WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридичне забезпечення права людини на компенсацію моральної шкоди - Реферат

Юридичне забезпечення права людини на компенсацію моральної шкоди - Реферат

Юридичне забезпечення права людини на компенсацію моральної шкоди

На сучасному етапі розвитку держави законодавець визнає, що встановлене законом право на компенсацію моральної шкоди є важливою гарантією захисту прав і свобод громадян. Це право передбачено Конституцією України та знайшло своє законодавче закріплення у великій кількості нормативно-правових актів, розподіл яких за галузями права чітко простежується. Можна сказати, що проблема права людини на компенсацію моральної шкоди розглядається у таких напрямках:

- Право на компенсацію моральної шкоди у конституційному праві. Конституцією передбачено право на відшкодування моральної шкоди у ст.ст. 32, 41, 50, 54, 56, 62, 152. Право захисту гідності та компенсацію моральної шкоди передбачають закони України "Про президента України", "Про статус народного депутата України", "Про статус суддів" та ін.;

- Право на компенсацію моральної шкоди в цивілістичному аспекті, яке висвітлено в працях A.M. Ерделевського, М.С. Малєіна, І.М. Малєіної, А.І. Загорулько, СІ. Шімон та інших;

- Право на компенсацію моральної шкоди і трудові правовідносини. Цього питання торкаються в своїх роботах В. Плаксін., М. Невалінний, В. Глянцев та інші;

- Право на компенсацію моральної шкоди в кримінальному процесі, як невід'ємне право потерпілого. За необхідність застосування права на компенсацію моральної шкоди в кримінальному процесі виступають В.Т. Hop, M.I. Гошовський, Л. Ільковець, О. Кучинська, В.Я. Понарін та інші автори.

- Право на компенсацію моральної шкоди, як інститут міжнародного права. Відповідно до ст.9 Конституції чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Зокрема, до них належить Конвенція про захист прав людини та основних свобод, яка, як і інші міжнародні договори, підлягає застосуванню при розгляді справ судами. З даної точки зору видається можливим звернення до практики Європейського Суду з прав людини, який має право офіційного тлумачення названої Конвенції, щодо застосування права людини на компенсацію моральної шкоди.

Проте жоден з цих напрямків не дає загального визначення моральної шкоди, а лише розкриває його зміст стосовно регульованих ними галузевих правовідносин. Загальне визначення поняття моральної шкоди, що може бути застосоване у випадку порушення будь-яких прав громадян міститься лише у Постанові Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про компенсацію моральної (немайнової) шкоди" із змінами і доповненнями від 25.05.01р. Вказана постанова заповнила прогалину у діючому законодавстві, дала визначення поняття моральної шкоди, деякою мірою розкрила її зміст уточнила критерії для визначення її розміру, більш детально роз'яснила порядок розгляду цієї категорії справ і т.д.

Однак проведений аналіз не був би повним, якби не зупинитися на такому проблемному і чи не найбільш болючому питанні - аналізована Постанова необгрунтовано обмежила сферу дії законів і нормативно-правових актів України про компенсацію моральної шкоди. Дана точка зору заслуговує на увагу з наступних міркувань:

- по-перше, акцентуючи увагу на компенсації моральної шкоди в окремих правовідносинах, законодавець не забороняв її компенсацію в інших випадках.

- по-друге, положення ст.440-1 ЦК передбачають позадоговірну відповідальність за заподіяння моральної (немайнової) шкоди. Даний вид відповідальності передбачає, що майже будь-яке заподіяння шкоди тягне обов'язок її компенсації.

- по-третє, зміст інституту компенсації моральної шкоди полягає в повному відшкодуванні, а не в окремих випадках, передбачених спеціальним законодавством, оскільки норми ст.ст. 6, 440-1 ЦК є нормами загальної дії.

У зв'язку з цим, доцільно згадати ст.55 Конституції України, яка передбачає право будь-якими незабороненими засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань (загальнодозволений принцип). А цінність права людини на компенсацію моральної шкоди якраз і полягає у тому, що воно є ефективним засобом захисту прав і свобод людини від таких порушень і посягань. Оскільки Конституція України є нормою найвищої юридичної сили, а також нормою прямої дії, то автор відстоює необхідність застосування загальнодозволеного принципу щодо використання права людини на компенсацію моральної шкоди.

Література

ВІСНИК Хмельницького інституту регіонального управління та права


 
 

Цікаве

Загрузка...