WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Порядок створення громадських організацій в Україні - Реферат

Порядок створення громадських організацій в Україні - Реферат

Порядок створення громадських організацій в Україні

Залежно від співвідношення суспільства та держави особистість має повний простір для самореалізації, який забезпечується наявністю широкого кола прав та свобод. Права та свободи є найбільшою цінністю для суспільства в цілому і для кожної людини зокрема, тому можливість їх здійснення є показником демократичності держави [1, c.5].

Серед усіх прав і свобод особливе місце займає право на об'єднання. В Україні порядок створення і засади діяльності об'єднань регулюються Конституцією та Законом України "Про об'єднання громадян". Згідно з цим законом одним з видів об'єднання громадян є громадська організація, яка створюється для задоволення та захисту інтересів певного кола однодумців [2, c.105].

Отже, громадська організація - це результат реалізації права особи на об'єднання. Проте для створення такої організації необхідно докласти чимало зусиль. По-перше, треба з'ясувати, який статус потрібен вашій організації: місцевий, всеукраїнський чи міжнародний. Необхідно зазначити: чим вищий статус організації, тим складніше і дорожче її утворити.

Юридичним фактом, що засвідчує створення організацій, є рішення установчих зборів про затвердження статутних документів організації та про обрання її керівного складу. До початку зборів слід підготувати проект установчих документів організації (статут), продумати структуру управління організацією, способи її фінансування та визначитися з керівним складом.

Статут - це головний установчий документ, який відповідно до ст 13 Закону України "Про об'єднання громадян" повинен містити:

1) назву об'єднання громадян (повну і скорочену), його статус та юридичну адресу;

2) мету та завдання об'єднання громадян;

3) умови та порядок прийому в члени об'єднання громадян, вибуття з нього;

4) права та обов'язки членів (учасників) об'єднання;

5) порядок утворення та діяльності статутних органів об'єднання, місцевих осередків та їх повноваження;

6) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;

7) порядок внесення змін і доповнень до статуту;

8) порядок припинення діяльності об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією.

У статуті можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об'єднання громадян. Статут не повинен суперечити законодавству України.

Проведення установчих зборів відбувається за загальновідомою процедурою: збори обирають головуючого, секретаря та затверджують порядок денний. До порядку денного включаються такі питання: про заснування організації; про затвердження статуту; про обрання керівних органів.

За результатами установчих зборів складається протокол, який підписується головуючим на зборах та секретарем. Протокол обов'язково повинен містити чітко викладене рішення зборів про створення організації, про затвердження статуту та про обрання керівних органів організації відповідно до статуту. Варто зазначити, що чіткий протокол із зрозумілими формулюваннями рішень зборів є необхідною умовою реєстрації організації [2, c.109].

Оскільки досить часто при реєстрації організації виникає необхідність внести деякі корективи до статуту, що не мають принципового характеру, варто в протоколі зборів записати фразу: "Дозволити (назва органу, наприклад, правлінню) вносити до статуту необхідні редакційні зміни, що випливатимуть у процесі реєстрації і не міняють принципових положень статуту та проінформувати про них на чергових зборах організації".

На установчих зборах слід обов'язково оформити ще один документ, який є дуже важливий для реєстрації, - відомості про засновників. Ці відомості мають включати: прізвище, ім'я, по батькові особи, рік її народження, місце постійного проживання, ідентифікаційний код кожного із засновників.

Враховуючи той факт, що засновників може бути багато, то такі дані варто отримати хоча б про тих засновників, які увійшли до складу керівних органів. З моменту проведення установчих зборів та підписання протоколу організація вважається утвореною. Проте приступити до виконання своїх статутних завдань вона зможе лише після повної її легалізації, яка здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про заснування. В разі повідомлення про заснування організація не одержує статусу юридичної особи і не може бути суб'єктом цивільно-правових відносин.

Легалізація всеукраїнських і міжнародних громадських організацій здійснюється Мін'юстом, їх місцевих осередків та місцевих громадських організацій- Головним управлінням юстиції Мін'юсту в АРК, обласними, Київськими та Севастопольськими міськими, районними в містах Києві та Севастополі управліннями юстиції, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад. До реєструючого органу подаються такі документи: заява про реєстрацію; статут в двох примірниках; протокол установчих зборів у двох примірниках; дані про склад керівництва центральних статутних органів; дані про наявність місцевих осередків; документ про сплату реєстраційного збору; дані про засновників; документ, що підтверджує надання юридичної адреси.

Орган реєстрації розглядає всі ці відомості у двомісячний строк і виносить рішення про реєстрацію чи про відмову у реєстрації. В разі позитивного рішення засновнику видається свідоцтво про реєстрацію.

Державна реєстрація є завершальним етапом cтворення юридичної особи, правосуб'єктність якої визначається положеннями установчих документів [3 c.18]. Для того, щоб остаточно утвердити громадську організацію як реально існуючу і легальну організацію, слід стати на облік в таких органах і установах: управлінні статистики (видається довідка про реєстрацію, в якій зафіксовано ідентифікаційний код організації), ДПА, в банку, в якому організація відкриває рахунок, в дозвільній системі УВС (для виготовлення печатки), фонді соціального страхування, пенсійному фонді, фонді зайнятості.

Отже, якщо:

1) на оригіналі статуту стоять штампи ДПА, пенсійного фонду, фонду соціального страхування і фонду зайнятості, а також на ньому є відмітка про відкриття рахунку в банку;

2) на оригіналі свідоцтва про державну реєстрацію є штамп дозвільної системи УВС;

3) у теці документів є протокол установчих зборів, дані про засновників, накази про призначення керівника і головного бухгалтера, копії документів, одержані в управлінні статистики, банку, пенсійному Фонді, Фонді соціального страхування і фонді зайнятості;

4) є печатка і штампи;

5) організація має постійний поточний рахунок в банку, а керівник і головний бухгалтер мають перепустки до нього, - то лише в цьому випадку можна стверджувати, що право громадян на об'єднання реалізоване і новостворена громадська організація може приступити до виконання завдань, що стоять перед нею.

Література

1. Об'єднання громадян, благодійництво та соціальний захист в Україні/За ред. О.І. Сушинського. - Львів: Ліга-Прес, 2000. - С 5-8. 2 Настільна книга неприбуткових організацій / За ред. А. Ткачука. - К., Інститут громадянського суспільства, 2000. - С 105-123; 3. Кравчук В. Про правоздатність юридичних осіб: окремі питання //Право України. - 1999. -Ms11. -с 16-19.


 
 

Цікаве

Загрузка...