WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Закономірності інвестиційного розвитку СЕЗ і ТПР в Україні - Реферат

Закономірності інвестиційного розвитку СЕЗ і ТПР в Україні - Реферат

Закономірності інвестиційного розвитку СЕЗ і ТПР в Україні

Як відомо, одним із ключових завдань, поставлених при створенні в Україні СЕЗ і ТПР, було залучення інвестицій (в т.ч. іноземних), активізація підприємницької діяльності.

З цих позицій аналіз інвестиційних процесів, які відбуваються у зонах і на територіях пріоритетного розвитку, має важливе значення для поточної (тактичної) та стратегічної оцінки розвитку СЕЗ/ТПР. При цьому недостатньо розглядати лише динаміку абсолютних показників вартості затверджених інвестпроектів, залучених (включаючи аналіз по джерелах, формах, структурі освоєння) та відчужених інвестицій. Необхідно, на наш погляд, розглядати також ці процеси:

а) в контексті регіональних та макроекономічних показників;

б) з позицій ступеня виконання поставлених при заснуванні СЕЗ/ТПР завдань (параметрів);

в) зважаючи на перспективи подальшого розвитку (прогноз). Причому прогноз має бути: по-перше, варіантний;

по-друге, - враховувати показники розвитку суб'єктів підприємництва згідно з вже затвердженими бізнес-планами (в подальшому будемо називати його консолідований або зведений - тобто такий, що механічно поєднує дані інвестиційних проектів);

по-третє, стратегічний, тобто такий, що виходить із визначення інвестиційної ємності та привабливості регіону і загальних темпів зростання основних соціально-економічних показників розвитку зон/територій. На наш погляд, стратегічний прогноз на відміну від зведеного (консолідованого) також може бути компромісним, тобто являти собою результат усереднення декількох варіантів ймовірного розвитку.

Дослідження інвестиційного розвитку спеціальних (вільних) економічних зон і територій зі спецрежимом будемо проводити на даних місячного моніторингу, зведеного щорічного аналізу та окремихзатвердженихішесшроектівДззалученнямвразіпотребиспеціальноїстатисшчної

Для того, щоб з'ясувати загальні тенденції розвитку СЕЗ/ТПР, проаналізуємо спочатку дані моніторингу, представлені наростаючим підсумком за весь період діяльності зон і територій. З цих даних видно, що реєстрація інвестпроектів та фактичне залучення інвестицій здійснювались майже рівномірно, починаючи з липня-вересня 2000 р.

Темпи приросту інвестицій за період з 1999 по 2001 роки в середньому становили 27,8% (відповідно по Україні - 10,3 %). Але темпи росту залучених інвестицій до попереднього року коливались у цей період між 101% та 110%, в середньому становивши 102%, що слід пов'язувати з закономірністю розподілу у часі інвестицій в рамках окремих інвестпроектів (мал.1).

В той же час сукупна вартість затверджених проектів або загальні інвестиційні зобов'язання суб'єктів підприємництва характеризувались більш суттєвими коливаннями, викликаними затвердженням наприкінці 2000 р. та у середині 2001 р. інвестиційних проектів із значно більшою від середньої вартістю, тоді як загальну динаміку можна охарактеризувати темпами зростання нарівні 101-103%.

Але дані моніторингу, представлені наростаючим підсумком по місяцях щодо показників кількості та кошторисної вартості затверджених проектів, не дають повної картини процесів, які відбуваються у СЕЗ/ТПР, оскільки не враховують вибуття проектів (внаслідок методологічної помилки самого моніторингу). Це наочно демонструє порівняння даних поточного моніторингу щомісячних показників, зведених на певну дату по загальному підсумку та у сумі (мал.2).

Мал. 2 Порівняння даних моніторингу СЕЗ/ТПР по щомісячному зростанню та наростаючим підсумком

Тут спостерігається певне відхилення в бік зменшення показників кількості та вартості інвестпроектів, яке можна пояснити вибуттям проектів, відмовою інвесторів від співпраці, а також виходом інвестпроектів із періоду освоєння інвестицій.

Якщо розглядати річну динаміку реєстрації інвестпроектів (кількості, вартості) і фактичного залучення інвестицій, очевидним стає гальмування темпів зростання по мірі розвитку СЕЗ/ТПРта зниження абсолютних "пікових" показників (мал.3). Так, за результатами роботи у 1999 р. сукупна вартість затверджених проектів становила 862,5 млн.дол., у 2000 р. воназнизилась до 733,9 млн.дол., а у 2001 р. - 683,2 млн. дол. Аналогічні процеси відбувались і стосовно кількості інвестпроектів, тоді ж вартість фактично залучених інвестицій зростає, що викликано закладеними у попередні роки пропорціямивнесенштаосвоєншішестщш, певним відставання^ (l

Частка інвестицій (вітчизняних та іноземних), залучених у рамках реалізації проектів, - у сукупних інвестиціях в основний капітал по регіонах, де створені спеціальні території, зросла з 11,1 %у 1999 році до 21,4 %у 2001 році (відповідно по Україні-з 5,4 % до 10,8 %).

Найбільш привабливою для інвестування виявилась промисловість - 81,3 % усіх залучених інвестицій, в т.ч. обробна - 452,8 млн.дол. (82 %), добувна - 97 млн.дол. (17 %). Серед галузей обробної промисловості найбільші вкладення були зроблені: а) у експортоорієнтовані галузі: металургію та оброблення металу -151,4 млн.дол. (33,4 %), хімічне виробництво - 56,9 млн.дол. (12,5 %); б) галузі з високою рентабельністю, швидкою окупністю капіталу та високим споживчим попитом - харчову промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів - 100,5 млн.дол. (22,1 %). Інвестиції у машинобудування становили 45,2 млн.дол.

Обсяги інвестицій в інші пріоритетні види економічної діяльності значно менші та становлять: у транспорт - 54,8 млн.дол. (8,1 %), готельне господарство - 24,7 млн.дол. (3,6 %), сільське господарство - 15,6 млн.дол. (2,3 %), будівництво -15,4 млн.дол. (2,2 %).

Що стосується сукупних залучених інвестицій (включаючи іноземні), то на фоні загального зростання суми накопичених інвестицій у 2001 р. відбулось абсолютне скорочення притоку іноземних вкладень (табл.1), зменшилась їх питома вага як у загальному обсязі залучених інвестицій у СЕЗ і ТПР, так і у обсязі прямих іноземних інвестицій, залучених по країні в цілому (з 22,5% у 1999 році до 14,7 %у2001році). Причому слід відмітиш, що в цілому по Україні спостерігається зростання обсягу залучених іноземних інвестицій (темпи росту нарівні 110%, причому 1998/1997 - 136,20%; 1999/1998 - 116,76%; 2000/1999 - 118,08%; 2001/2000 - 113,70%;завесьперіод- 134,26%).

Означене скорочення залучених іноземних інвестицій у СЕЗ/ТПР фактично відбулось за рахунок ТПР Донецької, Житомирської, Закарпатської, Луганської областей та СЕЗ "Яворів" (табл.2). Причому слід зазначити, що Донецька область є найбільшим серед СЕЗ/ТПР реципієнтом іноземних інвестицій: у 2001 р. вона залучила 33,1 млн.дол. (45,2 % від усіх іноземних інвестицій, залучених протягом року), проте обсяги їх порівняно з 2000 р. знизилися удвічі (67,8 млн.дол.). На інших територіях зі спецрежимом іноземні інвестиції в абсолютному обсязі зростали або залишались стабільними. Зокрема до Автономної Республіки Крим у 2001 р. залучено 16,9 млн.дол. (в основному за рахунок ТПР "Велика Ялта" 94%) проти 8,2 млн.дол. у 2000 р., до Харкова - 5,4 млн.дол. проти 2,9 млн.дол. у попередньому році.

Зменшення обсягів іноземного інвестування може бути пов'язане з нестабільністю політики держави щодо СЕЗ і ТПР, неналежною роботою уповноважених органів СЕЗ/ТПР з іноземними інвесторами, слабкою рекламно-інформаційною політикою, а також, можливо, "вичерпуванням інвестиційного портфелю", підготовленого в регіонах перед заснуванням зон чи територій пріоритетного розвитку. Ймовірно, що однією з причин скорочення іноземного інвестування є небажання керівництва діючих підприємств допускати на ці підприємства нових (закордонних) власників, але ця теза потребує окремої аргументації.


 
 

Цікаве

Загрузка...