'єктивні права на особисту недоторканість, недоторканість її житла і сімейного і особистого життя людини в Україні

об'єднуються одним загальним терміном "недоторканість", що дає можливість розглядати в єдності і взаємозв'язку.

Під забезпеченням органами внутрішніх справ суб'єктивних прав недоторканості особистості, житла громадян і охорони їх особистого життя потрібно розуміти створення сприятливих умов для здійснення названих прав, запобігання їх порушення з боку кого б то не було, а також відшкодування втрат, що сталися в разі порушення прав громадян [2,22].

Забезпечуючи право на недоторканість, повинні діяти положення, згідно з якими:

а) ОВС покликані забезпечувати конституційне право на недоторканість житла громадян України;

б) компетенція і межі діяльності ОВС при правомірному обмеженні суб'єктивного права на недоторканість житла встановлені в Конституції України та в поточному законодавстві України.

ОВС України покликані забезпечувати і таке суб'єктивне право громадян, як охорона їх особистого життя (ст.31,32 Конституції України). Відносини, що виникають в сфері особистого життя громадян, регулюються в основному нормами моралі. Але деякі із цих відносин потребують і правового регулювання, так як це відповідає інтересам і окремих громадян, і суспільства в цілому.

Проаналізувавши, можна констатувати, що свобода особистості, особиста свобода та індивідуальна співвідносяться між собою як єдине і особливе. В нашому суспільстві свобода особистості знаходить своє закріплення в основних правах, свободах і обов'язках громадян України. По мірі виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, забезпечується розширення прав і свобод громадян, в тому числі і таких суб'єктивних прав, як недоторканість особи, її житла та охорона особистого життя громадян України.

Можна виділити ряд направлень діяльності ОВС, де деякі сторони особистого життя громадян пов'язані з їх діяльністю.

До них слід віднести діяльність міліції при провадженні:

а) дізнання і попереднього слідства;

б) по справам про адміністративні правопорушення;

в) по скаргам і заявам громадян;

г) по сімейно-побутовим конфліктам між громадянами. [3,7].

Межі компетенції та межі діяльності ОВС по охороні особистого життя у вищеназваних напрямках, завданнях полягають в тому, щоб попереджувати і запобігати втручанням працівників ОВС в особисте життя громадян там, де це у вигляді виключення не оговорено законодавством, запобігти розголошенню працівниками міліції відомостей про особисте життя громадян, якщо вони стали їм відомі у зв'язку з службовою діяльністю, прийняти міри для поновлення та відшкодування порушеного права на охорону особистого життя громадян [4,32].

Підводячи підсумки, можна зробити такі висновки.

1. Діяльність ОВС України по забезпеченню конституційних прав громадян України багатогранна.

2. Громадянські права людини і громадянина, які проаналізовані в даній роботі, в своїй сукупності пов'язані з тою соціальною сферою, де найбільше всього проявляється свобода особистих поглядів людини, її автономія, де для громадян більше всього є можливість проявити тільки свої особисті таланти, свій хист, виразити свої особисті інтереси.

3. При здійсненні ОВС своєї функції по забезпеченню реалізації прав і свобод людини та громадянина особливо важливо, з однієї сторони, у відповідності з моральними і правовими вимогами, ефективно охороняти особисті права громадян від чийогось посягання на них, а з другого боку - в процесі основної діяльності не переступати дозволених правом меж, не вмішуватися туди, де це спеціально не оговорено в законі, в особисте життя громадян.

4. Громадяни України мають право вимагати від ОВС максимально-ефективної роботи, законності, цілеспрямованості і справедливості кожного діяння органів міліції, їх співробітників, особливої уваги з їх боку, коли мова йде про обмеження навіть на законних підставах, тих чи інших прав громадян, в тому числі і тих, які розглядаються в даній роботі.

5. В діяльності ОВС не повинно бути місця зловживанням правом, порушенням дисципліни і порядку у всіх сферах нашого життя, що особливо актуально сьогодні, тому, що одна із важливих умов забезпечення швидкого соціально-економічного розвитку нашої держави і суспільства є зміцнення законності і правопорядку, побудова і функціонування правової держави і громадянського суспільства в Україні.

Література

1. Рабінович П.М. Права людини та їх правове забезпечення // Основи загальної теорії права і держави / Навчальний посібник для юрид. вузів і фак.- К., 1992. - 100с.

2. Ростовщиков И.В. Обеспечение прав и свобод личности в СССР: Вопросы теории. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1988. - 117с.

3. Михайлов П.М. Личные конституционные права и свободы советских граждан: деятельность милиции в сфере их реализации: Автореф. дисс.....канд. юр. наук: 12.00.02/КВШ. - К., 1990. - 20с.

4. Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. - М.: Юрид. лит., 1983. - 160с.


 
 

Цікаве

Загрузка...