WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основні принципи побудови та призначення податкової системи України - Реферат

Основні принципи побудови та призначення податкової системи України - Реферат

Основні принципи побудови та призначення податкової системи України

На сучасному етапі розвитку української економіки виникає необхідність детальнішого і глибшого аналізу податкової системи України, вивчення напрямків її удосконалення і побудови відповідно до умов, що склалися у нашій державі. Водночас слід зосередитись на аналізі основних принципів податкової системи, які відіграють основну роль у формуванні податкової політики держави. Діючі в країні податкові закони та інші нормативні акти фіскального характеру не повинні суперечити цим орієнтирам, оскільки принципи виступають як гаранти дотримання основних прав людини - найвищої цінності у суспільстві1.

У різних країнах податкові системи мають свої особливості, які визначаються податковою політикою, що включає встановлення різних видів податків, порядок стягнення податків, відповідальність за порушення розпоряджень податкових органів. Податки виступають найбільш важливим інструментом регулювання економічних відносин та інтересів держави, відіграють основну роль у формуванні доходної частини бюджету, покликані стимулювати економічний розвиток держави.

У сучасному розумінні податки у суспільстві - це встановлені законом обов'язкові платежі фізичних і юридичних осіб, що здійснюються згідно з законодавчими актами тієї чи іншої країни. Податки віддзеркалюють як позитивні, так і негативні сторони економічного життя. Виконуючи свої функції (стимулюючу і фіскальну), вони забезпечують, по-перше, надходження до бюджету а, по-друге, можливість впливу на всі сторони соціально-економічного розвитку суспільства. Тому досить важливим є питанням про встановлення таких податків, які б виконували обидві функції.

Основні види податків та зборів визначені в Законі України "Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997 р. Встановлення податків, визначення строків сплати податків регулюються відповідними законодавчим актами, які побудовані на певних принципах системи оподаткування, визначених у статті 3 Закону.

На даний час в Україні питання про встановлення податкової політики, яка б відповідала основним принципам її реалізації є досить актуальним. Для розв'язання цієї проблеми задіяно тисячі вчених, фахівців Державної податкової адміністрації України, на цю тему написано безліч статей, прийнято велику кількість нормативних актів, проте бажаного результату не одержано.

Необхідність реформування податкової системи України пов'язана з тим, що порушуються основні принципи її побудови та призначення. Насамперед слід зупинитись на таких постулатах як: економічна обгрунтованість, стабільність, доступність і обов'язковість.

Принцип економічної обґрунтованості полягає як у ефективності стягнення самих податків, так і у встановленні таких податків, які б стимулювали соціально-економічний розвиток держави. Ефективність стягнення податків передбачає: забезпечення повноти і своєчасності сплати податків, мінімальність витрат пов'язаних із обліком платників і збиранням податків, максимальне виключення можливості ухилення від податків. Немає сенсу встановлювати такі податки, які надто складно мобілізувати в бюджет, або такі, стягнення яких потребує значних витрат.

Водночас аналіз податкової системи Україна свідчить, що її удосконалення повинно іти у напрямку зниження податкового тягаря. Для забезпечення поліпшення ділової активності, економічного зростання, широкого розвитку науково-технічного прогресу розвитку вітчизняного виробництва, підприємницької та інвестиційної діяльності, в проекті Податкового кодексу передбачається знизити податкові ставки таких основних видів податків як: ПДВ, податок на прибуток підприємств, податок на прибуток громадян.

З метою зниження розмірів ставок податків у законодавстві передбачається розширити базу для нарахування податків за рахунок скорочення і скасування пільг при визначенні об'єктів оподаткування, забезпечивши при цьому рівність всіх суб'єктів підприємницької діяльності.

Однією з найголовніших вимог до податків є їх стабільність протягом досить тривалого періоду. Часті зміни в законодавстві України призводять до порушення принципу стабільності податкової системи, що в свою чергу породжує ряд негативних наслідків. Це, насамперед, невпевненість у своїй фінансовій діяльності підприємств, а також низький рівень податкової роботи, оскільки для освоєння того чи іншого податку як податковій службі, так і платнику потрібний час. На мою думку стабілізація податкової системи відбудеться тільки з прийняттям Податкового кодексу.

Досить важливою проблемою для реформування податкової системи є забезпечення принципу доступності, тобто дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів. Порушення цього принципу в Україні відбувається внаслідок наявності в податковому законодавстві великої кількості нормативних актів. Тут виникає необхідність переходити від численної кількості нормативних актів до їх якості. При реформуванні Податкового кодексу повинні бути чітко визначені такі елементи оподаткування як: платник податку, об'єкт оподаткування, база оподаткування, податковий період і податкова ставка, порядок обчислення і сплати податку.

Ще один принцип , на який також слід звернути увагу - це обов'язковість сплати податку. Статтею 67 Конституції України визначено: "Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом". Отже, кожен громадянин повинен вважати своїм обов'язком сплачувати податки. Ці кошти витрачаються в інтересах всього суспільства, а громадяни одержують їх у вигляді пенсій, допомог, права на безкоштовне навчання, лікування, відпочинок .

Обов'язковість включає і відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства. Спроба ухилення від сплати податку тягне за собою застосування штрафних санкцій, сплату пені, адміністративну або кримінальну відповідальність, які передбачені і діють на підставі Закону "Про систему оподаткування".

Вивчення досвіду боротьби із злочинами у сфері оподаткування розвинутих країн показало, що податкове законодавство України потребує радикального реформування. У новому Податковому кодексі повинні бути закріплені принципи:

• ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за вчинення податкового правопорушення як за підстави і порядку які передбачені в Кодексі;

• тільки податкові органи повинні нести обов'язок доводити обставини, що свідчать про факт податкового правопорушення і винність платника податку;

• ніхто не повинен вважатися винним у порушенні податкового законодавства, доки його вина не буде доведена у встановленому законом порядку;

• має бути чітко визначений статус фізичних і юридичних осіб2.

Підсумовуючи вищесказане можна зробити висновки, що зміни в систему оподаткування потрібно проводити, визначаючи цю проблему як таку, що гальмує розвиток економіки нашої країни. Основною метою реформування системи оподаткування є сприяння стабілізації промислового виробництва та підвищення його ефективності і на цій підставі задоволення державних і соціальних потреб. У процесі розробки нових законодавчих актів, пов'язаних з оподаткуванням, у тому числі при внесенні змін і доповнень до чинного законодавства, а особливо при розробленні проекту Податкового кодексу повинні враховуватись основні принципи побудови і призначення податкової системи. Саме за таких умов податкова система буде позитивно впливати на всі сторони життя нашої молодої держави.

Література

1. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. - К.:1998. - 273 с

2. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. в редакції Закону від 18 лютого 1997 р.// Відомості Верховної Ради України.

3. Степанюк О. Проблеми відповідальності за порушення податкового законодавства //Актуальні проблеми правознавства. - Тернопіль, 2000.- 156 с


 
 

Цікаве

Загрузка...