WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Облік як вид систематизації законодавства - Реферат

Облік як вид систематизації законодавства - Реферат

Облік як вид систематизації законодавства

При здійсненні робіт із систематизації діючого законодавства компетентні органи повинні мати універсальний довідковий апарат, що дає можливість швидко, точно, із вичерпною повнотою знаходити нормативний матеріал по будь-якому питанню, у будь-якім співвідношенні. З цією метою найбільш раціонально мати, по-перше, систематичний каталог карток з описом усього законодавчого матеріалу і, по-друге, алфавітно-предметний покажчик до нього. Переваги такого довідкового апарата у порівнянні з іншими каталогами (алфавітним і предметним) безперечні.

Як вид систематизації, облік законодавства й інших нормативних правових актів є діяльністю по їх збору, збереженню і підтримці в контрольному стані, а також по створенню пошукової системи, що забезпечує перебування необхідної правової інформації в масиві актів, узятих на облік.

Облік здійснюється практично всіма державними органами і юридичними особами для задоволення власних потреб у правовій інформації або в комерційних цілях, для забезпечення правовою інформацією інших суб'єктів.

Однак задачею обліку є збір і підтримка нормативних актів у стані, що дозволяє оперативно знаходити потрібну правову інформацію. Як правило, державні органи і юридичні особи мають потребу в знанні діючих норм по визначеній темі. Але цілком можливі ситуації, коли вимагаються відомості тільки про офіційні реквізити нормативних актів (їх найменування, дата прийняття, номер акта й ін.) або тексти актів, що втратили силу.

З обліком власних інформаційних потреб державні органи, юридичні особи здійснюють збір законів України, актів президента України, постанов уряду, нормативних актів міністерств, відомств і інших актів.

Збір підлягаючих обліку актів здійснюється різними способами. Значну їхню частину можна одержати з офіційно надрукованих збірників нормативних актів.

Сукупність нормативних актів, узятих на облік, складає інформаційний фонд, у якому вони зберігаються у визначеному порядку. Фонд, що складається з декількох сотень чи тисяч актів, розчленовується на розділи, як правило, по правотворчим органам. Усередині розділу акти розміщаються в хронологічному порядку.

Щоб знати, які нормативні акти діють, а в які з них внесені зміни, доповнення, у тексти актів, узятих на облік, заносяться відомості про всі їх наступні зміни і доповнення, інакше кажучи, вони підтримуються в контрольному стані.

Для швидкого знаходження нормативно-правового розпорядження, прийнятого по тому чи іншому питанню (темі), створюються інформаційно-пошукові системи. Вони можуть створюватися без якоїсь сучасної техніки, з ручним пошуком. Процес розробки такої системи містить у собі наступні етапи:

1) Визначення сукупності тематичних питань, по яких повинен здійснюватися пошук і видача необхідної інформації. Перелік таких питань фіксується в спеціальному документі (алфавітно-предметному словнику чи рубрикатору галузей законодавства). В алфавітно-предметному словнику тематичні питання позначаються визначеними термінами або сполученням термінів, що розташовуються за абеткою (наприклад, "Аванс. Автомобільний транспорт. Авторський договір" і ін.). Рубрикатор галузей законодавства будується за іншим принципом: тематичні питання формулюються в ньому у виді переліку галузей, інститутів й інших частин, на які підрозділяється система законодавства.

2) Аналіз нормативних актів, що надійшли на облік, з метою виявлення в них тематичних питань, передбачених алфавітно-предметним словником або рубрикатором галузей законодавства.

3) Фіксація виявлених в актах тематичних питань у спеціальному журналі або на картках. Його застосування доцільне там, де невеликий масив нормативних актів, а коло інформаційних потреб організації, установи є постійним у рамках досить вузької тематики. При створенні картотеки в спеціальних картках фіксуються реквізити акта (найменування органа, що прийняв акт, вид, номер акта й ін.), а іноді міститься і текст акта. Заповнені картки розміщаються по рубриках відповідно до використовуваного в системі словника чи рубрикатора.

Пошук здійснюється в такий спосіб:

- виникла потреба в правовій інформації формулюється у виді запиту, по якійсь темі, чи які конкретно акти необхідно знайти;

- по алфавітно-предметному словнику або рубрикатору галузей законодавства визначається перелік тем, що відповідають запиту, який надійшов;

- по розділах чи журналу рубрикатора картотеки виявляються нормативні акти, що містять норми, котрі відповідають темі запиту;

- шляхом прочитання текстів актів здійснюється добір відповідних запиту норм.

В даний час, коли в сфері керування все ширше застосовується сучасна техніка, у тому числі і високопродуктивні комп'ютерні машини, відкриваються великі можливості для створення автоматизованих інформаційно-пошукових систем. На відміну від системи з ручним пошуком автоматизовані пошукові системи дозволяють значно удосконалити пошук правової інформації і забезпечити найбільш повне задоволення в ній потреб державних органів і юридичних осіб.

Для автоматизованих пошукових систем по законодавству характерні:

1) великий інформаційний фонд, що складається з декількох тисяч і десятків тисяч нормативних актів;

2) висока швидкість пошуку;

3) якісно інший, більш прогресивний спосіб обробки нормативних актів, що дозволяє здійснювати пошук по будь-якій темі. Якщо в системах з ручним пошуком інформаційний пошук обмежується сукупністю тих питань, що відбиті в словнику чи рубрика торі системи, то в автоматизованій системі це обмеження зняте.

У державних органах обліком і пошуком нормативної інформації звичайно займається спеціальна служба, іменована кодифікаційним бюро, у складі одного чи кількох людей. У зв'язку з тим, що в окремій організації такий облік досить трудомісткий, складний і здатний викликати багато помилок при пошуку, створюються різного роду комерційні організації, що здійснюють централізований збір і підтримку в контрольному стані нормативних актів.

Найбільш ефективним у даному випадку буде створення банку даних правової інформації, що включав би в себе поряд з актами органів законодавчої і виконавчої галузей влади нормативні акти всіх суб'єктів республіки.

Література

ВІСНИК Хмельницького інституту регіонального управління та права


 
 

Цікаве

Загрузка...