WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Взаємовідносини органів внутрішніх справ з населенням - Реферат

Взаємовідносини органів внутрішніх справ з населенням - Реферат

Взаємовідносини органів внутрішніх справ з населенням

Орієнтація на ідеї громадянського суспільства та соціальної правової держави обумовлена об'єктивними потребами суспільного та політичного розвитку в пострадянській Україні і стала основою визначення Конституцією України нового правового статусу органів і посадових осіб державної влади, місцевого самоврядування та розподілу влади між ними. У цьому зв'язку актуальним є дослідження проблеми удосконалення діяльності органів внутрішніх справ на новій конституційній основі. В даній доповіді я зупинюся на проблемах взаємовідносин органів внутрішніх справ з населенням.

Конституційне положення відносно народу як носія суверенітету та єдиного джерела влади означає участь народу в управлінні державою та виключне право народу своїми вольовими рішеннями визначати і змінювати конституційний лад України. Вихідною позицією є організація державної влади, здійснюючи яку народ координує діяльність всіх суб'єктів суспільного життя. У зв'язку з цим важливого значення набуває принцип взаємодії органів внутрішніх справ з населенням та принцип гласності.

Ще донедавна у громадській думці панувало в основному таке уявлення: міліція - озброєний загін пролетаріату, каральний меч революції. Немає необхідності доводити, що подібна характеристика, у якій акцент робився саме на значенні примусу державного насильства у роботі міліції, не дуже сприяла тому щоб населення сприймало міліцію, її співробітників як надійних помічників у складних життєвих ситуаціях [1].

Соціологічні дослідження в Україні свідчать про те, що ступінь довіри громадян до міліції дуже низький. Так, у 1995 році соціологічною службою "Соціс - Геллама" було проведене опитування, яке є підтвердженням даного факту: цілком міліції довіряють лише 18,6 % респондентів, 36% - наскільки довіряють, настільки й ні, 38,7% — зовсім не довіряють [2].

Подібні соціологічні дослідження, проведені в деяких зарубіжних країнах свідчать про те, що більшість населення цих країн підтримує діяльність поліції та довіряє їй. У США, наприклад, понад 80 % громадян підтримують поліцейські акції, спрямовані на охорону громадського порядку. Неабиякий авторитет має поліція Англії. Так, до 75% населення з повагою ставиться до її роботи, схвалює її зусилля та ладне надавати їй допомогу в охороні громадського порядку [3].

На мій погляд, важливий вплив на формування громадської думки має надходження в засоби масової інформації об'єктивних даних про реальний стан злочинності та заходи боротьби з нею. А для того, щоб принцип взаємодії ОВС з населенням запрацював, в основу його вихідних положень доцільно покласти нові засади, які мають спиратися на широке залучення громадськості до взаємодії з цими органами через індивідуальну форму спілкування. Тільки повернення довіри до працівників міліції і усвідомлення всіма членами суспільства необхідності надання їй допомоги в боротьбі зі злочинністю, дасть можливість залучити до цієї роботи найбільш свідому частину населення.

В демократичній, соціальній, правовій державі, на шляху до створення якої знаходиться Україна, важливого значення набуває функція соціальної допомоги населенню з боку органів внутрішніх справ. Тому правильною видається думка В.Вебера, який, визначаючи роль поліції у суспільстві відповідно до здійснюваних нею "функцій підтримки", сказав, що поліція, її представники у цьому плані не що інше, як люди структури, котрі одночасно є й радниками, й помічниками у виході з скрутного становища, вони наче "соціальний батько", який у своїй громаді (населенні, що живе на відповідній території із самоврядним управлінням) допомагає вирішувати усі складні питання [1].

Тож, на мою думку, підвищенню престижу органів внутрішніх справ в нашій державі сприятиме реалізація функції соціальної допомоги населенню, яка зводиться до таких напрямків діяльності:

• надання морально-психологічної допомоги жертвам злочинів, сім'ям загиблих в результаті злочинів;

• встановлення і підтримка добрих взаємовідносин з громадськими формуваннями;

• надання консультацій населенню з правових питань тощо.

Крім того, для підвищення рівня ефективності взаємовідносин міліції і народу необхідно:

1. Створити повноцінну правову базу для ефективної взаємодії органів внутрішніх справ з громадськістю, а також залучення представників усіх верств населення до охорони правопорядку та організації профілактичної роботи.

2. Підвищити авторитет працівників міліції, забезпечити формування такого рівня взаємовідносин міліції і народу, щоб усі розроблені і упроваджені заходи, що вживають правоохоронні органи, сприймались і підтримувались усіма верствами населення.

3. Забезпечити впровадження наукових рекомендацій та зарубіжного досвіду партнерських відносин поліцейських органів з населенням.

4. Сприяти налагодженню системи інформування населення за допомогою засобів масової інформації з питань зміцнення правопорядку і боротьби зі злочинністю.

5. Сприяти розвитку форм соціальної активності населення та міліції у зміцненні законності та правопорядку в країні. Заслуговує на увагу зарубіжний досвід взаємодії поліції з населенням з застосуванням системи "паблік рилейшинз", яка

є важливим методом зміцнення авторитету державних і недержавних інститутів у суспільній думці.

Література

1. Копєйчиков В. Троян О. Що береже моя міліція?//Віче. - 1994. - №10. - С.41.

2. Гадання "Соціс-Геллапа" на суспільній думці//Україна молода. - 1995. - № 17(335). - 28 лютого.

3. Заросило В. О. Громадяни та міліція: проблема зниження антагонізму//Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 1996. - №4. - С152.


 
 

Цікаве

Загрузка...