WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль офіційного тлумачення норм конституції України в її реалізації - Реферат

Роль офіційного тлумачення норм конституції України в її реалізації - Реферат

Роль офіційного тлумачення норм конституції України в її реалізації

Прийнята Конституція України є дієвим засобом розв'язання великої кількості серйозних проблем у різних сферах суспільного життя. Та водночас Основний Закон ініціював цілу низку інших проблем, пов'язаних насамперед з його реалізацією.

Однією з стадій реалізації конституційно-правових норм є тлумачення Конституції України. В даній статті ми зупинимося саме на офіційному тлумаченні, яке здійснюється Конституційним Судом України.

Як зазначає А.С. Шабуров: "Закон живе, коли він виконується, реалізується в поведінці людей. Однак реалізація формального правового імперативу можлива лише у випадку поняття адресатом його змісту, переходу його у внутрішнє бажання, свідомість індивіда. Не випадково для права, правового регулювання характерна презумпція знання закону -припущення, що суб'єкти права, його адресати "знають" (тобто усвідомлюють, розуміють) зміст правових приписів. Але це неминуче припускає їх тлумачення".

Розуміння смислу закону не слід ототожнювати з питанням його знання. Існує презумпція знання закону, але немає презумпції, що закон завжди є ясним.

Положення Конституції на перший погляд, як правило, є досить ясними і доступними для розуміння, а її цілі є достатньо визначеними.

Це пов'язано, в першу чергу, з тим, що конституційне право України як провідна галузь національної правової системи менше, порівняно з іншими галузями права (наприклад, фінансове, цивільне, господарське тощо), використовує спеціальні професійні терміни. І таке явище, як зазначає Ю.М.Тодика, необхідно розглядати як позитивне, оскільки норми конституційного права адресовані найбільш широкому колу громадян.

Але це не означає, що Конституція України не використовує власну термінологію. Тому її положення, викладені на перший погляд простою і зрозумілою мовою, потребують спеціальних пояснень.

По-друге, приписи Конституції, і це є природнім, характеризуються загальністю їх змісту та абстрактністю мовного виразу. Тому неминучою закономірною передумовою їх реалізації є тлумачення.

По-третє, Конституція, як правило, розрахована на тривалий період дії, і цьому слугує більш складний порядок, порівняно з іншими нормативними актами, внесення змін до неї. Але в правовій державі є недопустимим розрив між Конституцією і практикою. Звідси кожна зміна існуючих реалій, які пов'язані зі змістом Конституції, мала б призводити до її змін. Врешті-решт це призвело б до зниження авторитету Основного Закону, до появи "лоскутної конституції". Більшість вчених вбачають вихід з цієї ситуації в пристосуванні Конституції до існуючих реалій за допомогою офіційного тлумачення, яке здійснюється Конституційним Судом України.

Більше того, як зазначає П.Рабінович, пристосування норм Конституції України для найкращого задоволення актуальних потреб певних соціальних спільностей, груп або ж усього суспільства є основним соціальним призначенням Конституційного Суду України.

По-четверте, багато формул Конституції приховують глибокі політичні розбіжності і перемогу окремих політичних сил на день прийняття Конституції. Тому зі зміною життєвих реалій, зі зміною співвідношення між політичними силами виникає можливість прийняття актів, які по формі конкретизують конституційні норми, а фактично переслідують соціально інші цілі, спотворюють закладений в них смисл. І саме тлумачення конституційної норми повинно дати засоби до правильного її розуміння, для встановлення істинного смислу закону.

По-п'яте, будь-який письмовий текст, в тому числі і текст Конституції, покликаний бути виразником того чи іншого смислу. У багатьох випадках один і той же текст об'єктивно спроможний бути носієм декількох смислів, оскільки може використовуватися різними суб'єктами для задоволення їх потреб. А тому той смисл, який "закладається" у письмове повідомлення його автором, і той, що вбачають у цьому повідомленні його читачі, можуть не збігатися.

Для забезпечення застосування приписів нормативних актів "відповідно до їх точного смислу" застосовується офіційне тлумачення.

Слід зазначити, що здійснюючи офіційне тлумачення Конституції, Конституційний Суд України не повинен виходити за рамки норми, що тлумачиться. І якщо Конституцією передбачено необхідність врегулювання певних суспільних відносин законом, Конституційний Суд України повинен утримуватися від офіційного тлумачення відповідних норм Конституції до видання такого закону, щоб не зв'язувати законодавця в цих питаннях і не бути зв'язаним самому своїм рішенням.

З огляду на вищесказане,, справедливим є положення про те, що "чи не найважливішою стадією застосування конституційних норм є їх тлумачення відповідними органами державної влади" і що "без офіційного тлумачення норм Конституції України, по суті, неможливо її існування".

Література

1 Шабуров А.С. Теория государства и права. Под ред. КорельскогоВ.М. и Перевалова В.Д. - М., 1997. - С. 360.

2 Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики. - X., 2000. - С.40.

3 Рабінович П.М. Права і свободи людини в Конституції України: герменевтичні проблеми реалізації та роль Конституційного Суду вїх розв'язанні. - С.107

4 Див. В.Шаповал. Теоретичні проблеми реалізації норм Конституції України // Право України. - 1997. - № 6. - С.4.; Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: Проблемы теории и практики. - X., 2000. - С.385.

5 Рабінович П.М. Права і свободи людини в Конституції України: герменевтичні проблеми реалізації та роль Конституційного Суду вїх роз"язані. С.108.

6 Див.Хабриева Т.Я.Правовая охрана Конституции. - Казань.,1995. - С.170.

7 Рабінович П.М.Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект //Право України. - 2001. - №11. - С.23.

8 Див. Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень.// Вісник Конституційного Суду України. - 2001. - №1. - С.64.

9 Шаповал В. Теоретичні пролеми реалізації норм Констиції //Право України. - 1997. - №6. - С.4,5.


 
 

Цікаве

Загрузка...