WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми законності при застосуванні адміністративних стягнень - Реферат

Проблеми законності при застосуванні адміністративних стягнень - Реферат

Проблеми законності при застосуванні адміністративних стягнень

Проблеми побудови правової держави є надзвичайно актуальними для сучасного етапу розвитку України. Проголошення нашої держави в Конституції України правовою зумовлює необхідність їх практичного вирішення. Важливим елементом правової державності, умовою її здійснення є додержання принципу законності. Законність - фундаментальна категорія усієї юридичної науки та практики, а її рівень та стан є головними критеріями оцінки правового життя суспільства та його громадян. Жоден державний орган, посадова особа, організація, колектив, особа не повинні звільнятися від обов'язку підкорятися закону. Важливою умовою законності є чітке формулювання і закріплення в законодавстві правового статусу всіх учасників правовідносин, а також точне й неухильне додержання ними законів. Як зазначав І. Куян, законність - це режим (стан) відповідності суспільних відносин законам і підзаконним нормативно-правовим актам держави, який утворюється в результаті їх неухильного здійснення усіма суб'єктами права [1]. Будь-який закон жив тільки тоді, коли його положення виконуються, впливають на суспільні відносини та поведінку людей. Саме ця сторона права, яка пов'язана з життям закону, його дійсністю, характеризується поняттям "законність".

Ефективним засобом підтримання в суспільстві законності та правопорядку як елементів правової держави є юридична відповідальність взагалі та адміністративна зокрема.

Притягнення осіб до адміністративної відповідальності та накладення адміністративних стягнень нерозривно пов'язані з проблемами законності, точніше кажучи, з гарантіями останньої.

Застосування будь-якого засобу державного впливу на правопорушника повинно бути на підставі закону. Згідно зі ст. 7 Кодексу про адміністративні правопорушення України провадження по справам про адміністративні правопорушення здійснюється на підставі суворого дотримання законності. Законність при застосуванні адміністративних стягнень, в тому числі адміністративних стягнень у вигляді конфіскації та оплатного вилучення, - це здійснення всіх процесуальних дій у відповідності з вимогами ст.ст. 245-297 Кодексу про адміністративні правопорушення України.[2]

Встановивши порядок провадження, законодавство тим самим окреслило систему процесуальних гарантій, які забезпечують застосування адміністративних стягнень лише у випадках санкціонованих правом, в межах та у порядку, яке воно визначає. Ці гарантії взаємопов'язані та органічно доповнюють одна одну.

Окрім цього слід зазначити, що законність, яка є проявом загальної обов'язковості правових норм, потребує різних форм нагляду і контролю.

Одним з найефективніших видів контролю є судовий контроль. Взагалі контроль є одним з найбільш поширених і дієвих способів забезпечення законності. Його сутність полягає в тому, що суб'єкт контролю здійснює облік і перевірку того, як контрольований об'єкт виконує покладені на нього завдання і реалізує свої функції. Крім цього, він забезпечує не тільки перевірку конкретних фактів, а й реалізацію норм адміністративного права під час їх регулятивного впливу на суспільні правовідносини.

Судовий контроль у механізмі забезпечення законності виконує важливу функцію вирішення правомірності дій державних органів та їх посадових осіб.

Необхідною передумовою забезпечення законності та дійового захисту прав та свобод громадян є адміністративні суди. Про необхідність їх запровадження в Україні та про реформування всієї системи адміністративної юстиції тривалий час велися дискусії.

Згідно зі ст.124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. [3] Отже, як вже говорилось раніше, можна зробити висновок, що саме суди матимуть право застосовувати заходи адміністративної відповідальності, адміністративні стягнення. Побудова системи судів в Україні за принципом територіальності та спеціалізації дає можливість створити єдину систему адміністративних судів, які будуть розглядати і справи про адміністративні правопорушення.

Для повноцінної діяльності адміністративних судів необхідна, насамперед, правова база, яка регламентує виконання ними своїх функцій. Цій меті має відповідати Адміністративно-процесуальний кодекс України, норми якого встановлюватимуть порядок та підстави перевірки законності адміністративних актів, а також визначатимуть компетенцію адміністративних судів, процедуру судочинства у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин.

Все це має сприяти зміцненню законності, додержання якої є необхідним та найважливішим засобом охорони суб'єктивних прав громадян.

Література

1. КуянІ. Адміністративна відповідальність як інструмент правової держави//Право України. - 1998. - №5. - С.66.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної Ради Української РСР 1984 додаток до №51 ст.1122 (з наступними змінами та доповненнями).

3. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996.-№30.


 
 

Цікаве

Загрузка...