WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Склад майнового комплексу підприємства як об'єкт застави - Реферат

Склад майнового комплексу підприємства як об'єкт застави - Реферат

Склад майнового комплексу підприємства як об'єкт застави

В Цивільному Кодексі України визначення поняття "майнового комплексу підприємства", на жаль, відсутнє. Закон України "Про заставу", визначаючи особливий порядок іпотеки майнового комплексу підприємства, також не дає поняття "майнового комплексу " [1]. Поняття майнового комплексу визначено в Законі України від 4 квітня 1992 р. "Про оренду державного та комунального майна". В ст.4 цього закону зазначено, що " цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розташований, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання".

Проект Цивільного Кодексу України в якості самостійного об'єкту цивільних прав виділяє майновий комплекс (цілісний майновий комплекс). Згідно проекту, підприємство - це єдиний майновий комплекс, який являє собою сукупність матеріальних і нематеріальних активів, основних фондів і оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі підприємства [2].

Застава майнового комплексу підприємства згідно ст.38 Закону України "Про заставу" є іпотекою, тобто одним із видів застави.

Іпотека майнового комплексу підприємства і його структурного підрозділу, якщо інше не передбачено законом чи договором, поширюється на все його майно, в тому числі на основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, відображені в самостійному балансі підприємства.

Згідно Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27 квітня 2000 року та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" від 20 жовтня 1999 року основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально - культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Основні засоби класифікуються за такими групами:

- на основні засоби (земельні ділянки; будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар, багаторічні насадження, інші основні засоби);

- інші необоротні матеріальні активи (бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, природні ресурси, інвентарна тара, предмети прокату, інші необоротні матеріальні активи).

Що стосується запасів, то вони включають:

- сировину, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг;

- незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів;

- готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно - правовим актом;

- та інше [3].

Не всі майнові комплекси і їх структурні підрозділи підприємств можуть бути предметом іпотеки. Предметом застави не можуть бути об'єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації.

Проблема визначеності кола майна, на яке розповсюджується іпотека майнового комплексу підприємства, загострюється ще й тим, що в різні періоди часу підприємству може належати різне майно. І цілком можливо, що в момент звернення стягнення на майновий комплекс підприємства у боржника не буде не лише майна, яке було відображено в балансі підприємства в момент укладення іпотеки, але і взагалі ніякого іншого майна, крім боргів.

Закон України "Про іпотеку" не захищає заставодержателя від можливих фінансових невдач чи зловживань зі сторони заставодавця, які можуть призвести до фактичної відсутності майна у підприємства на момент стягнення.

Необхідно ст.38 Закону України "Про іпотеку" доповнити наступною редакцією: " Іпотека майнового комплексу підприємства розповсюджується на все майно, яке належить і буде належати підприємству в період дії договору іпотеки. В період дії договору іпотеки підприємство зобов'язується мати не менше подвійної суми, передбаченої договором".

Існує незрозумілість щодо застави майнових прав акціонерних товариств, державних і орендних підприємств, які перебувають у процесі приватизації та входять у сферу управління Фонду держмайна України. На заставу таких прав поширюється обмеження в рамках, встановлених наказом Фонду № 618 від 4 червня 1996 р. "Про умови погодження договорів застави" для застави майна названих підприємств. Тому логічно випливає, що й майнові права, що належать таким підприємствам, можуть бути закладені тільки після одержання дозволу Фонду держмайна України.

Необхідно чіткіше врегулювати зобов'язальні правовідносини між суб'єктами підприємницької діяльності. І у той же час слід надати суб'єктам можливість самостійно забезпечувати виконання зобов'язань для того, щоб економічні відносини у державі не стали інертними, а ефективно розвивались.

В проекті Закону України "Про іпотеку" необхідно передбачити положення про іпотеку підприємств, будівель і споруд із земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а саме: " при іпотеці підприємства як майнового комплексу право застави повинно розповсюджуватися на все майно, яке входить в його склад. Іпотека будівель і споруд повинна допускатися лише з одночасною іпотекою за тим же договором земельної ділянки, на якій знаходиться ця будівля чи споруда або частина цієї ділянки , або належного заставнику права оренди цієї ділянки чи її частини.

Отже, майновий комплекс підприємств є об'єктом застави, склад якого потребує більш вдосконаленого законодавчого врегулювання. Враховуючи вище наведені факти я вважаю, що прийняття Закону України "Про іпотеку" дасть можливість врегулювати існуючі прогалини в законодавстві України відносно майнового комплексу підприємств.

Література

1. Про заставу: Закон України//BBR- 1992.- №47.-Ст.642.

2. Проект закону України "Про іпотеку".

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. №246 //Бухгалтерія.-2001.- № 52/2 (467).


 
 

Цікаве

Загрузка...