WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Закономірності інвестиційного розвитку СЕЗ і ТПР в Україні - Реферат

Закономірності інвестиційного розвитку СЕЗ і ТПР в Україні - Реферат

Для більш детального розгляду причин скорочення іноземного інвестування територій зі спецрежимом в Україні необхідно, використовуючи дані окремих інвестпроектів, зведеної статистичної звітності та моніторингу (або щорічного аналізу):

а) проаналізувати інвестування в розрізі проектів (чи є закономірність між залученням іноземних інвестицій та характером підприємства /новостворене чи діюче/);

б) визначити залежність між етапністю реалізації проектів та динамікою інвестування (можливо, "пік" сукупних та іноземних інвестицій припадає саме на перші місяці діяльності);

в) охарактеризувати загальну динаміку реєстрації та виконання інвестпроектів (у кількісному розрізі).

Крім того, на наш погляд, необхідно провести спеціалізоване опитування фахівців (керівників СЕЗ/ТПР та інвесторів) з питань причин скорочення іноземного інвестування та мотивації різних груп інвесторів щодо розгортання бізнесу у СЕЗ/ТПР.

Також у СЕЗ/ТПР має місце уповільнення темпів росту по показниках залучення інвестицій, що пов 'язано із суттєвим збільшенням за 4 роки базових показників інвестування. При цьому постійно збільшуються національні інвестиції взагалі та суми залучених власних ресурсів підприємств зокрема (мал.4), що свідчить про суттєву активізацію національного промислового та банківського капіталу у територіях зі спецрежимом.

Мал.4 Динаміка та структура залучення інвестицій у СЕЗ/ТПР

За останні 3 роки було освоєно інвестицій на суму 630 млн.дол. або 93 % від загального обсягу залучених інвестицій та 1/3 від кошторисної вартості затверджених проектів (2,2 млрд.дол.). У структурі освоєних інвестицій переважають витрати на устаткування та обладнання - 64,7 % та виконання будівельно-монтажних робіт - 17,6 %.

Уповільнення темпів зростання базових показників інвестування зон і територій пріоритетного розвитку може бути закономірним за умов, що склалися, але ця тенденція несе у собі певні загрози і потребує відповідного коригування на середньо- і довгострокову перспективу.

Інформація про наявні процеси інвестування СЕЗ/ТПР, тенденції залучення інвестицій по вже затверджених інвестиційних проектах, а також параметри (завдання, яких мають досягти зони і території зі спеціальним режимом діяльності) дозволяють визначити декілька варіантів/ сценаріїв подальшого розвитку особливих територіально-господарських утворень (мал.5).

Перший варіант "песимістичний" виходить із дослідження того, що буде відбуватись у СЕЗ/ТПР, якщо ситуація із залученням нових інвестпроектів буде "заморожена" нарівні березня 2002 р. (488 проектів кошторисною вартістю 2,1 млрд.дол.). В цьому випадку при збереженні наявних темпів інвестування проектів, що знаходяться в стадії реалізації, всі заявлені на зазначений момент інвестиції будуть залучені до кінця 2005 р.

Другий варіант виходить із збереження сучасних темпів. З урахуванням нових проектів, які можуть бути схвалені уповноваженими органами при збереженні наявних темпів зростання як для затверджених проектів, так і для залучених інвестицій, наприкінці 2004 р.2 Заявлені інвестиції будуть приблизно на 1/3 менше затверджених параметрів, а фактично залучені будуть майже вдвічі меншими від очікуваних.

Параметри розвитку територій зі спеціальним статусом, заявлені попередньо властями регіонів, де створені СЕЗ і ТПР, можуть бути досягнуті лише за третього варіанту, коли річні темпи зростання обох показників становитимуть не менше 105%. У цьому випадку вартість проектів має збільшитись у грудні 2004 р. до 10,5 млрд.дол., фактично залучені інвестиції зростуть до 3,6 млрд.дол., а до кінця 2005 р. відповідні показники досягнуть 18,9 та 6,4 млрд.дол.

Щоб забезпечити позитивний розвиток створених в Україні СЕЗ/ТПР, необхідно здійснити комплекс заходів, спрямованих на пошук та залучення інвесторів (в першу чергу - крупних, стратегічних), а також посилити координацію/управління зонами і територіями.

З урахуванням проведеного вище аналізу інвестиційного розвитку СЕЗ і ТПР в Україні, виявлених проблемних моментів та закономірностей, ми вважаємо за доцільне наступне.

Необхідно забезпечити підготовку на високому науково-методичному рівні: а) цілісного проекту розвитку конкретних СЕЗ/ТПР; б) концепції та програми розвитку СЕЗ/ТПР на середньо- та довгострокову перспективу; в) прогнозування основних соціально-економічних та фінансово-бюджетних показників розвитку українських СЕЗ/ТПР.

Для цього, на наш погляд, слід:

по-перше, удосконалити методику проектування СЕЗ/ТПР таким чином, щоб найбільш повно (комплексно, але диференційовано) враховувати ефекти від СЕЗ/ТПР на локальному, регіональному та макроекономічному рівні;

по-друге, визначити методичні засади розробки регіональних програм розвитку СЕЗ/ ТПР (як окремого самостійного документу, так і складової частини програми соціально-економічного розвитку території);

по-третє, опрацювати систему методів прогнозування основних показників СЕЗ/ТПР на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу.

На базі типових проектів, що належать до галузей спеціалізації СЕЗ/ТПР і є середніми за вартістю, терміном окупності, рівнем доходності (рентабельності), доцільно буде розробити інвестиційну та фінансово-бюджетну модель розвитку суб'єктів зон і територій. Обов'язково при цьому слід розрізняти проекти, що базуються на власних ресурсах підприємств, іноземних інвестиціях або внутрішніх кредитах. Застосування цієї моделі в подальшому дозволить більш чітко прогнозувати як інвестиційні підйоми та спади, так і бюджетні надходження СЕЗ/ТПР.

Для того, щоб максимально чітко прогнозувати показники СЕЗ/ТПР та своєчасно реагувати назміни в її розвитку, на наш погляд, органи управління зон і територій обов'язково повинні мати робочу базу даних інвестиційних, виробничих, бюджетних показників тазайнятості або зведений/ консолідований прогноз. Він складатиметься із окремих показників затверджених бізнес-планів, ув'язаних у часі. Такий прогноз має постійно оновлюватись по мірі затвердження нових, скасування раніше затверджених, виходу зі спецрежиму реалізованих проектів. Це дозволить оперативно реагувати на небажані зміни в розвитку СЕЗ/ТПР, здійснюючи керівництво зоною чи територією зі спецрежимом як самостійним цілісним проектом. Крім того, співвідношення між даними затверджених до реалізації інвестиційних проектів та параметрами буде важливим оціночним показником діяльності СЕЗ/ТПР та уповноважених органів управління.

Література

1 Більш точні відомості про інвестування затверджених інвестпроектів можна отримати, якщо на основі даних всіх затверджених інвестпроектів побудувати зведений (консолідований) прогноз.

2 2004 рік взято нами за основу порівняння, оскільки в регіонах параметри розвитку СЕЗ/ТПР затверджені на цей термін.


 
 

Цікаве

Загрузка...