WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Цивільно-правова природа договору на надання медичних послуг - Реферат

Цивільно-правова природа договору на надання медичних послуг - Реферат

Цивільно-правова природа договору на надання медичних послуг

Закріплене в ч. 1 статті 49 Конституції України право на медичну допомогу є особистим немайновим правом фізичних осіб, що забезпечує їх фізичне існування.

Реалізація даного права опосередковується вступом у відповідні правовідносини. Відносини з приводу надання медичної допомоги характеризуються специфічними рисами та особливостями, основними з яких є підстави виникнення й правовий статус суб'єктів даних правовідносин. У зв'язку з чим правовідносини з надання медичних послуг можна розділити на публічно-правові та приватноправові.

Публічно-правові відносини виникають з прямої вказівки закону (наприклад: пп. 15, 24 ч.1 ст. 10 Закону України "Про міліцію", ч. 4 ст. 18 Закону України "Про пожежну безпеку", ч.2 ст. 30 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я), носять характер підпорядкування одного суб'єкта іншому (пацієнта - лікарю) і є реалізацією публічної функції по охороні здоров'я населення держави.

Сферу приватноправових складають всі інші правовідносини, яким притаманні ознаки цивільних правовідносин, такі як:

• самостійність та незалежність суб'єктів;

• юридична рівність суб'єктів;

• диспозитивність у регулюванні таких відносин.

Під поняттям "медична допомога" слід розуміти комплекс заходів медико-соціального характеру, що включає профілактичну, лікувальну, діагностичну, реабілітаційну, протезно-ортопедичну і зубопротезну допомогу, а також догляд та обслуговування дітей, хворих, непрацездатних та інвалідів.

Надання кожного виду допомоги може бути врегульовано нормами цивільного права, що регулюють зобов'язання підрядного типу або зобов'язання про надання послуг.

Розмежування цих видів зобов'язань проводиться виходячи з того, що є результатом. В зобов'язаннях підрядного типу результат в уречевленій формі (створення індивідуально-визначених речей), в другому виді зобов'язань - немає уречевленої форми та споживається в момент надання послуги. Послуги носять нематеріальний характер і пов'язані з особою виконавця договору

Для виокремлення тих послуг, що входять до зобов'язань підрядного типу, від тих, що входять до зобов'язань про надання послуг, необхідно навести їх дефініції.

Профілактика - система гігієнічних та медичних заходів, направлених на забезпечення високого рівня здоров'я й попередження хвороб.

Термін терапія (від грецького therapeia - лікування) в сучасній медицині вживається в двох значеннях, одне з який означає так звані консервативні методи лікування, яке співіснує з поняттям "терапія" з первинним змістом, який є більш ширшим і означає лікування взагалі.

Діагностика (обстеження) - комплекс досліджень, що проводяться цілеспрямовано для виявлення індивідуальних особливостей особи, встановлення діагнозу, підбору раціонального лікування, спостереження за процесом протікання хвороби, визначення прогнозу.

Реабілітація в медицині - комплекс медичних, педагогічних, професійних та юридичних заходів, направлений на відновлення (або компенсацію) порушених функцій організму та працездатності хворих, інвалідів. Медичні заходи (медична реабілітація), лікувальні заходи, направлені на відновлення здоров'я.

Протезно-ортопедичну і зубопротезну допомогу об'єднує такий вид допомоги, як протезування. Протезування - вид лікувальної допомоги, що забезпечує хворих, інвалідів різноманітними протезами та ортопедичними виробами як для заповнення анатомічних дефектів (на останньому етапі медико-соціальної реабілітації), так і з лікувальною метою (на етапах відновлювального лікування).

Поєднання в одному договорі кількох видів медичних послуг є договором на медичне обслуговування, тому догляд та обслуговування дітей, хворих, непрацездатних та інвалідів є договором на медичне обслуговування.

З переліку допомог лише протезування має уречевлений результат, що дає нам підстави констатувати віднесення протезно-ортопедичної та зубопротезної допомоги до зобов'язань підрядного типу а всі інші - до зобов'язань про надання послуг.

Даний договір слід також відмежовувати від договору про надання ритуальних послуг. Договір про надання медичних послуг спрямований на надання послуг, які задовольняють потребу в охороні здоров'я, лікуванні, тобто підтриманні, відновленні здоров'я, в той час, як ритуальні послуги надаються з метою поховання фізичної особи, яка померла.

Договір про надання медичних послуг є консенсуальним, двостороннім (сторонами є замовник та виконавець), може бути оплатним чи безоплатним. Проект Цивільного кодексу України відносить його до публічних договорів, але такий висновок випливає з аналізу діючого законодавства (Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"). Спеціально правового регулювання щодо форми договору немає. Практика свідчить, що вона є як усна, так і письмова.

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можемо дати визначення такого договору.

Договір про надання медичних послуг- це договір, за яким одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням іншої сторони надати послугу профілактичного, лікувального, діагностичного, реабілітаційного характеру, а замовник зобов'язується прийняти й оплатити зазначену послугу.

Література

Л. Ігнатюк,аспірантка Львівського національногоуніверситетуімені Івана Франка


 
 

Цікаве

Загрузка...