WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Досягнення соціального ефекту як мета здійснення інвестицій - Реферат

Досягнення соціального ефекту як мета здійснення інвестицій - Реферат

Досягнення соціального ефекту як мета здійснення інвестицій

Зміст соціального ефекту як мети здійснення інвестицій в чинному законодавстві не розкрито. В ст. 1 Закону України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. через поняття "інвестиції" визначається мета вкладення інвестицій як створення прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту.

В юридичній літературі панують неоднозначні думки щодо доцільності існування такої самостійної мети інвестиційної діяльності як досягнення соціального ефекту. Так, Г. Виноградова стверджує, що встановлення такої мети здійснення інвестиційної діяльності не відповідає економічній сутності самого інвестування, адже основна економічна ознака інвестицій - це їх прибутковість.1 О.Е. Сімсон вважає, що інвестиційною діяльністю варто визнати тільки ту діяльність, яка спрямована саме на одержання прибутку, тому що діяльність з метою досягнення соціального або іншого нематеріального ефекту не відповідає економічній суті інвестування, яка полягає в процесі збільшення капіталу2 Аналогічну позицію відстоює і Ю. С. Шемшученко: інвестиція - це не безвідплатна допомога, не позика, а цінності, які вкладаються з метою одержання прибутку3

Економісти О. Д. Рябченко, Г. Г. Тарасенко, П. В. Цибань, О. М. Чаленко вважають, що визначення в законодавстві здійснення інвестицій з метою одержання соціального ефекту є неточним. Цей ефект може досягатися не від прямих інвестицій в підприємство, а через збільшення доходів від інвестиційної діяльності і відповідних надходжень до держбюджету, що використовують на фінансування соціальних програм.4 Таким чином, наведена точка зору щодо коментованого питання зводиться до того , що досягнення соціального ефекту не є самостійною метою інвестування, а досягається завдяки отриманню прибутку. Аналогічний погляд на це питання має А. В. Омельченко. Він узагальнює дві мети і вважає, що інвестування здійснюється з метою отримання (доходу) та досягнення соціального ефекту5 Г. Виноградов також вважає, що суспільно корисний ефект досягається не з огляду на те, що він є метою інвестування, а внаслідок досягнення мети інвестиційної діяльності - отримання прибутку6

Таким чином, на противагу вимогам інвестиційного законодавства, в юридичній та економічній літературі чітко закріпилася позиція щодо наявності однієї самостійної мети інвестування - отримання прибутку (доходу). Досягнення ж соціального ефекту можливе тільки внаслідок отримання прибутку.

В зарубіжній літературі також не виокремлюється досягнення соціального ефекту як мета здійснення інвестицій. Так, під категорією "інвестиція" (investment), як правило, розуміють використання грошей для збільшення в майбутньому їх вартості і отримання прибутку (placing of money so that it will increase in value and produce an income).7 В ст. 1 Федерального Закону Російської Федерації "Про іноземні інвестиції в Російській Федерації, що здійснюються у формі капітальних вкладень" від 25 лютого 1999 р. встановлено, що метою здійснення інвестиційної діяльності є отримання прибутку та (або) досягнення іншого корисного ефекту. В Законі про іноземні інвестиції В'єтнаму у визначенні іноземних інвестицій відсутній такий критерій як отримання прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту8

Отже, в законодавстві інших держав не заперечується існування самостійної мети здійснення інвестицій - досягнення соціального ефекту.

Ведучи мову про досягнення соціального ефекту, слід зважати на те, що останній може бути двох видів: особистий та суспільний. Особистий соціальний ефект досягається при звичайних споживчих відносинах, що не пов'язані з інвестуванням. Суспільний соціальний ефект не має індивідуального характеру і поширюється на необмежене (чи визначене) коло осіб. Слід погодитись з Г. Виноградовою та іншими вченими стосовно того, що суспільний соціальний ефект досягається також і при здійсненні інвестування з метою отримання прибутку. В такому контексті суспільний соціальний ефект проявляється у створенні (збереженні) робочих місць, підвищенні ефективності виробництва (сфери послуг), розбудові необхідної інфраструктури, збільшені надходжень до державного бюджету тощо.

Так, наприклад, 17,9 мільйона доларів США будуть залучені в економіку Луганської області внаслідок реалізації чотирьох інвестиційних проектів. Свідоцтва на такі проекти отримали красноградський "Редейтранс" - на створення нового підприємства для автоперевезень, донецьке ВАТ "Укрпідшипник" - на розміщення технологічного обладнання на проммайданчику шахти "Должанська -Капітальна" ГХК "Свердловантрацит", краснодонський "Краст" - на виробництво металевих контейнерів і свердловський "Укрис". Згадані підприємства розпочали реалізацію своїх бізнес - проектів. Очікується, що буде створено 623 нових робочих місць.9 Це є прикладом реалізації інвестицій з метою отримання прибутку та досягнення суспільного соціального ефекту.

Крім того досягнення суспільного соціально ефекту може бути окремою метою інвестування, не пов'язаною з отриманням прибутку. Так, Постановою Кабінету Міністрів України "Про утворення Українського фонду соціальних інвестицій" від 28 квітня 2000 р. утворено Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ). УФСІ створюється для надання підтримки найменш соціально захищеним верствам населення і створення робочих місць шляхом сприяння розвитку підприємства в межах реалізації проекту Світового банку "Фонд соціальних інвестицій". УФСІ має бути неприбутковою установою, фінансування діяльності якої здійснюється за рахунок фінансових ресурсів згаданого проекту ВБ, коштів японського гранту на 150 тис. дол. (угоду про виділення якого підписано 24 грудня 1999 p.), а також коштів інших донорів, благодійних внесків тощо.10 З огляду на викладене, презюмується, що інвестори вкладають інвестиції в діяльність фонду з метою досягнення суспільного соціального ефекту. Розглянемо наступний приклад. Так, згідно з Положенням про інвестування будівництва та придбання життя для військовослужбовців Збройних сил України, затверджене Указом Президента від 1 липня 1993 p., між інвестором та Міністерством оборони України як учасником інвестиційної діяльності укладається угода, в якій передбачається використання інвестиційних коштів виключно на вирішення житлової проблеми військовослужбовців шляхом: 1) будівництва силами українських або іноземних будівельних організацій (фірм) жилих містечок (кварталів, будинків) на умовах здачі житла "під ключ" у комплексі з інженерними комунікаціями та спорудами соціально-побутової та торгівельної інфраструктури; 2) купівлі квартир або будинків у місцевих Рад, підприємств і організацій різних форм власності та громадян.

Дана угода має інвестиційний характер і опосередковує здійснення інвестицій у формі передачі майна з метою інвестиційної діяльності. Коментована угода не передбачає отримання інвестором прибутку, в угоді тільки закріплюється зобов'язання щодо погашення інвестицій, що не можна розглядати як збільшення вартості вкладеного капіталу. Ця угода укладена з метою досягнення суспільного соціального ефекту від здійснення інвестицій, який полягає в тому, що визначеному числу військовослужбовців надається житло. Тому, можна стверджувати, що соціальний ефект досягається інвестором, який полягає у тому, що певне коло осіб отримує матеріальну чи нематеріальну вигоду. І ця категорія осіб, звичайно, що не персоніфіковано, визначається в інвестиційних договорах (контрактах), укладених з метою досягнення соціального ефекту.

Тому, незважаючи на плідні дискусії в літературі щодо доцільності існування такої окремої мети інвестиційної діяльності, все ж таки в чинному інвестиційному законодавстві правильно визначено досягнення соціального ефекту як самостійної мети здійснення інвестицій. Тільки слід уточнити, що це суспільний, а не особистий соціальний ефект.

Література

1 Виноградова Г. Іноземне позикове інвестування в Україні: стан і перспективи розвитку законодавчого регулювання //Право України. - 2000. - №1. - С.69.

2 Сімсон О. Є. Правові особливості договорів інвестиційного характеру /Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.03 - Національна юридична академія України ім.. Я. Мудрого, Харків, 2001. - С.8.

3 Шемшученко Ю. С Іноземні інвестиції і гарантії держави //Урядовий кур'єр. - 1999. - 30 січня. - №18. - С.4.

4 Інвестиційна діяльність і приватизація. / О. Д. Рябченко, Г. Г. Тарасенко, П. В. Цибань, О. М. Чаленко. - Х.Юснова, 1999. - С 5. 5Омельченко А. В. Інвестиційне право: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 1999. - С.13.

6 Виноградова Г. Іноземне позикове інвестування в Україні: стан і перспективи розвитку законодавчого регулювання //Право України. - 2000. - №1. - С.69.

7Dictionary of Law. Second edition. Peter Collin Publishing Ltd, 1993. - P.128.

8 Фам Щи Чунг Правовое регулирование иностранных инвестиций во Вьетнаме /Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.03 - Киевский университет им. Т. Шевченко, Киев, 1992. - С.14.

9Сьогодні інвестиції - завтра робочі місця / За повідомленнями інформбюро "Принцип" // Урядовий кур'єр. - 2000. - 16 травня. - №86. - С.5. 10Створено Український фонд соціальних інвестицій // Закон і бізнес. - 2000. - 13 - 19 травня. - №20(442). - С.1; Герейло В. Фонд соціальних інвестицій //Урядовий кур'єр. - 2000. - 13 травня . - №85. - С.10.


 
 

Цікаве

Загрузка...